Linköpings kommun – Politik

Allians för Linköpings budgetförslag 2022

Dela

Det är med stolthet som Allians för Linköping lägger fram en budget som tar ansvar för framtiden samtidigt som vi tillför stora resurser till verksamheterna för en återhämtning efter pandemin. Budgeten för 2022 har två tydliga fokus. Det ena är att det är en budget med tydligt trygghetsfokus. Det andra är att budgeten ger våra verksamheter goda förutsättningar för det som nu behöver göras i spåren av pandemin.

Budgeten ger nämnderna full kompensation för pris- och löneökningar och utöver det kraftiga tillskott för återtagande av verksamhet och möjlighet till nya viktiga satsningar. För att ge verksamheterna mer långsiktiga planeringsförutsättningar signalerar Allians för Linköping redan i denna budget att det inte heller är aktuellt med några besparingskrav för 2023.

- Vi tar den ökade otryggheten på största allvar och avser därför genomföra rekordstora satsningar för att både möta den otrygghet som just nu sprider sig i delar av vår kommun men också skapa helt andra förutsättningar än tidigare att långsiktigt bryta segregation och utanförskap för en varaktigt tryggare kommun, säger Niklas Borg (M).

I budgeten finns satsningar på ökad trygghet, inte minst på landsbygden. Den innehåller också satsningar för att öka småhusbyggandet på landsbygden och för att korta kommunens plankö. Det läggs även extra medel på ett förstärkt arbete med klimatanpassning.

- Linköpings kommun jobbar hårt mot målet att bli koldioxidneutrala 2025 för att vi ska klara oss ur klimatkrisen. Klimatkrisen har dock redan medfört att klimatförändringar är här. Det ser vi inte minst genom de skyfall med översvämningar vi sett i Sverige nu under den gångna sommaren. Nu förstärker vi kommunens arbete med klimatanpassning. Vi fortsätter arbeta med att minska vårt klimatavtryck men vi måste också anpassa kommunen för de klimatförändringar redan är här och de som kommer, säger Muharrem Demirok (C).

På våra grund- och gymnasieskolor utökas satsningen på heltidsmentorer för att avlasta lärarna så att de kan fokusera på sitt kärnuppdrag, undervisning. Vi ser att grundsärskolan är i behov av mer resurser och genomför en satsning för att säkerställa att de har rätt förutsättningar. Vi tillför också medel för att säkerställa att det finns behöriga lärare, rektorer och övrig personal i skolan.

- Arbetet med att skapa en likvärdig kunskapsskola för alla elever, oavsett bakgrund, är centralt för oss. Fokus ligger på att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och elevernas trygghet och studiero. Satsningen på heltidsmentorer utökas för att avlasta lärarna så att de kan fokusera på sitt kärnuppdrag som är undervisning och samtidigt ökar vi tryggheten för eleverna, säger Åsa Wennergren (L).

Skolan spelar en viktig roll när kommunens socialtjänst ska ge barn och unga stöd. Genom skolans hjälp förenklas socialtjänstens kontakt med föräldrar och insatser kan då sättas in tidigt för att ge barn, unga och familjer rätt stöd. Därför vill vi se en djupare samverkan mellan skolan och socialtjänsten.

- För barn och ungdomar som behöver olika former av insatser är det helt avgörande att dessa, genom föräldrarnas samtycke, kan sättas in så tidigt som möjligt. Acceptansen att ta emot socialtjänstens hjälp är dessvärre inte alltid en självklarhet men genom ett bredare samarbete med skolorna förbättras socialtjänstens kontakt med föräldrarna och insatserna kan sättas in tidigt, säger Niklas Borg (M).

En god och trygg arbetsmiljö är A och O och bidrar till att kommunens mål uppnås. Det utökar våra möjligheter att attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. I budgeten satsar vi därför på ett pilotprojekt som ska se över delade turer inom äldreomsorgen. I budgeten ryms även en satsning för att minska den så kallade arbetsmiljöskulden till kommunens medarbetare med anledning av coronapandemin.

- Vi har medarbetare som upplever att delade turer är ett problem. Det kan vara ansträngande och svårt att anpassa till ett socialt liv. Det gör också yrket mindre attraktivt och det blir svårare för oss som arbetsgivare att rekrytera. Sammantaget har vi därför beslutat att införa en pilot gällande slopandet av delade turer i äldreomsorgen där vi vill att delade turer ska vara frivilliga, avslutar Denisé Cassel (KD).

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Kraftfulla satsningar för ökad trygghet30.8.2021 12:06:24 CEST | Pressmeddelande

Linköping har drabbats av flera allvarliga brott. Det är en farlig utveckling som påverkar hela samhället och den måste brytas. I Allians för Linköpings budget för 2022 ingår en kraftfull satsning på 80 miljoner kronor för ökad trygghet bestående av både trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder med fokus på tidiga insatser för barn och unga samt trygghetsskapande åtgärder i stadsdelarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum