Vänsterpartiet Skåne

Alliansen beslutar om hårt åtgärdspaket – Vänsterpartiet vill satsa på personalen

Dela

Region Skånes kvartalsrapport ger en prognos på -605 miljoner kronors avvikelse för helår 2019. Det är främst hälso- och sjukvården som kostar mer än vad som tilldelats i årsbudgeten. Vårdvalen kostar liksom tidigare år mer än beräknat, men även kostnaderna för bemanningspersonal går upp. Idag togs frågan upp på mötet med regionstyrelsen, och Vänsterpartiet är oroliga för att verksamheterna nu tvingas spara än hårdare och att detta kan komma att drabba personalen och patienterna.

- Personalen inom sjukvården har redan idag en alltför tuff situation på många av regionens arbetsplatser. Hög arbetsbelastning, svårarbetade scheman och stora löneskillnader mellan fast anställd och inhyrd personal leder till frustration och i slutändan till sjukskrivningar och uppsägningar. Vi måste förbättra situationen för personalen – men istället verkar man välja hårdare åtstramningar. Det kommer förvärra personalkrisen i vården, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

I det förslag som idag beslutades av regionstyrelsen finns kraftfulla uppmaningar till bl.a. sjukhusstyrelserna att få ordning på sina kostnader och att iaktta högsta restriktivitet i alla kommande beslut, samt att minska det totala antalet anställda. Vänsterpartiets förslag handlade istället om satsningar på personalen såsom arbetstidsförkortningar och jämställda löner för att förbättra arbetsmiljön, men också besparingar på vårdvalen vars kostnader ökar. Förslag som på sikt skulle förbättra både vården och ekonomin.

- Vi måste satsa på långsiktiga åtgärder för att förbättra arbetssituationen för de anställda, förkortad arbetstid är definitivt en sådan. Det har gett mycket goda resultat för både patienter och personal där det använts och sjukskrivningstalen går ner. Vi måste satsa långsiktigt på verksamheterna och säkerställa en god arbetsmiljö och att fler vårdplatser öppnas, avslutar Sara Svensson.

Vänsterpartiet la yrkande om att satsa på personalen och därigenom förstärka både vården och ekonomin. Vänsterpartiets förslag röstades ner på mötet.

Alliansens budget för 2019 innebär i sig hårda krav på riktade besparingar och stora effektiviseringar på hundratals miljoner kronor och idag beslutades om ytterligare åtgärder. Vänsterpartiets eget förslag till budgetmotion för 2019 innebar stora tillskott till sjukvården och satsningar på personalens arbetsmiljö.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Uteblivna budgetsatsningar för personal och jämlikhet – arbetet fortsätter med att skapa ett Skåne för alla18.6.2019 16:34:24 CESTPressmeddelande

Budgetdebatten för Skåne är nu avslutad. Vänsterpartiet ville investera en skattehöjning i verksamhet och personal och därigenom stoppa de nedskärningar som Alliansens budget innehöll. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur behöver finansieras, inte påläggas besparingar men Alliansens budgeten gick igenom. Vänsterpartiet kommer att fortsätta lägga förslag på lösningar som satsar på personalen och som bygger en jämlik utveckling i Skåne.

Vänsterpartiet satsar på välfärden och personalen – för ett mer jämlikt Skåne4.6.2019 11:30:00 CESTNyheter

Vänsterpartiet Skåne har släppt sin budgetmotion för 2020. Partiet vill investera en skattehöjning i verksamhet och personal och slopar därigenom de nedskärningar som Alliansens budget innehåller. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur finansieras i det regionala budgetförslaget som tar sikte på en tillgänglig och jämlik region – ett Skåne för alla.

Kollektivt resande, kollektiv drift – V motionerar om att återta Pågatågen i regional regi14.5.2019 09:49:26 CESTPressmeddelande

Det senaste året har det ett flertal gånger stormat kring Pågatågen. Tågsystemet ägs idag av Region Skåne medan drift och underhåll drivs av externa företag. Byte av operatörer, återkommande upphandlingar och en marknadsutsatt spårbunden trafik är osäkert, menar Vänsterpartiet som lagt en motion i Kollektivtrafiknämnden om att återta Pågatågen i egen regi.

Från högljudda krav på resurser till utförsäljning och eventuell flytt: Ingen Alliansfinansiering av palliativa i Trelleborg9.5.2019 15:34:30 CESTPressmeddelande

Under föregående mandatperiod var Alliansen i opposition och den palliativa avdelningen i Trelleborg ett favoritämne. Turerna har varit många, men avdelningen är fortsatt stängd. När man nu får chansen i minoritetsstyre väljer man dock inte att finansiera driften så att ett öppnande blir möjligt utan vill istället överlåta verksamheten på privata aktörer – utan krav på att den ens bör ligga i Trelleborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum