Vänsterpartiet Skåne

Alliansen beslutar om hårt åtgärdspaket – Vänsterpartiet vill satsa på personalen

Dela

Region Skånes kvartalsrapport ger en prognos på -605 miljoner kronors avvikelse för helår 2019. Det är främst hälso- och sjukvården som kostar mer än vad som tilldelats i årsbudgeten. Vårdvalen kostar liksom tidigare år mer än beräknat, men även kostnaderna för bemanningspersonal går upp. Idag togs frågan upp på mötet med regionstyrelsen, och Vänsterpartiet är oroliga för att verksamheterna nu tvingas spara än hårdare och att detta kan komma att drabba personalen och patienterna.

- Personalen inom sjukvården har redan idag en alltför tuff situation på många av regionens arbetsplatser. Hög arbetsbelastning, svårarbetade scheman och stora löneskillnader mellan fast anställd och inhyrd personal leder till frustration och i slutändan till sjukskrivningar och uppsägningar. Vi måste förbättra situationen för personalen – men istället verkar man välja hårdare åtstramningar. Det kommer förvärra personalkrisen i vården, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

I det förslag som idag beslutades av regionstyrelsen finns kraftfulla uppmaningar till bl.a. sjukhusstyrelserna att få ordning på sina kostnader och att iaktta högsta restriktivitet i alla kommande beslut, samt att minska det totala antalet anställda. Vänsterpartiets förslag handlade istället om satsningar på personalen såsom arbetstidsförkortningar och jämställda löner för att förbättra arbetsmiljön, men också besparingar på vårdvalen vars kostnader ökar. Förslag som på sikt skulle förbättra både vården och ekonomin.

- Vi måste satsa på långsiktiga åtgärder för att förbättra arbetssituationen för de anställda, förkortad arbetstid är definitivt en sådan. Det har gett mycket goda resultat för både patienter och personal där det använts och sjukskrivningstalen går ner. Vi måste satsa långsiktigt på verksamheterna och säkerställa en god arbetsmiljö och att fler vårdplatser öppnas, avslutar Sara Svensson.

Vänsterpartiet la yrkande om att satsa på personalen och därigenom förstärka både vården och ekonomin. Vänsterpartiets förslag röstades ner på mötet.

Alliansens budget för 2019 innebär i sig hårda krav på riktade besparingar och stora effektiviseringar på hundratals miljoner kronor och idag beslutades om ytterligare åtgärder. Vänsterpartiets eget förslag till budgetmotion för 2019 innebar stora tillskott till sjukvården och satsningar på personalens arbetsmiljö.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Nej till förslag om säkerställd jämlik tillgång till vårdcentraler12.2.2020 15:25:58 CETPressmeddelande

Flertalet undersökningar har visat på risker med etableringsfrihet privata vårdcentraler. En av de tydligaste är att etablering främst sker i välmående områden. Det kan drabba områden i Skåne med sämre förutsättningar och högre risk för ohälsa. Vänsterpartiet la därför ett förslag om att kartlägga behoven av offentliga vårdcentraler – men får nej av Primärvårdsnämnden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum