Vänsterpartiet Skåne

Alliansen och Sd gör gemensam sak: stänger de skånska kunskapscentren

Dela

De anställdas, fackförbundens, civilsamhällesorganisationernas och Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets protester var inte nog: ”En enorm kompetens och välfungerande verksamhet går förlorad”, säger Agneta Lenander (V).

 

- Kunskapscentren är en stor tillgång! De är unika i att kunna bidra med värdefull regionalt framtagen forskning och har byggt nätverk av kompetens som hjälper till att direkt utveckla vården inom sina fokusområden. Hade man haft intresse av att driva på en modern vård efter den senaste kunskapen om metoder och kunskap om patienternas faktiska behov här och nu, då hade man satsat på kunskapscenterformen istället för att slå sönder dem, menar Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Omvandlingen är en del av ett nationellt uppdrag där regionerna själva kan välja om eller hur de vill omstrukturera den regionala organisationen kring kunskapsstyrning. Det har funnits nio kunskapscenter i Skåne: allergi-astma-KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), barnhälsovård, demenssjukdomar, flerfunktionshinder, geriatrik, kvinnohälsa, levnadsvanor och sjukdomsprevention, migration och hälsa och smärta.

I den nya formen inrättas istället tre utvecklingsenheter: Barnhälsa, Kvinnohälsa och Kunskapsstyrning.

- Ingenting pekar på att den nuvarande formen med nischade anställningar på nio kunskapscenter inte lyckas uppnå de nationella målen för kunskapsstyrning – att man gör så omfattade förändringar handlar inte om att få bättre resultat utan att man ser en möjlighet till besparingar. I Vänsterpartiet tror vi att en vård som utgår från kunskap om metoder som man vet ger goda resultat blir en effektiv vård i sig. Istället skär alliansen och sd ner i den långsiktiga investeringen för en kortsiktig besparing. Det är en stor förlust att stänga centren och det är en kompetens det kommer att ta år att samla och bygga upp igen – om det ens går, avslutar Agneta Lenander.

Det har tidigare inkommit skrivelser från ett flertal skånska civilsamhällesorganisationer som motsatt sig omvandling av de befintliga centren, och i de fackliga bedömningarna är flera fackföreningar kritiska till process och beslutsförslag. Akademikerförbundet SSR och Vårdförbundets lokalfackliga ombud i samarbete med Fysioterapeuterna, Vision, och Region Skånes Psykologförening skriver t.ex. ”Att lägga ner KC MH (Kunskapscenter migration och hälsa) i sin nuvarande form innebär ett oroväckande och beklagligt steg bakåt i arbetet för en jämlik vård till Skånes invånare och gagnar inte Region Skånes varumärke.” I sin slutsats föreslår de fackliga parterna ”för att de personella resurserna och kompetenserna som finns ska kunna behållas, att KC MH behåller sitt nuvarande uppdrag och finansiering.”

Beslutet fattades på dagens möte med hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

Tel:072 - 4494870

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne: Positivt med press på regeringen - vi kan inte acceptera marknadshyror!15.6.2021 13:16:13 CEST | Pressmeddelande

Under morgonens presskonferens presenterade Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar partiets krav: Gör inga ändringar av hyreslagstiftningen eller börja förhandla med hyresgästernas representanter. Om regeringen inte ger ett positivt besked inom 48 timmar saknar Vänsterpartiet förtroende för statsminister Stefan Löfven. Bra tycker Vänsterpartiet i Skåne som ställer sig bakom kravet: Stoppa marknadshyrorna nu!

Regionstyrelsen: V tar initiativ till plan för återhämtning och bättre arbetsmiljö3.6.2021 15:26:11 CEST | Pressmeddelande

På dagens möte med regionstyrelsen i Region Skåne tog Vänsterpartiet initiativ till en regional strategi för återhämtning och stärkt arbetsmiljö för regionens medarbetare nu och framöver. Problemen är inte nya, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet, och vi behöver lösa dem omgående samtidigt som vi ser till att förändringarna blir långsiktigt hållbara och bestående:

Vänsterpartiet Skåne krokar arm med sex andra regioner för avvecklingen av Bromma Flygplats2.6.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under morgondagens möte med regionstyrelsen i Region Skåne läggs ett förslag på att ställa sig emot stängningen av Bromma flygplats. Samtidigt står hela samhället inför ett globalt klimathot. Att ställa om mot klimatsmarta resealternativ är ett ansvar som måste tas, och det skyndsamt. Avvecklingen av Bromma flygplats är ett steg i rätt riktning, menar samlade Vänsterpartister.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum