Vänsterpartiet Skåne

Alliansen och Sd gör gemensam sak: stänger de skånska kunskapscentren

Dela

De anställdas, fackförbundens, civilsamhällesorganisationernas och Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets protester var inte nog: ”En enorm kompetens och välfungerande verksamhet går förlorad”, säger Agneta Lenander (V).

 

- Kunskapscentren är en stor tillgång! De är unika i att kunna bidra med värdefull regionalt framtagen forskning och har byggt nätverk av kompetens som hjälper till att direkt utveckla vården inom sina fokusområden. Hade man haft intresse av att driva på en modern vård efter den senaste kunskapen om metoder och kunskap om patienternas faktiska behov här och nu, då hade man satsat på kunskapscenterformen istället för att slå sönder dem, menar Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Omvandlingen är en del av ett nationellt uppdrag där regionerna själva kan välja om eller hur de vill omstrukturera den regionala organisationen kring kunskapsstyrning. Det har funnits nio kunskapscenter i Skåne: allergi-astma-KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), barnhälsovård, demenssjukdomar, flerfunktionshinder, geriatrik, kvinnohälsa, levnadsvanor och sjukdomsprevention, migration och hälsa och smärta.

I den nya formen inrättas istället tre utvecklingsenheter: Barnhälsa, Kvinnohälsa och Kunskapsstyrning.

- Ingenting pekar på att den nuvarande formen med nischade anställningar på nio kunskapscenter inte lyckas uppnå de nationella målen för kunskapsstyrning – att man gör så omfattade förändringar handlar inte om att få bättre resultat utan att man ser en möjlighet till besparingar. I Vänsterpartiet tror vi att en vård som utgår från kunskap om metoder som man vet ger goda resultat blir en effektiv vård i sig. Istället skär alliansen och sd ner i den långsiktiga investeringen för en kortsiktig besparing. Det är en stor förlust att stänga centren och det är en kompetens det kommer att ta år att samla och bygga upp igen – om det ens går, avslutar Agneta Lenander.

Det har tidigare inkommit skrivelser från ett flertal skånska civilsamhällesorganisationer som motsatt sig omvandling av de befintliga centren, och i de fackliga bedömningarna är flera fackföreningar kritiska till process och beslutsförslag. Akademikerförbundet SSR och Vårdförbundets lokalfackliga ombud i samarbete med Fysioterapeuterna, Vision, och Region Skånes Psykologförening skriver t.ex. ”Att lägga ner KC MH (Kunskapscenter migration och hälsa) i sin nuvarande form innebär ett oroväckande och beklagligt steg bakåt i arbetet för en jämlik vård till Skånes invånare och gagnar inte Region Skånes varumärke.” I sin slutsats föreslår de fackliga parterna ”för att de personella resurserna och kompetenserna som finns ska kunna behållas, att KC MH behåller sitt nuvarande uppdrag och finansiering.”

Beslutet fattades på dagens möte med hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

Tel:072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V:s budgetmotion för 2022: Jämlikt Skåne - för en välfärd att lita på21.10.2021 10:06:42 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionstyrelsen presenterar Vänsterpartiet i Region Skåne sitt förslag till budgetmotion inför 2022. Förslaget präglas av satsningar på jämlikhet genom förstärkningar av det gemensamma: ökade resurser till sjukvården för säkerställd vård och förbättrad arbetssituation för personalen, en välutbyggd och tillgänglig kollektivtrafik för hela Skåne, en kultursatsning för ökad långsiktig finansiering och ett tydligt fokus på klimatomställning. Dessutom ingår en regional satsning för skrotad karensdag för regionens drygt 36 000 anställda.

V ställer styret till svars om arbetsmiljön inom den skånska vården28.9.2021 15:22:28 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionfullmäktige ställde Agneta Lenander, sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet, styret till svars för situationen inom vården. ”Det kokar i leden och det uttrycks åsikter om en arbetsgivare som tar sin personal för givet, som inte håller det som lovats, en arbetsgivare som kallt räknar med att det är den vårdanställdes samvete som löser vakanser i schemat, även i höst”, säger hon.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum