Vänsterpartiet Skåne

Alliansen vägrar lyssna – och fortsätter med oetisk medfinansiering av hörselhjälpmedel

Dela

Förra veckan tog Psykiatri- habilitering- och hjälpmedelsnämnden beslut om att utveckla informationsbroschyrerna som beskriver system för medfinansiering av hörselhjälpmedel i regionen. Beslutet grundar sig i den kritik som riktats mot systemets uppbyggnad där patienter bland annat blivit rekommenderade hjälpmedel som tillverkas av samma ägare som driftar hörselvårdsmottagningen. Istället för att göra om systemet och förhindra att företagen kan tjäna pengar på riktade rekommendationer kring de egna hjälpmedlen väljer man att skriva om broschyren.

Hörselskadades riksförbund, Statens medicin-etiska råd och Region Skånes eget etiska råd avvisar systemet och vill att det avvecklas. Regionens egna utredningar på området visar upp stora brister med systemet. Vänsterpartiet vill se att det avskaffas helt.

- Det är djupt oroväckande att Alliansen inte lyssnar in den omfattande kritik som finns mot medfinansieringen av hörselhjälpmedel. Förr oss visar det att Alliansens sympatier mer ligger hos företagen som tillverkar produkterna än de som behöver hjälpmedlen. Att regionens information ska vara tydlig och begriplig är självklart, men det är inte främst det som har varit problemet med systemet, säger Sara Svensson regionråd Vänsterpartiet i Region Skåne.

Så länge hjälpmedel skrivs ut av audionomer med anställning på ett av företagen föreligger en risk för att andra anledningar än rent medicinska ligger bakom, menar Vänsterpartiet. I dagsläget äger två koncerner 90 % av de privata audionommottagningarna i Skåne och Stockholm.

- Regionens tidigare utredning visar till exempel att det upphandlade sortimentet är bättre än det man kan få via medfinansiering. Det är skandalöst att Alliansen blundar för detta och fortsätter stödja ett system med medfinansiering som enbart gynnar vinstnivåerna hos de privata företagen, säger Gunilla Wahlberg, Vänsterpartiets representant i Pyskiatri-habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Regionens utredning visade det sig också att Region Skånes egen audionommottagning samt leverantörsoberoende privata mottagningar i hög utsträckning förskriver de nyaste apparaterna med den senaste tekniken, medan de leverantörsägda mottagningarna i mycket hög utsträckning väljer sina egna märken oavsett tekniknivå.

- Detta är till syvende och sist en fråga om jämlikhet. Vi i Vänsterpartiet vill inte ha ett system där din individuella köpkraft ska påverka vården. Istället borde all kraft läggas på att se till att alla hörselskadade får bra utprovade hjälpmedel utifrån behov, avslutar Sara Svensson.  

Länk till Etiska rådets yttrande hittar du här.

Region Skånes utredning hittar du här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V vill se regionala åtgärder för att hantera varsel inom tåg- och busstrafiken16.6.2020 13:24:54 CESTPressmeddelande

Den senaste veckan har det rapporterats om trafikbolag som väljer att varsla sin personal mitt under pågående covid-19kris. För tillfället rör det sig om 300 respektive cirka 250 anställda på de två aktuella bolagen som anställer personal inom tåg- och busstrafik. Vänsterpartiet vill nu att Region Skåne tar sitt ansvar och försöker förhindra varsel inom välfärden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum