Vänsterpartiet Skåne

Alliansens politik för kollektivtrafiken orimlig – går inte ihop med de egna verksamhetsmålen

Dela

Att kraftigt skära ner på verksamheten med hänvisning till budget och samtidigt räkna med ökad användning och högre inkomster av minskat utbud är en förvirrande politik som direkt minskar chanserna att nå de egna verksamhetsmålen, menar Vänsterpartiet i Region Skåne.

- Det har varit rörigt från början. Först kommer Alliansens beslut om nedskärningar för Skånetrafiken där kommunerna helt togs på sängen, sedan blir kommunerna ombedda att lämna synpunkter som man ändå helt ignorerar. Man tror att skåningarna ska resa mer kollektivt trots att man försämrar tillgängligheten och höjer priserna? Det är en orimlig politik som förs, den går inte ihop. Vi måste bygga en kollektivtrafik för hela Skåne, inte för några få! säger Linda Ekelund, Vänsterpartiets företrädare i Kollektivtrafiknämnden.

Det var både den geografiska och ekonomiska tillgängligheten som påverkades i det förslag som gick till beslut på dagens möte med Kollektivtrafiknämndens. Trots kommunala protester från hela Skåne och från samtliga partier innehöll det nya förslaget bara två förändringar – bägge på busslinjer i Malmö stad. Alla andra föreslagna indragningar och minskad turtäthet kvarstod, tillsammans med höjningen av priser för månadskort. Det sistnämnda gick dock inte igenom, med besked om kommande besparingsförslag från Alliansen som påföljd.

Man fattade även beslut om verksamhetsmål med nya målsättningar för resande.

- Hur kan vi sätta upp mål som verkar otroliga att uppfylla, frågar sig Linda Ekelund. 2018 skulle vi haft en resandeökning på 3 %, den landade på 0,5 % och med höga missnöjessiffror. Nu ska vi satsa på 3 % igen – trots så många indragna linjer och höjda priser? Alliansstyret gör skåningarna och miljön en stor otjänst genom att inte satsa på kollektivtrafiken!

Antalet resanden med tåg gick under 2018 ned med -0,6 %. Målet för 2019 ligger på + 4%. Vänsterpartiet har tidigare reserverat sig för samtliga beslut kring nedskärningarna, så även på detta möte.

Nyckelord

Kontakter

Linda EkelundRepresentant i Kollektivtrafiknämnden (V)

0703-090 203

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet satsar på välfärden och personalen – för ett mer jämlikt Skåne4.6.2019 11:30:00 CESTNyheter

Vänsterpartiet Skåne har släppt sin budgetmotion för 2020. Partiet vill investera en skattehöjning i verksamhet och personal och slopar därigenom de nedskärningar som Alliansens budget innehåller. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur finansieras i det regionala budgetförslaget som tar sikte på en tillgänglig och jämlik region – ett Skåne för alla.

Kollektivt resande, kollektiv drift – V motionerar om att återta Pågatågen i regional regi14.5.2019 09:49:26 CESTPressmeddelande

Det senaste året har det ett flertal gånger stormat kring Pågatågen. Tågsystemet ägs idag av Region Skåne medan drift och underhåll drivs av externa företag. Byte av operatörer, återkommande upphandlingar och en marknadsutsatt spårbunden trafik är osäkert, menar Vänsterpartiet som lagt en motion i Kollektivtrafiknämnden om att återta Pågatågen i egen regi.

Från högljudda krav på resurser till utförsäljning och eventuell flytt: Ingen Alliansfinansiering av palliativa i Trelleborg9.5.2019 15:34:30 CESTPressmeddelande

Under föregående mandatperiod var Alliansen i opposition och den palliativa avdelningen i Trelleborg ett favoritämne. Turerna har varit många, men avdelningen är fortsatt stängd. När man nu får chansen i minoritetsstyre väljer man dock inte att finansiera driften så att ett öppnande blir möjligt utan vill istället överlåta verksamheten på privata aktörer – utan krav på att den ens bör ligga i Trelleborg.

Alliansförslag om remisstvång speglar brister i det egna systemet9.5.2019 15:09:57 CESTPressmeddelande

Kostnaderna i den skånska sjukvården ligger redan efter första halvan av budgetåret långt över planerad nivå. En anledning är de privata vårdval som Alliansen infört och fortsätter att avsätta allt större del av sjukvårdsbudgeten åt – trots att kostnaderna skenar och personalen i den offentliga vården flyr en ohållbar arbetssituation. Vänsterpartiet menar att beräkningsmodellen i sig varit för smal, och vann idag gehör för sitt yrkande om att se över totalkostnaderna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum