Vänsterpartiet Skåne

Alliansens politik för kollektivtrafiken orimlig – går inte ihop med de egna verksamhetsmålen

Dela

Att kraftigt skära ner på verksamheten med hänvisning till budget och samtidigt räkna med ökad användning och högre inkomster av minskat utbud är en förvirrande politik som direkt minskar chanserna att nå de egna verksamhetsmålen, menar Vänsterpartiet i Region Skåne.

- Det har varit rörigt från början. Först kommer Alliansens beslut om nedskärningar för Skånetrafiken där kommunerna helt togs på sängen, sedan blir kommunerna ombedda att lämna synpunkter som man ändå helt ignorerar. Man tror att skåningarna ska resa mer kollektivt trots att man försämrar tillgängligheten och höjer priserna? Det är en orimlig politik som förs, den går inte ihop. Vi måste bygga en kollektivtrafik för hela Skåne, inte för några få! säger Linda Ekelund, Vänsterpartiets företrädare i Kollektivtrafiknämnden.

Det var både den geografiska och ekonomiska tillgängligheten som påverkades i det förslag som gick till beslut på dagens möte med Kollektivtrafiknämndens. Trots kommunala protester från hela Skåne och från samtliga partier innehöll det nya förslaget bara två förändringar – bägge på busslinjer i Malmö stad. Alla andra föreslagna indragningar och minskad turtäthet kvarstod, tillsammans med höjningen av priser för månadskort. Det sistnämnda gick dock inte igenom, med besked om kommande besparingsförslag från Alliansen som påföljd.

Man fattade även beslut om verksamhetsmål med nya målsättningar för resande.

- Hur kan vi sätta upp mål som verkar otroliga att uppfylla, frågar sig Linda Ekelund. 2018 skulle vi haft en resandeökning på 3 %, den landade på 0,5 % och med höga missnöjessiffror. Nu ska vi satsa på 3 % igen – trots så många indragna linjer och höjda priser? Alliansstyret gör skåningarna och miljön en stor otjänst genom att inte satsa på kollektivtrafiken!

Antalet resanden med tåg gick under 2018 ned med -0,6 %. Målet för 2019 ligger på + 4%. Vänsterpartiet har tidigare reserverat sig för samtliga beslut kring nedskärningarna, så även på detta möte.

Nyckelord

Kontakter

Linda EkelundRepresentant i Kollektivtrafiknämnden (V)

0703-090 203

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum