Vänsterpartiet Skåne

Alliansledningen vill ge nej till förslag om att utlysa klimatnödläge i Region Skåne

Dela

Vänsterpartiet har lagt en motion för att utlysa klimatnödläge i Region Skåne. Syftet är att gå från ord till handling och att alla politiska beslut ska fattas utifrån nödlägessituationen. Alliansledningen vill ge avslag med hänvisning till det att arbete som redan utförs inte bör förändras - trots att det inte ger de resultat som behövs.

- Det finns ingen tvekan om att vi faktiskt befinner oss i ett klimatnödläge, säger Vilmer Andersen, Vänsterpartiets representant i Regionala Utvecklingsnämnden. Nödläget kommer att vara tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås. Politiskt måste vi erkänna det för att kunna jobba mot det. Idag står vi still på de flesta av de miljömål  som följs upp på regional nivå och inget av de tolv kan vi nå i år. Vissa går till och med åt fel håll och blir värre. Det är tydligt att om det här är allt vi kan göra så är det inte bra nog. Klimatet kan inte vänta.

Under 2019 lämnade Vänsterpartiet in en motion om att ta fram en koldioxidbudget att arbeta efter, ett praktiskt redskap för att peka ut direkta åtgärder för utsläppsminskningar. Det förslaget ansågs besvarat med hänvisning till att de mål som finns redan beskriver minskade utsläpp för koldioxid. De praktiska arbetssätt som tas fram utifrån en koldioxidbudget används dock inte, och kommer heller inte tas fram.

- Man kan inte från Alliansledningen fortsätta hänvisa till att vi redan har bra mål och därför inte behöver förändra något i regionens arbetssätt, samtidigt som partier i ledningen driver utbyggda motorleder och stöd till regionala flygplatser! Det är inte ett seriöst klimatarbete och det kommer heller inte leda till de uppsatta målen. Vi måste knyta samman regionens arbete med andra aktörer, samarbeta med universitet och högskolor i uppföljning och förbättring av våra program och inte tillåta undantag på något av de områden som förvärrar läget under något av målen. Det är sant att vi i regionen har många bra målsättningar idag – men vi gör för lite praktiskt arbete. Vi i Vänsterpartiet är nte nöjda. Regionen måste göra mer, avslutar Vilmer Andersen.

Läs hela motionen här  och motionssvaret här.

Läs Dagens Samhälles artikel om klimatnödlägesutlysningar här.

Ärendet kommer upp på dagens möte med Regionala Utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Nyckelord

Kontakter

Angelica SvenssonLedamot i Regionfullmäktige, representant i Regionala Utvecklingsnämnden

Tel:073 - 929 44 39

Vilmer AndersenLedamot i Regionfullmäktige (V), representant i Regionala Utvecklingsnämnden

Tel:070 - 585 22 24

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V tar initiativ för ökat arbetsgivaransvar för våldsutsatta29.4.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Förekomst av våld är alltför vanligt. På tre veckor har fem kvinnor i Sverige mördats av män. För att förebygga att män överhuvudtaget tar till våld krävs ett långsiktigt normförändrande arbete, men det behövs också direkta åtgärder här och nu för att upptäcka och erbjuda skydd till våldsutsatta. Inga fler ska behöva dö innan samhället agerar, menar Vänsterpartiet, som nu tar initiativ till förstärkta insatser för att öka möjligheterna för våldsutsatta att få hjälp.

V eniga med granskning: samverkan för barn och unga måste förbättras21.4.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

På dagens möte med Primärvårdsnämnden i Region Skåne lyfts en granskning av samverkansarbetet kring barn och unga med behov av samordnade insatser mellan region och kommun. Behovet av samverkan kan finnas för barn med social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Granskningen pekar på en ojämlikhet i hur väl arbetet fungerar mellan olika kommuner och ett antal områden som behöver förbättras. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att få till ett välfungerande arbete för barn och unga som många gånger riskerar att falla mellan stolarna.

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom13.4.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum