Umeå kommun

Allt bättre stadsluft i Umeå

Dela

Trots att stadsluften i Umeå blir allt bättre och klarar beslutade nivåer på årsbasis påvisar mätningar för många enstaka dygn och enstaka timmar med för höga värden kvävedioxid. Det visar den årliga uppföljningsrapport av åtgärdsprogrammet Renare luft i Umeå, som Umeå kommun kommer att lämna till Länsstyrelsen.

– Umeå har totalt sett en stadsluft som följer normerna på årsbasis, vilket självklart är positivt. Även om rapporten visar att vi är på rätt väg får vi fortfarande toppar som överskrider gränsvärdena, och nu har vi alltså passerat det antal toppar som normerna anger för året. Det är något vi måste arbeta vidare med, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott, Umeå kommun.

Umeå kommun lämnar årligen en rapport till Länsstyrelsen som rör kommunens åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Årets uppföljning visar bland annat på en snabbt växande kollektivtrafik, bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik och ett ökat hållbart resande till följd av de mobility management-åtgärder som kommunen genomfört. Utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon skapar förutsättningar för en utökad elbilsanvändning.

Årsmedelvärdet för kvävedioxid ligger som tidigare år under gränsvärdet och uppfyller miljökvalitetsnormen. Värdena klarar även den europeiska miljökvalitetsnormen. Under 2019 har dock redan för många dygn och timmar uppmätts med för höga värden. Därmed klaras inte alla miljökvalitetsnormer för året.

Några åtgärder för att förbättra stadsluften under 2019:

  • Trafikverket har påbörjat arbetet med Västra Länken som planeras vara färdigställd i slutet på 2021
  • Fotgängarprogram för Umeå har antagits av Kommunfullmäktige
  • Det finns totalt 35 elbussar i trafik
  • Sedan 2018 finns 30 icke-publika laddningsstationer på personalparkeringar vid kommunens verksamheter installerats, sammanlagt planeras det för 118 laddstationer
  • Nya projekt som Sharing Cities, Hållbara arbets- och tjänsteresor, har startats som uppmuntrar till att dela mobilitetsresurser

Rapporter från tidigare år, samt åtgärdsprogrammet i sin helhet finns på www.umea.se/luft. Rapporten har tagits fram med stöd av miljö- och hälsoskydd, gator och parker, övergripande planering, samt Umeå Energi.

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum