Skogsindustrierna

Allt fler säger ”Bioekonomi ja tack” – Skogsindustrierna på plats i Almedalen för att diskutera klimat, byggande och jobb

Dela

Skogen är högaktuell just nu. I både branschpress, nyhetsprogram och debattsidor går diskussionerna varma om hur skogen, som täcker 70 procent av Sveriges landyta, kan göra mest nytta för klimat och miljö. Inför Almedalen och valet i höst uppmanar Skogsindustrierna politiker att låta svensk skog bli en än viktigare resurs i klimatarbetet. Det kan ske genom att öka tillgången på skogsråvara, gynna industriellt byggande i trä samt öka anslagen till forskning om bioekonomi.

De frågor Skogsindustrierna fokuserar på i valrörelsen är jobb, klimat och byggande – i både land och stad. Läs mer om dem här. Under Almedalsveckan är Skogsindustrierna arrangör eller deltagare i ca 15 seminarier som på olika sätt berör de tre valfrågorna. Läs mer om dem här.

– Klimatfrågan är vår tids största utmaning och det borde var självklart att bostäder, förpackningar, kläder, drivmedel med mera tillverkas av träd som är en fossilfri och förnybar råvara, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

När skogen växer binder den koldioxid och när den ersätter produkter av olja med produkter av trä gör den som mest klimatnytta. Med rätt förutsättningar kan hälften av Sveriges flerbostadshus byggas i trä redan år 2025.

Men för att det ska bli möjligt behövs fler politiker som säger ja till att öka tillgången på råvara från ansvarsfullt brukade skogar samt snarast blir mer konkreta kring aktiviteter och målsättningar i det nationella skogsprogram som regeringen presenterade i maj.

Mer träanvändning skapar jobb
Förutom att skogen som växer binder stora mängder koldioxid så innebär en stark skogsindustri jobb, inte minst på landsbygden och mindre orter. Idag sysselsätter skogen direkt och indirekt 120 000 personer. Skogsindustriernas beräkningar visar att för varje jobb inom skogsnäringen skapas ytterligare två jobb hos underleverantörer och de regionala kluster som bildas runt skogsindustrin.

– Här finns en jättepotential för politiker som är intresserade av att utveckla Sverige utanför storstäderna och binda ihop land och stad, anser Carina Håkansson. Genom att främja effektiva transportlösningar på väg och järnväg och värna äganderätten som är grundbulten för skogsbrukets ”frihet under ansvar” kan politikerna underlätta för svensk skogsnäring att både bidra till att nå Parisavtalets mål för att motverka global uppvärmning och skapa jobb i hela landet.

Ökat industriellt byggande i trä skulle på kort tid minska utsläppen av växthusgaser. Därför efterlyser Skogsindustrin bland annat bättre planförutsättningar och regler som inte begränsar möjligheterna för ett ökat träbyggande. Även att beslut om byggande grundar sig på dess klimatpåverkan, genom s.k. LCA:er och att de inringar så väl byggskede som driftskede.

– Vi upplever att allt fler inser hur viktig skogsråvaran är i ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Utifrån denna insikt är många politiker nu intresserade av att förstå vilka beslut som behövs för att bioekonomin ska växa ännu snabbare. Det ser vi fram emot att diskutera i Almedalen och valrörelsen, säger Carina Håkansson.

Här kan du läsa skogsindustriernas valmanifest
Skogsindustriernas experter i Almedalen

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Skogsindustrierna
Skogsindustrierna
Box 55525
102 04 Stockholm

+46 8 762 72 00http://www.skogsindustrierna.se

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Nytt sätt att räkna visar skogsnäringens betydelse för välfärden27.8.2018 08:47Pressmeddelande

I Västernorrlands län betalar sysselsatta inom skogsnäringen 9 procent av kommunal- och landstingsskatterna. I Eksjö kommun är motsvarande siffra 18 procent. Branschorganisationen Skogsindustrierna kan genom ett delvis nytt och framförallt mer rättvisande sätt att räkna på offentlig statistik visa på skogsnäringens betydelse för finansieringen av välfärden. – Plötsligt blir det tydligt vilken stor betydelse landets sågverk, massa- och pappersbruk och andra industrier baserade på skogsråvara har för välfärden i en stor del av Sverige, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum