Försäkringskassan

Allt fler unga får aktivitetsersättning

Dela

Antalet unga med aktivitetsersättning har under en lång period ökat, visar en analys från Försäkringskassan. Analysen visar också att de som får ersättningen ofta tidigare haft stöd från Försäkringskassan, och en stor del av dem kommer fortsätta få det efter att de fyllt 30 år.

Aktivitetsersättningen ska dels ge unga människor med sjukdom eller funktionsnedsättning ekonomisk trygghet, dels stimulera dem till aktivitet under tiden med ersättning i syfte att förbättra arbetsförmågan och öka deras möjligheter att delta i arbetslivet. Många av de unga vuxna som har aktivitetsersättning har kvar den till de fyller 30 år, då möjligheten att få aktivitetsersättning upphör.

– Syftet med aktivitetsersättningen är att personer ska få möjlighet att utvecklas, delta aktivt i samhällslivet och få stöd och hjälp att komma ut i arbetslivet.  På det viset är aktivitetsersättningen motsägelsefull då det i första skedet är fokus på arbetsförmågans nedsättning och vad en individ inte klarar av, för att i ett senare skede, när aktivitetsersättning är beviljad, fokusera på möjligheter och förutsättningar för arbete, säger Ingeborg Watz Forslund, områdeschef för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Analysen visar att de här personerna ofta tidigare har haft stöd från Försäkringskassan, och en stor del av dem kommer fortsätta få det efter att de fyllt 30 år.

– Då tidigare studier visat att få lämnar aktivitetsersättningen för arbete, och då en stor del unga både innan och efter aktivitetsersättningen har ersättning från socialförsäkringen, tycks försäkringens nuvarande utformning inte vara en fungerande väg att fullt ut uppnå målen, säger Ingeborg Watz Forslund.

Rapportens viktigaste slutsatser:

  • Unga med aktivitetsersättning har ökat stadigt, från 29 000 personer år 2005 till drygt 47 000 personer år 2015. Ungefär lika många kvinnor som män har haft ersättningen under perioden.
  • 60 procent av de som har aktivitetsersättning har som barn haft vårdbehov som gett deras föräldrar rätt till vårdbidrag.
  • En majoritet, 60 procent, av de med aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga stannar i ersättningen tills de uppnår den övre åldersgränsen på 30 år.
  • Av de som lämnar aktivitetsersättningen vid 30 års ålder går ungefär hälften direkt över till sjukersättningen. Det är något vanligare för män än för kvinnor att gå över till sjukersättning.

För mer information

Statistiken, som är en del av Försäkringskassans offentligt publicerade statistik, finns på myndighetens webbplats här.

Du hittar analysen på https://www.forsakringskassan.se/kortaanalyser

Du kan också kontakta presstjänsten på 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 14 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pappor tar ut allt större andel av föräldradagarna – tydlig ökning på tio år9.11.2017 08:58Pressmeddelande

Inför fars dag nu på söndag presenterar Försäkringskassan siffror som visar att landets pappor fortsätter ta ut en allt större andel av föräldrapenningen. För tio år sedan var fördelningen i procent mellan barnets mamma och pappa 79,1 mot 20,9. Motsvarande siffor idag är 72,4 mot 27,6 – en ökning inom gruppen pappor på 32 procent. Lomma är den kommun i riket med högst andel föräldradagar som tas ut av pappor, 33,2 procent, medan Dals-Ed har lägst – 19,5 procent.

Ny prognos från Försäkringskassan26.10.2017 06:59Pressmeddelande

Prognoserna i denna rapport är sammantaget högre än de som lämnades i juli 2017, vilket i huvudsak beror på förslag i budgetpropositionen för 2018 om höjda ersättningsnivåer för ett flertal socialförsäkringsförmåner. Däremot har prognoserna för de underliggande volymerna sänkts inom flera områden. Inom sjukförsäkringen har prognoserna för både sjukpenning och aktivitets- och sjukersättningar justerats ner, främst på grund av ett lägre nybeviljande av aktivitets- och sjukersättningar och färre startade sjukskrivningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum