Försäkringskassan

Allt fler unga får aktivitetsersättning

Dela

Antalet unga med aktivitetsersättning har under en lång period ökat, visar en analys från Försäkringskassan. Analysen visar också att de som får ersättningen ofta tidigare haft stöd från Försäkringskassan, och en stor del av dem kommer fortsätta få det efter att de fyllt 30 år.

Aktivitetsersättningen ska dels ge unga människor med sjukdom eller funktionsnedsättning ekonomisk trygghet, dels stimulera dem till aktivitet under tiden med ersättning i syfte att förbättra arbetsförmågan och öka deras möjligheter att delta i arbetslivet. Många av de unga vuxna som har aktivitetsersättning har kvar den till de fyller 30 år, då möjligheten att få aktivitetsersättning upphör.

– Syftet med aktivitetsersättningen är att personer ska få möjlighet att utvecklas, delta aktivt i samhällslivet och få stöd och hjälp att komma ut i arbetslivet.  På det viset är aktivitetsersättningen motsägelsefull då det i första skedet är fokus på arbetsförmågans nedsättning och vad en individ inte klarar av, för att i ett senare skede, när aktivitetsersättning är beviljad, fokusera på möjligheter och förutsättningar för arbete, säger Ingeborg Watz Forslund, områdeschef för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Analysen visar att de här personerna ofta tidigare har haft stöd från Försäkringskassan, och en stor del av dem kommer fortsätta få det efter att de fyllt 30 år.

– Då tidigare studier visat att få lämnar aktivitetsersättningen för arbete, och då en stor del unga både innan och efter aktivitetsersättningen har ersättning från socialförsäkringen, tycks försäkringens nuvarande utformning inte vara en fungerande väg att fullt ut uppnå målen, säger Ingeborg Watz Forslund.

Rapportens viktigaste slutsatser:

  • Unga med aktivitetsersättning har ökat stadigt, från 29 000 personer år 2005 till drygt 47 000 personer år 2015. Ungefär lika många kvinnor som män har haft ersättningen under perioden.
  • 60 procent av de som har aktivitetsersättning har som barn haft vårdbehov som gett deras föräldrar rätt till vårdbidrag.
  • En majoritet, 60 procent, av de med aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga stannar i ersättningen tills de uppnår den övre åldersgränsen på 30 år.
  • Av de som lämnar aktivitetsersättningen vid 30 års ålder går ungefär hälften direkt över till sjukersättningen. Det är något vanligare för män än för kvinnor att gå över till sjukersättning.

För mer information

Statistiken, som är en del av Försäkringskassans offentligt publicerade statistik, finns på myndighetens webbplats här.

Du hittar analysen på https://www.forsakringskassan.se/kortaanalyser

Du kan också kontakta presstjänsten på 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Generaldirektör Ann-Marie Begler lämnar Försäkringskassan27.4.2018 13:32Pressmeddelande

Regeringen har idag meddelat att generaldirektör Ann-Marie Begler får lämna Försäkringskassan i förtid. ”När jag tillträdde i september 2015 fick jag ett mycket tydligt uppdrag från regeringen. För att på bästa sätt utföra det uppdraget valde jag att fokusera på stärkt rättssäkerhet, service och effektivitet. Jag är stolt över vad jag har åstadkommit, framför allt när det gäller rättssäkerheten, på denna korta tid. Men jag hade naturligtvis sett fram emot att slutföra arbetet under den tid som mitt förordnande avsåg, det vill säga till 2021. Det har varit en spännande tid, jag har under dessa år besökt medarbetare över hela landet en dag i veckan, och jag är imponerad av den kompetens, ansvarskänsla och plikttrogenhet som finns i denna stora myndighet.” Till tf generaldirektör har Maria Hemström-Hemmingsson utsetts. Hon tillträder den 1 maj. För mer information, kontakta Försäkringskassans presstjänst: 010-1169888.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum