Kompetensföretagen

Allt fler utrikesfödda kommer i jobb snabbare

Dela

Ny statistik från SCB visar att det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare. Bemanningsbranschen som årligen sätter 50 000 utrikesfödda i arbete känner igen bilden.

SCBs siffror visar att andelen nyanlända i arbete eller studier efter 90 dagar efter avslutad etableringsplan uppgick till 34 procent, vilket kan jämföras med 27 procent 2013.

-De här siffrorna visar på det vi kan se hos våra medlemmar. Det är enklare att komma in på svensk arbetsmarknad som utlandsfödd idag och de grupper som tidigare inte fått jobb har idag lättare att komma in på arbetsmarknaden, mycket på grund av det arbete våra medlemmar gör, säger Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Bemanningsföretagen. 

Bemanningsföretag rekryterar ofta personer som inte kan svenska, ibland räcker engelska eller så finns det andra anställda som kan översätta. Dessutom är det ofta effektivt att lära sig svenska direkt på arbetsplatsen. Inom många områden är det idag möjligt att sysselsätta personer med rätt kompetens även om de saknar kunskaper i svenska.

Bemanningsbranschen är en av de branscher som sysselsätter flest utlandsfödda i Sverige. Andelen utlandsfödda personer som arbetar inom branschen varierar från år till år, men under 2015 var den 34 procent högre än andelen på den totala arbetsmarknaden enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning. Mer än var femte person i branschen är utlandsfödd och inom områden som tillverkning, lager och logistik och handel är andelen ännu högre.

Drygt 50 000 utlandsfödda personer kommer i arbete genom bemanningsbranschen under ett år.

Det är därför det är extra problematiskt att hela branschen ställts utanför uppgörelsen om etableringsjobben, påpekar Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Bemanningsföretagen. 

-Utan bemanningsföretag är risken stor för att etableringsanställningar blir ytterligare en åtgärd som inte skapar jobb. Om vi ska lyckas att få fler i arbete krävs det att alla parter samverkar. Att ställa specialisten på rekrytering av utrikes födda, bemanningsföretagen, utanför överenskommelsen riskerar initiativet att inte komma i närheten av den effekt som skulle nås om alla sektorer med kollektivavtal hade inkluderats. Arbetsgivare är dessutom mer benägna att testa dessa personer om en annan arbetsgivare ansvarar för introduktion, utveckling och eventuell omplacering, säger Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör

Kontakter

Om

Kompetensföretagen
Kompetensföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

https://www.kompetensforetagen.se

Följ Kompetensföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Kompetensföretagen

Kommentar till vårändringsbudgeten - Kompetenskrisen kräver samverkan16.4.2018 19:00Nyheter

– Regeringens vårändringsbudget beskriver åter kompetensbrist och arbetslöshet parallellt - detta verkar vara det nya normalläget på svensk arbetsmarknad. Det är uppenbart att bemannings-, omställnings- och rekryteringsföretags tjänster är underutnyttjade av Arbetsförmedling och offentlig sektor i detta läge, kommenterar Bemanningsföretagens tf. Förbundsdirektör Martina Elfgren Lilja. 40 procent av svenska företag har svårt att hitta kompetens. Stora delar av offentlig sektor har svårt att hitta nyckelkompetens. Samtidigt är arbetslösheten fortsatt hög för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Regeringens satsningar på etablering i vårändringsbudgeten går direkt till Arbetsförmedlingen. – Det är våra företags tjänster som efterfrågas när man anställer nyanlända eller icke svensktalande personer på arbetsmarknaden idag. Det är inte minst etableringsjobben ett kvitto på, där de privata arbetsgivarna kräver att våra företag ska sköta matchningen, fortsätter Elfgren Lilja. – Meda

Kommentar till Handelsanställdas förbunds rapport om bemanning i partihandeln5.4.2018 11:11Nyheter

Handelsanställdas förbunds senaste rapport ”bemanning i partihandeln” är en blandning av förutfattade meningar, missvisande påståenden och en negativ ideologisk inställning till inhyrning i allmänhet och till konsulter i synnerhet. Det är ingen hemlighet att Handels under en lång tid försökt att kraftigt begränsa inhyrning av konsulter. Man refererar till konsulterna, vilka ofta är nyanlända och utlandsfödda, som ett "b-lag". I ljuset av detta är det inte svårt att förstå att de inhyrda medarbetarna inte vill vara fackligt anslutna när de förminskas av organisationen som borde vara deras företrädare. Att uttala sig kränkande om våra medlemmars medarbetare bidrar mer till att försämra kulturen och gemenskapen ute på arbetsplatserna än något annat. Det är den typen av uttalanden som framkallar det Handels säger sig vilja motarbeta. Konsulterna inom partihandeln har kvalificerade arbeten på alla nivåer och för många är jobbet som konsult det första i en lång och framgångsrik karriär. Att

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum