Linköpings kommun

Allvarliga brister upptäckta vid intern granskning

Dela

En omfattande intern kontroll och granskning av den ekonomiska styrningen har inletts på enheten för Katedralskolan inom Utbildningsförvaltningen.

Granskningen är ännu inte avslutad, men redan nu har man kunnat se att det förekommer omfattande och systematiska överträdelser av kommunens regler kring ekonomistyrning, resor och representation.

– Det har utvecklats en kultur, som är helt oacceptabel när man hanterar skattebetalarnas pengar. Den egna kulturen är i strid med kommunens värdegrund, vilket vi ser som mycket allvarligt, säger Paul Håkansson, kommundirektör.

Linköpings kommun överväger parallellt med granskningens gång vilka åtgärder som kan bli aktuella.

I väntan på att granskningen ska bli klar har den berörda enhetschefen stängts av från sin tjänst och skolchef Åsa Ridne går in som tillförordnad enhetschef. Medarbetarna informerades om detta under måndagsmorgonen.

– Jag har gett skolchef Åsa Ridne uppdraget att säkerställa att enheten i fortsättningen agerar i enlighet med våra regler och normer. Återrapporteringen kommer att ske till Bildningsnämnden, säger Anne Hallberg, utbildningsdirektör.

Anne Hallberg poängterar att den pedagogiska verksamheten inom Katedralskolan fungerar mycket väl, även om det finns allvarliga brister i den ekonomiska styrningen.

– Katedralskolans medarbetare kommer att fortsätta sitt utmärkta arbete med att utbilda sina elever. Skolan visar mycket goda resultat inom flera områden. Min förhoppning är att skolans pedagogiska verksamhet inte ska påverkas av den granskning som nu pågår, utan att verksamheten ska kunna bedrivas som vanligt, säger hon.

Granskningen drivs nu vidare av kommunens enheter för juridik, förhandling och säkerhet. Alla dessa funktioner är underställda kommundirektören. Den delen av återrapporteringen kommer att ske till Kommunstyrelsen.

– En rapport om granskningen kommer att offentliggöras när den är avslutad. Kommunledningen kommer också att överväga om det krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa att den här typen av överträdelser inte förekommer inom andra delar av organisationen, säger Paul Håkansson.

Hur lång tid den fortsatta granskningen kommer att ta går inte att säga i nuläget, men det handlar sannolikt om ytterligare några veckors arbete.

Kontakter

Anne Hallberg, utbildningsdirektör
013-20 75 70
anne.hallberg@linkoping.se

Fredrik Kliman, enhetschef Nyheter och media
013-26 39 09
fredrik.kliman@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum