Lantbrukarnas Riksförbund

Allvarligt läge – Grönt näringslivsindex för animalieproducenterna fortsätter falla fritt

Dela

Läget för många av Sveriges bönder är fortsatt mycket ansträngt, visar LRFs konjunkturbarometer Grönt Näringslivsindex för andra kvartalet 2022. Totalindexet ligger kvar på rekordlåga nivåer vilket speglar en sammantaget negativ syn på den framtida konjunkturen bland företagarna i det gröna näringslivet. Tuffast är det för animalieproducenterna där var fjärde nu planerar minska sin produktion.

LRFs vd Anna Karin Hatt konstaterar att det är ett allvarligt läge för svensk animalieproduktion.
LRFs vd Anna Karin Hatt konstaterar att det är ett allvarligt läge för svensk animalieproduktion.

- När så mycket som var fjärde animalieproducent säger att de planerar dra ned på sin produktion innebär det stor risk för att vi kommer ha mindre svenskt kött i butikshyllorna nästa år, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

Framtidstron i animaliesektorn befinner sig just nu i fritt fall. För ett år sedan låg indexsiffran på 97, där 100 indikerar en neutral syn på den framtida konjunkturen. Nu ligger index bland animalieproducenterna på rekordlåga 66, en försämring med hela 9 punkter sedan första kvartalet 2022.

Förklaringen till den fortsatt försämrade synen på den framtida konjunkturen är konsekvenserna av Rysslands invasion i Ukraina som fått priserna på de insatsvaror som behövs för att producera att rusa ytterligare. Framför allt är det foderpriset som nu får gris- och äggproducenter att planera för minskad verksamhet. Sammantaget innebär kostnadsökningarna för lantbrukets insatsvaror en ökad belastning på det svenska lantbruket om ca 9,2 miljarder på årsbasis. Däremot ser andra branscher inom det gröna näringslivet, som växtodling, entreprenad och trädgård ljusare på konjunkturen, och delindexen för de branscherna vänder nu svagt uppåt även om samtliga fortsatt har en samlat negativ syn på konjunkturen.

- Långsiktigt råder det inga tvivel om att vi både har möjlighet och behov av att öka den svenska matproduktionen. Det krävs både av hållbarhetsskäl och för att stärka vår försörjningstrygghet. Men just nu befinner sig viktiga delar av det svenska lantbruket i stark kris och det krävs särskilda insatser för att lantbruket ska kunna ta sig igenom kostnadskrisen. Det är viktigt att riksdagen nu i juni enas och fattar beslut om stödet till lantbruket, så att det kan börja betalas ut och ut företagarna. Samtidigt krävs en fortsatt god prisutveckling på marknaden och att animalieproducenterna får betalt för vad det kostar att producera i Sverige, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

Räddningen för många företagare inom animaliesektorn kan vara skogsbruket. Två av tre jordbruksföretagare är också skogsföretagare och det är framför allt mjölkbönder och köttproducenter som vid sidan av livsmedelsproduktionen även äger skog. På skogssidan ser man nu hur priserna på massaved och trävaror stiger på grund av att utbudet på världsmarknaden minskar i krigets spår. Tidigare har Ryssland och Belarus tillsammans exporterat 8 miljoner kubikmeter sågade trävaror till Europa medan Finland har importerat 9 miljoner kubikmeter björkmassaved och flis från Ryssland. Dessa volymer måste nu ersättas med trävaror från andra länder vilket ökar efterfrågan och påverkar prisbilden uppåt.

För övriga branscher har de nedåtgående kurvorna börjat vända uppåt; Växtodling från 83 till 87,5, trädgård från 90 till 92 och förädling & tjänster från 94,5 till 99.

  • Entreprenadföretagen har till stor del fått igenom sina prisökningar och oron har därför dämpats. Även hästföretagarnas oro har minskat tack vare att efterfrågan är fortsatt god.
  • De småskaliga livsmedelsföretagen får det allt tuffare med ökat kostnadsläge och där man också ser att konsumenterna väljer bort de nischade produkterna i högre grad.
  • För trädgårdsnäringen ser både prisutveckling och efterfrågan god ut. Däremot tynger fraktkostnaderna rejält.
  • Växtodlarna ser mycket positivt på prisutvecklingen för nuvarande odlingssäsong. De som prissäkrar nu kan säkra försäljningen inför 2023.

Sammanfattning av Grönt näringslivsindex Q2:

  • Q2 2022: 88,9
  • Föregående kvartal (Q1 2022): 88,3
  • Samma period föregående år (Q2 2021): 103,6
  • Animalieindex visar på rekordlåga 66,5

Skogsbruksindex stiger kraftigt med nästan 9 enheter till 115

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

LRFs vd Anna Karin Hatt konstaterar att det är ett allvarligt läge för svensk animalieproduktion.
LRFs vd Anna Karin Hatt konstaterar att det är ett allvarligt läge för svensk animalieproduktion.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

I morgon blir det hårdare tag mot djurrättsaktivism: Det ger framtidshopp30.6.2022 13:10:34 CEST | Pressmeddelande

Fredagen en 1 juli träder en mängd nya lagar i kraft, däribland skärpta straff för brott kopplade till djurrättsaktivism. En förändring LRF har arbetat för under många år. ”Den nya lagen ger oss framtidshopp och ett visst lugn så att vi kan fortsätta att producera hållbar mat och därmed trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige”, säger LRFs vice förbundsordförande Åsa Odell.

Krisstöd och biodrivmedelssatsning välkomnas av LRF21.6.2022 15:27:14 CEST | Pressmeddelande

I dag klubbade en enig riksdag igenom extrastödet på cirka 1,6 miljarder till animaliesektorn och växthusföretagarna. I morgon förväntas riksdagen ta beslut om de kompletterande delarna av stödpaketet. Om även onsdagens beslut klubbas igenom blir det totala stödpaketet 3,1 miljarder till det svenska lantbruket. "Det är viktiga beslut för att Sverige även i framtiden ska kunna producera hållbara livsmedel", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum