Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Almedalen 2018: Hur funkar sex och relationer i mitt nya land? Unga nyanlända får stöd på Youmo.se.

Dela

Hur fungerar sex, kärlek och jämställdhet i Sverige? Hur kan unga nyanlända få den kunskap de har rätt till, stöd till att bearbeta trauma och lära sig bygga meningsfulla relationer i ett land med nya sociala koder? I Almedalen bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) in till paneldebatt och workshop om den populära webbplatsen Youmo.se.

Många unga, och särskilt nyanlända, har frågor som rör hälsa, relationer, sexualitet och jämställdhet. Men få vet var de ska få tag på information om detta. På webbplatsen Youmo.se, som finns på sex olika språk, får unga svar på sina frågor. I Almedalen samtalar MUCF:s insatta panel om dessa viktiga frågor. Besökarna kan delta i en övning och testa metodmaterialet Youmo i praktiken som vänder sig till alla som möter nyanlända i sitt yrke.

- Jag saknade tidigare ett material eller en webbplats som behandlade ämnesområdet på ett och samma ställe. Jag fick hänvisa runt till olika intresseorganisationer och myndigheter, det var splittrat. När Youmo.se kom fick jag plötsligt tillgång till en enda webbplats där all kommunikation var genomtänkt. Texter, valet av bilder och så framför allt jämställdhetstänkandet som ligger som en fond kring all information, säger Farhad Khagani, verksamhetsansvarig, Noaks Ark, Småland & Halland, som deltar i seminariet. 

- Det är viktigt att utgå från ett rättighetsperspektiv när vi pratar med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Alla unga i Sverige har, oavsett bakgrund eller vilket språk de talar, rätt att få information och kunskap om dessa frågor. Det kan till exempel handla om rätten att veta att du bestämmer över din egen kropp, kunskap om vart du ska vända dig om du mår dåligt och vad du kan göra för att må bra. I Almedalen diskuterar vi med målgruppen och representanter för de som använder verktyget, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

Youmo.se är en webbplats som riktar sig till unga nyanlända som tagits fram av ungdomsmottagningarnas webbsajt UMO.se ihop med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

  • Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
  • Farhad Khaghani, verksamhetsansvarig, Noaks Ark Småland & Halland.
  • Jessica Sunesson, barnmorska, FSUM, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar
  • Lotta Nordh Rubulis, projektledare Youmo.se, UMO.se.
  • Mohammad Rezai, brukare av Youmo.se.
  • Roh Petas, utvecklingsledare, MUCF.
  • Kristina Ljungros, moderator.

Läs om seminariet i sin helhet här.

Seminariet livesänds delvis via MUCF:s facebooksida.

Alla MUCF:s seminarier och evenemang där vi deltar hittar du här.

Nyckelord

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08:36Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum