Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

ALMEDALEN 5/7 kl 9.30-9.50 Adress spelar roll. Hur ser civilsamhällets ansvar och resurser ut?

Dela

På landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden tar civilsamhället stort ansvar för lokal service och infrastruktur när kommersiella eller offentliga aktörer drar sig tillbaka. Det kan handla om att föreningar tar över skolan, biblioteket eller kanske öppnar en bensinmack.

På seminariet Adress spelar roll den 5 juli i Almedalen belyser Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF:s, generaldirektör Lena Nyberg med inbjudna gäster civilsamhället och det offentligas roll nu och i framtiden.

Föreningar på landsbygd och i socioekonomiskt utsatta områden tar inte sällan ett samhällsansvar samtidigt som de upplever sig ha sämre ekonomiska villkor än andra för att driva och utveckla den egna verksamheten. De ideella föreningarna kan ibland uppleva att den offentliga sektorn överlåter ansvaret till dem. Det kan till exempel röra sig om fotbollsklubben som börjat ge unga spelare språkundervisning och erbjuda dem sociala aktiviteter utöver idrottsträningen.

Hur bör ansvarsfördelningen se ut mellan offentlig sektor och civilsamhället?

- Det är viktigt att belysa hur långt det civila samhällets ansvar, resurser och villkor ska sträcka sig. Vi behöver ge föreningslivet förutsättningar så att det kan fortsätta vara en central del av demokratin. Samarbetet mellan det offentliga och civilsamhället behöver förbättras. I Almedalen vill vi lyfta frågor om hur vi kan göra för att mötas, säger Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Fakta Om seminariet 

Adress spelar roll - föreningslivets villkor i stad och på landsbygd.

Seminariet hålls torsdag 5/7 kl. 9.30-9.50 i ABF:s tält på Cramérgatan i Visby.

Medverkande:

Monica Widman-Lundmark, förbundssekreterare, ABF.

Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva.

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

På vår webbplats kan du ladda ned våra färska rapporter om civilsamhällets villkor:

Hela MUCF:s Almedalsprogram 

Fakta Civila samhället 

Civila samhället är ett begrepp som används för att beskriva alla typer av sammanslutningar som inte utgörs av staten, marknaden eller av enskilda hushåll. Ibland säger vi ideella sektorn, alltså när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.

Nyckelord

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF i ALMEDALEN. HELA PROGRAMMET - ALLA SAMARBETEN!29.6.2018 10:37Pressmeddelande

Årets Almedalsvecka närmar sig. Det är mycket roligt och med stolthet som vi presenterar vårt fullspäckade schema. Vi deltar i nästan 20 seminarier och arrangerar 4 egna evenemang som ni gärna får titta extra på. De behandlar angelägna frågor i vår samtid: unga hbtq-personers utanförskap på arbetsmarknaden; unga nyanländas rätt att få information om kropp, hälsa och sexualitet; varför det är viktigt för demokratin att arrangera skolval för elever samt hur föreningslivets villkor skiljer sig åt mellan storstad och landsbygd. MUCF är också inbjudna att delta i många andra spännande seminarier, till exempel hos Nordiska Ministerrådet, Ideella trädgården, Sveriges Skolledarförbund, ABF, SKL, Utbildningsradion, Maskrosbarn, FUB, SKB, PwC, Polismyndigheten, Fryshuset och 1,6-miljonerklubben.

Almedalen 2018: Hur funkar sex och relationer i mitt nya land? Unga nyanlända får stöd på Youmo.se.26.6.2018 13:00Pressmeddelande

Hur fungerar sex, kärlek och jämställdhet i Sverige? Hur kan unga nyanlända få den kunskap de har rätt till, stöd till att bearbeta trauma och lära sig bygga meningsfulla relationer i ett land med nya sociala koder? I Almedalen bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) in till paneldebatt och workshop om den populära webbplatsen Youmo.se.

ALMEDALEN 3 juli kl 08:30 Alla välkomna - utom unga hbtq-personer. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson diskuterar med näringsliv och fackliga organisationer om vad samhället förlorar på att stänga dörren för dessa ungdomar.20.6.2018 11:14Pressmeddelande

Unga som på olika sätt inte följer heteronormen har sämre levnadsvillkor och mår generellt sett sämre än andra unga. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) visar i ett par nya rapporter att utsatthet och ohälsa kan göra det svårt när unga hbtq-personer ska etablera sig i arbetslivet. Ett annat hinder är att de själva väljer bort vissa yrken och branscher av rädsla för att de kommer att bli diskriminerade och dåligt bemötta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum