Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

ALMEDALEN 5/7 kl 9.30-9.50 Adress spelar roll. Hur ser civilsamhällets ansvar och resurser ut?

Dela

På landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden tar civilsamhället stort ansvar för lokal service och infrastruktur när kommersiella eller offentliga aktörer drar sig tillbaka. Det kan handla om att föreningar tar över skolan, biblioteket eller kanske öppnar en bensinmack.

På seminariet Adress spelar roll den 5 juli i Almedalen belyser Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF:s, generaldirektör Lena Nyberg med inbjudna gäster civilsamhället och det offentligas roll nu och i framtiden.

Föreningar på landsbygd och i socioekonomiskt utsatta områden tar inte sällan ett samhällsansvar samtidigt som de upplever sig ha sämre ekonomiska villkor än andra för att driva och utveckla den egna verksamheten. De ideella föreningarna kan ibland uppleva att den offentliga sektorn överlåter ansvaret till dem. Det kan till exempel röra sig om fotbollsklubben som börjat ge unga spelare språkundervisning och erbjuda dem sociala aktiviteter utöver idrottsträningen.

Hur bör ansvarsfördelningen se ut mellan offentlig sektor och civilsamhället?

- Det är viktigt att belysa hur långt det civila samhällets ansvar, resurser och villkor ska sträcka sig. Vi behöver ge föreningslivet förutsättningar så att det kan fortsätta vara en central del av demokratin. Samarbetet mellan det offentliga och civilsamhället behöver förbättras. I Almedalen vill vi lyfta frågor om hur vi kan göra för att mötas, säger Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Fakta Om seminariet 

Adress spelar roll - föreningslivets villkor i stad och på landsbygd.

Seminariet hålls torsdag 5/7 kl. 9.30-9.50 i ABF:s tält på Cramérgatan i Visby.

Medverkande:

Monica Widman-Lundmark, förbundssekreterare, ABF.

Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva.

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

På vår webbplats kan du ladda ned våra färska rapporter om civilsamhällets villkor:

Hela MUCF:s Almedalsprogram 

Fakta Civila samhället 

Civila samhället är ett begrepp som används för att beskriva alla typer av sammanslutningar som inte utgörs av staten, marknaden eller av enskilda hushåll. Ibland säger vi ideella sektorn, alltså när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.

Nyckelord

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s flytt klar: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger i Växjö16.4.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Sommaren 2017 beslutade regeringen att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, från Stockholm till Växjö. Den 24 april inviger kultur- och demokratiminister Amanda Lind de nya lokalerna. - Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt. Men, vi har i dag en väl fungerande verksamhet i Växjö, med kunniga och engagerade medarbetare. Vi har också nya och ändamålsenliga lokaler, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. MUCF är en av flera myndigheter som omfattades av 2017 års beslut om omlokalisering av hela eller delar av verksamheten från Stockholm till andra delar av Sverige. För MUCF innebar beslutet att hela verksamheten med ett 70-tal anställda flyttades. Efter att delar av verksamheten funnits i tillfälliga lokaler är, sedan februari i år, all verksamhet samlad i centrala Växjö. Nyligen skickade myndigheten också sin slutredovisning av arbetet med omlokaliseringen till regeringen. Den visar att myndigheten har rekryterat över 60 personer un

Svårt för många unga utrikes födda att klara utbildning och komma in på arbetsmarknaden14.3.2019 09:47:43 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser allvarligt på de skillnader som fortfarande finns mellan unga utrikes födda och unga inrikes födda när det gäller resultat i skolan och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Det framkommer i myndighetens nya rapport Hitta vägen! Ung idag 2019 – en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum