Almega

Almega om Reepalus slutbetänkande: "Tragiskt att så mycket tid förlorats på ett politiskt spel"

Dela

Ilmar Reepalu har nu överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen och skriver samtidigt i Dagens Nyheter att bättre kvalitet i skola, vård och omsorg är orealistiskt att nå via kvalitetskrav. Almegas näringslivspolitiska chef, Ulf Lindberg, menar att Reepalus argumentation är ologisk och felaktig. - Han förespråkar i praktiken ett vinstförbud som i förlängningen leder till uteblivna investeringar och satsningar. Många företag kommer få lägga ner sin verksamhet. Det höjer så klart inte kvaliteten, säger Ulf Lindberg.

Ulf Lindberg är skarpt kritisk till så väl slutbetänkandet som till den artikel Ilmar Reepalu i dag publicerar hos Dagens Nyheter.

- Ilmar Reepalu driver helt tesen att möjligheten till vinst leder till lägre kvalitet, trots att han vet att vinstdrivande företag ofta håller högre kvalitet än det offentliga. Han styrker inte ens sambandet mellan vinster och kvalitet, säger Ulf Lindberg.

- När han stänger dörren för att kvalitetsmätning och uppföljning kan leda till höjd kvalitet återstår bara vinstbegränsning som recept för att klara välfärdens utmaningar. Det är tragiskt att så mycket tid förlorats på ett politiskt spel iscensatt av Vänsterpartiet och regeringen utan att leda ett enda steg framåt, säger Ulf Lindberg

Nyligen har så väl Vårdförbundet som Läkarförbundet kritiserat Reepalu-utredningen och sagt att ett genomförande av den skulle leda till en vårdkollaps.

Det är en bild som bekräftas av Almegas regionala rapporter som går under namnet Välfärdstappet.

- Vi ser ju att det rör sig om miljontals besök hos privata läkare och andra vårdinrättningar bara i en region som Västra Götaland. Här måste Reepalu förklara hur det offentliga ska kunna ta över alla dessa miljoner besök med kort varsel och dessutom höja kvaliteten, säger Ulf Lindberg.

- Det faller på sin egen orimlighet att en sådan åtgärd skulle leda till bättre kvalitet för välfärdens alla brukare, säger Ulf Lindberg.

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Bilder

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Kommentar till AF:s månadsstatistik: Almega kräver stopp för nya extratjänster12.10.2018 12:01Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens månadsstatik för september 2018 visar att antalet deltagare i stöd och matchning och arbetsmarknadsutbildning fortsätter att minska. Antalet deltagare i stöd och matchning och arbetsmarknadsutbildning är 12212 respektive 6406. - Stöd- och matchning och arbetsmarknadsutbildningar är effektiva insatser som ofta leder till jobb. Men insatserna har aldrig tidigare haft så få deltagare. Personalbristen är ett av företagens största tillväxthinder. Därför måste arbetslösa tvärtom matchas och utbildas mycket mera aktivt än vad som sker idag, säger Andreas Åström chef för Påverkan och Kommunikation på Almega För ett år sedan var antalet arbetssökande som gick på dessa insatser 20635 respektive 7733. Arbetsförmedlingens månadsstatistik samtidigt visar på stark efterfrågan på arbetskraft och många lediga jobb. Personalbristen är fortsatt ett av företagens största tillväxthinder. - Ytterligare minst 15000 arbetslösa bör matchas eller påbörja arbetsmarknadsutbildning redan under

Ny regering måste riva hinder för tjänstetillväxt26.9.2018 07:30Pressmeddelande

Takten i produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn ligger kvar på en lägre nivå än 2017, när konjunkturen tycks ha toppat i tjänstesektorn. Inbromsningen beror framför allt på den utbredda bristen på personal, som hindrar tjänsteföretagen från att expandera. Efterfrågan ligger dock fortsatt på en hög nivå, även om det finns en förväntan om att efterfrågan kommer minska något de närmsta månaderna. En ny regering måste på allvar ta tag i de strukturella hinder som finns för att åtgärda kompetensförsörjningsproblemen, i god tid innan lågkonjunktur kommer. Den bedömningen gör Almega i samband med tredje kvartalets Tjänsteindikator.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum