Almega

Almega Tjänsteförbunden och Seko tecknar nytt treårsavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen inom märkets 6,5 procent

Dela

Almega Tjänsteförbunden och Seko tecknade sent på måndagskvällen ett nytt treårsavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen, direkt mellan parterna. Avtalets totala värde ligger inom märkets 6,5 procent på tre år. Därmed är den strejk som annars skulle ha brutit ut på området från och med onsdag avblåst.

Anna-Karin Hatt, VD Almega
Anna-Karin Hatt, VD Almega

Almega Tjänsteförbunden och Seko har de senaste dagarna i direkta förhandlingar mellan parterna hittat konstruktiva lösningar på samtliga frågor som varit aktuella i förhandlingen om ett nytt avtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen. De av Medlingsinstitutet utsedda oberoende medlarna har bistått parterna under medlingen och bidragit mycket positivt till utvecklingen av densamma. De konstruktiva förhandlingar som nu ägt rum innebär att det nya kollektivavtalet kunnat slutas direkt mellan parterna, utan att medlarna behövt lägga några formella medlarbud.

- Almega Tjänsteförbunden och Seko har tillsammans kommit överens om ett paket med flera delar, där båda parter givit och tagit för att kunna nå en bra överenskommelse. Tack vare det kunde vi sent igår kväll enas om ett nytt kollektivavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen som ligger inom märkets 6,5 procent på tre år. Jag är väldigt nöjd med att Almega och Seko ännu en gång kunnat komma överens om ett nytt kollektivavtal efter konstruktiva och förtroendefulla förhandlingar, utan utbruten strejk. Dagens och förra veckans överenskommelser öppnar för ett mer konstruktivt samarbete mellan oss än vi tidigare haft, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

I och med att parterna nu enats om ett nytt kollektivavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen dras de av Seko varslade konfliktåtgärderna på avtalsområde Järnvägsinfrastruktur, som annars skulle ha brutit ut från och med onsdag, tillbaka.

- För en dryg vecka sedan låg det fem mycket omfattande strejkvarsel från fackförbunden Fastighets och Seko mot två av förbunden inom Almega, fyra av dem mot Almega Tjänsteförbunden, det femte mot IT&Telekomföretagen inom Almega. Tack vare intensiva och konstruktiva förhandlingar har vi sedan dess lyckats lösa ut fyra av konflikterna utan utbruten strejk, och på både Spårtrafikområdet och Järnvägsinfrastrukturområdet har vi kunnat komma överens direkt mellan parterna. Alla fyra avtal har landat inom märkets 6,5 procent på tre år. Jag utgår från att Sekos inriktning är att vi nu i samma konstruktiva anda ska kunna lösa ut också den femte konflikten, på Telekomavtalet inom IT&Telekomföretagen, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

I och med dagens nya kollektivavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen har förbunden inom Almega hittills i årets avtalsrörelse tecknat 38 nya treåriga kollektivavtal, alla inom ramen för märkets 6,5 procent. Sammanlagt tecknar förbunden inom Almega cirka 160 kollektivavtal med ett stort antal fackliga motparter på både arbetar- och tjänstemannasidan. Det är fler kollektivavtal än vad någon annan arbetsgivarorganisation tecknar.

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Bilder

Anna-Karin Hatt, VD Almega
Anna-Karin Hatt, VD Almega
Ladda ned bild

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Kommentar till AF:s månadsstatistik: Almega kräver stopp för nya extratjänster12.10.2018 12:01Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens månadsstatik för september 2018 visar att antalet deltagare i stöd och matchning och arbetsmarknadsutbildning fortsätter att minska. Antalet deltagare i stöd och matchning och arbetsmarknadsutbildning är 12212 respektive 6406. - Stöd- och matchning och arbetsmarknadsutbildningar är effektiva insatser som ofta leder till jobb. Men insatserna har aldrig tidigare haft så få deltagare. Personalbristen är ett av företagens största tillväxthinder. Därför måste arbetslösa tvärtom matchas och utbildas mycket mera aktivt än vad som sker idag, säger Andreas Åström chef för Påverkan och Kommunikation på Almega För ett år sedan var antalet arbetssökande som gick på dessa insatser 20635 respektive 7733. Arbetsförmedlingens månadsstatistik samtidigt visar på stark efterfrågan på arbetskraft och många lediga jobb. Personalbristen är fortsatt ett av företagens största tillväxthinder. - Ytterligare minst 15000 arbetslösa bör matchas eller påbörja arbetsmarknadsutbildning redan under

Ny regering måste riva hinder för tjänstetillväxt26.9.2018 07:30Pressmeddelande

Takten i produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn ligger kvar på en lägre nivå än 2017, när konjunkturen tycks ha toppat i tjänstesektorn. Inbromsningen beror framför allt på den utbredda bristen på personal, som hindrar tjänsteföretagen från att expandera. Efterfrågan ligger dock fortsatt på en hög nivå, även om det finns en förväntan om att efterfrågan kommer minska något de närmsta månaderna. En ny regering måste på allvar ta tag i de strukturella hinder som finns för att åtgärda kompetensförsörjningsproblemen, i god tid innan lågkonjunktur kommer. Den bedömningen gör Almega i samband med tredje kvartalets Tjänsteindikator.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum