Almega

Almega Tjänsteförbunden och Seko tecknar nytt treårsavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen inom märkets 6,5 procent

Dela

Almega Tjänsteförbunden och Seko tecknade sent på måndagskvällen ett nytt treårsavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen, direkt mellan parterna. Avtalets totala värde ligger inom märkets 6,5 procent på tre år. Därmed är den strejk som annars skulle ha brutit ut på området från och med onsdag avblåst.

Anna-Karin Hatt, VD Almega
Anna-Karin Hatt, VD Almega

Almega Tjänsteförbunden och Seko har de senaste dagarna i direkta förhandlingar mellan parterna hittat konstruktiva lösningar på samtliga frågor som varit aktuella i förhandlingen om ett nytt avtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen. De av Medlingsinstitutet utsedda oberoende medlarna har bistått parterna under medlingen och bidragit mycket positivt till utvecklingen av densamma. De konstruktiva förhandlingar som nu ägt rum innebär att det nya kollektivavtalet kunnat slutas direkt mellan parterna, utan att medlarna behövt lägga några formella medlarbud.

- Almega Tjänsteförbunden och Seko har tillsammans kommit överens om ett paket med flera delar, där båda parter givit och tagit för att kunna nå en bra överenskommelse. Tack vare det kunde vi sent igår kväll enas om ett nytt kollektivavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen som ligger inom märkets 6,5 procent på tre år. Jag är väldigt nöjd med att Almega och Seko ännu en gång kunnat komma överens om ett nytt kollektivavtal efter konstruktiva och förtroendefulla förhandlingar, utan utbruten strejk. Dagens och förra veckans överenskommelser öppnar för ett mer konstruktivt samarbete mellan oss än vi tidigare haft, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

I och med att parterna nu enats om ett nytt kollektivavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen dras de av Seko varslade konfliktåtgärderna på avtalsområde Järnvägsinfrastruktur, som annars skulle ha brutit ut från och med onsdag, tillbaka.

- För en dryg vecka sedan låg det fem mycket omfattande strejkvarsel från fackförbunden Fastighets och Seko mot två av förbunden inom Almega, fyra av dem mot Almega Tjänsteförbunden, det femte mot IT&Telekomföretagen inom Almega. Tack vare intensiva och konstruktiva förhandlingar har vi sedan dess lyckats lösa ut fyra av konflikterna utan utbruten strejk, och på både Spårtrafikområdet och Järnvägsinfrastrukturområdet har vi kunnat komma överens direkt mellan parterna. Alla fyra avtal har landat inom märkets 6,5 procent på tre år. Jag utgår från att Sekos inriktning är att vi nu i samma konstruktiva anda ska kunna lösa ut också den femte konflikten, på Telekomavtalet inom IT&Telekomföretagen, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

I och med dagens nya kollektivavtal för Järnvägsinfrastrukturbranschen har förbunden inom Almega hittills i årets avtalsrörelse tecknat 38 nya treåriga kollektivavtal, alla inom ramen för märkets 6,5 procent. Sammanlagt tecknar förbunden inom Almega cirka 160 kollektivavtal med ett stort antal fackliga motparter på både arbetar- och tjänstemannasidan. Det är fler kollektivavtal än vad någon annan arbetsgivarorganisation tecknar.

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Bilder

Anna-Karin Hatt, VD Almega
Anna-Karin Hatt, VD Almega
Ladda ned bild

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Almega välkomnar smidigare regelverk för arbetskraftsinvandring19.12.2017 09:40Pressmeddelande

Idag presenterade regeringen en utredning som föreslår att det inte längre ska vara möjligt att återkalla arbetstillstånd när det begåtts bagatellartade misstag. Kompetensbristerna är stora och växande i tjänstesektorn. Många arbetsgivare hittar inte lämplig arbetskraft att rekrytera i Sverige. Möjligheten att rekrytera arbetskraftsinvandrare från tredje land är därför ytterst värdefull, det handlar bland annat om IT-specialister och ingenjörer från Indien och Kina.

Almegas förbund sänker medlemsavgiften28.11.2017 07:30Pressmeddelande

Första januari 2018 kommer Almegas förbund sänka medlemsavgiften för förbundens 11.000 medlemsföretag. Almega och dess förbund är en arbetsgivarorganisation som representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn och förbundens medlemsföretag sysselsätter ungefär en halv miljon arbetstagare. Redan idag är medlemsavgifterna bland de lägsta bland arbetsgivarorganisationer i Sverige, och nu sänks de ytterligare. - Vi har de senaste två åren sett över våra kostnader vilket gör att vi nu kan sänka avgiften utan att göra avkall på den höga kvaliteten i våra tjänster. Vi vill ge medlemsföretagen en riktigt god service för de avgifter man betalar, och kommer fortsätta utveckla Almegas verksamhet som en modern och framstående arbetsgivar- och branschorganisation, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt. Sänkningen sker på den rörliga delen av medlemsavgiften och varierar beroende på företagets storlek. Som ett exempel kommer sänkningen för ett företag med 25 anställda, med en medellön på 30.000 kr/

Idag signerade parterna överenskommelsen om etableringsjobb​21.11.2017 12:08Pressmeddelande

I dag har Arbetsgivarna tillsammans med flera förbund inom LO signerat principöverenskommelser om så kallade etableringsjobb, som media rapporterat om tidigare. Ett verktyg för att möjliggöra för personer långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Principöverenskommelsen är första steget i processen. Parterna kommer nu lämna över uppgörelsen till regeringen och gemensamt förhandla med regeringen. När parterna på de olika avtalsområdena antagit förslaget först då är etableringsjobben i hamn. Etableringsanställningarna går ut på att arbetsgivaren kan anställa en person till en kostnad av 8 000 kronor i månaden. Staten skjuter sedan till pengar, direkt till den anställde, så att lönen efter skatt ger en skälig levnadsnivå. - Arbetslösheten bland utlandsfödda är 22 procent och fortsätter öka. Att minska arbetslösheten är en stor samhällsutmaning som ansvarstagande parter på arbetsmarknaden nu axlar genom att införa etableringsjobb. Nu är det upp till regeringen att bidra med sin del för a

Almega kommenterar SCB.s arbetskraftsundersökning (AKU)21.11.2017 10:05Pressmeddelande

Idag presenterar SCB sin undersökning AKU, Arbetskraftsundersökning för tredje kvartalet 2017. Almegas vd Anna-Karin Hatt kommenterar undersökningen så här: - En kritisk punkt på arbetsmarknaden är nu nådd. Samtidigt som Arbetskraftsundersökningen presenterar ny hisnande statistik över antalet personer som står utan arbete, råder en akut kompetensbrist inom den privata tjänstesektorn. Almegas bedömning är att tillväxten för sysselsättningen nu riskerar att bromsa in om vi inte hanterar problemen med otillräckliga matchningsinsatser och den kritiska kompetensbristen som i dagsläget hämmar svensk tillväxt. Statistiken understryker behovet av vi sänker trösklarna till arbetsmarknaden samtidigt som vi stärker incitamenten för kompetensinvesteringar, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum