Almega

Almegas Tjänsteindikator: 27 000 jobb skulle kunna omedelbart tillsättas i den privata tjänstesektorn

Dela

27 000 jobb skulle kunna tillsättas omedelbart i privat tjänstesektor om den eftersökta kompetensen vore tillgänglig. Det framgår av Almegas Tjänsteindikator för andra kvartalet. -Efterfrågan på företagstjänster ökar både från stora inhemska sektorer samt från exportmarknaden. Då ökar också efterfrågan på utbildad personal, säger Lena Hagman, chefekonom hos Almega.

Almega har i tidigare konjunkturrapporter visat att framförallt företagstjänster ökat sin andel av Sveriges export. Hela 54 procent av Sveriges exporterade förädlingsvärde utgörs av tjänster.

Den ännu starka tillväxten inom en rad tjänstebranscher speglar nu både en fortsatt stark inhemsk efterfrågan och även ökad efterfrågan från exportmarknader. Världshandeln bedöms öka snabbare i år, efter fem år av historiskt låg tillväxttakt.

-Det förefaller finnas ett uppdämt behov av modernare teknik och innovationer, vilket gynnar ett land som Sverige med stor exportsektor med ett stort tjänsteinnehåll, säger Lena Hagman.

Resursutnyttjandet ligger i dag på toppnivå, vilket främst beror på personalbrist.

Hela 35 procent av tjänsteföretagen angav i början på andra kvartalet att brist på personal är den främsta faktorn som håller tillbaka verksamheten. Det är till och med en högre siffra än under högkonjunkturen innan finanskrisen. Då svarade 33 procent av tjänsteföretagen att det främst var personalbrist som höll tillbaka verksamheten.

-Det höga resursutnyttjandet är en konsekvens av att man inte lyckas knyta till sig nya resurser, alltså personal. Man behöver, vill och försöker anställa, men det saknas arbetssökande med rätt kompetens. Det bromsar i dagsläget tjänsteföretagen, säger Lena Hagman.

Inom privat tjänstesektor var antalet vakanser 27 000 (av totalt 34 000 inom näringslivet) under första kvartalet, vilket är en ökning med 20 procent på bara ett års tid.

-Efterfrågan är urstark och det ökar behovet av personal. Nu rör det sig inte längre om enstaka nyckelpersoner och spetstalanger, utan tusentals högkvalificerade anställda som företagen helt enkelt inte kan hitta på arbetsmarknaden, säger Lena Hagman.

Läs Tjänsteindikatorn Q2 2017

För mer information

Almegas pressjour
08-551 140 65

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Kompetenskris i tjänsternas Europa11.12.2018 09:35Pressmeddelande

Den inre marknaden är grunden i EU-samarbetet och helt avgörande för om svenska företag ska kunna attrahera de talanger som krävs för att konkurrera på en internationell marknad även i framtiden. Tyvärr pekar delar av EU-politiken i motsatt riktning med mer detaljreglering av sociala frågor, begränsad rörlighet och regleringar. Ofta handlar det om ren protektionism. Fokus måste ligga på effektivitet och att riva hinder för fri rörlighet, särskilt för tjänster. Det menar Almega när man på tisdagen presenterade sina prioriterade frågor inför EU-valet i maj.

Inbjudan till LO om samarbeten för seriösare städbransch26.11.2018 14:20Pressmeddelande

I Dagens Industri 23/11 uttalar sig LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om städbranschen och säger att det finns behov av fler åtgärder mot oseriösa företag och svartjobb. Almega Städföretagen jobbar med facket i dessa frågor genom flera samarbeten. För att LO inte ska missa vilka samarbeten de själva ingår i vill vi bjuda in Karl-Petter Thorwaldsson till en överläggning med en av våra samarbetsgrupper.

Fortsatt alltför få i aktiva insatser visar Arbetsförmedlingens nya prognos26.11.2018 13:31Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens nya utgiftsprognos för 2018 och 2019, som presenterades under måndagen, visar att övergångsregeringens budgetförslag på arbetsmarknadsområdet kommer att slå hårt mot de privata arbetsförmedlingstjänsterna. En ny regering måste dra i handbromsen för extratjänsterna och prioritera de aktiva insatserna hos privata leverantörer av arbetsförmedlingstjänster. Det menar Almega i en kommentar.

Tjänstesektorns produktivitet står stark12.11.2018 09:00Pressmeddelande

Den svenska tjänstesektorn växer och blir en allt viktigare del av Sveriges ekonomi. Därmed blir produktiviteten i tjänsteproduktionen avgörande för BNP-utvecklingen och de offentliga finanserna. Almegas nya rapport visar att den svenska tjänsteproduktionen står stark i internationell jämförelse, mycket tack vare de kunskapsintensiva företagstjänsterna. Men nu hejdas tillväxten i dessa företag av de stora svårigheterna att hitta kvalificerad personal.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum