Almega

Almegas Tjänsteindikator: 27 000 jobb skulle kunna omedelbart tillsättas i den privata tjänstesektorn

Dela

27 000 jobb skulle kunna tillsättas omedelbart i privat tjänstesektor om den eftersökta kompetensen vore tillgänglig. Det framgår av Almegas Tjänsteindikator för andra kvartalet. -Efterfrågan på företagstjänster ökar både från stora inhemska sektorer samt från exportmarknaden. Då ökar också efterfrågan på utbildad personal, säger Lena Hagman, chefekonom hos Almega.

Almega har i tidigare konjunkturrapporter visat att framförallt företagstjänster ökat sin andel av Sveriges export. Hela 54 procent av Sveriges exporterade förädlingsvärde utgörs av tjänster.

Den ännu starka tillväxten inom en rad tjänstebranscher speglar nu både en fortsatt stark inhemsk efterfrågan och även ökad efterfrågan från exportmarknader. Världshandeln bedöms öka snabbare i år, efter fem år av historiskt låg tillväxttakt.

-Det förefaller finnas ett uppdämt behov av modernare teknik och innovationer, vilket gynnar ett land som Sverige med stor exportsektor med ett stort tjänsteinnehåll, säger Lena Hagman.

Resursutnyttjandet ligger i dag på toppnivå, vilket främst beror på personalbrist.

Hela 35 procent av tjänsteföretagen angav i början på andra kvartalet att brist på personal är den främsta faktorn som håller tillbaka verksamheten. Det är till och med en högre siffra än under högkonjunkturen innan finanskrisen. Då svarade 33 procent av tjänsteföretagen att det främst var personalbrist som höll tillbaka verksamheten.

-Det höga resursutnyttjandet är en konsekvens av att man inte lyckas knyta till sig nya resurser, alltså personal. Man behöver, vill och försöker anställa, men det saknas arbetssökande med rätt kompetens. Det bromsar i dagsläget tjänsteföretagen, säger Lena Hagman.

Inom privat tjänstesektor var antalet vakanser 27 000 (av totalt 34 000 inom näringslivet) under första kvartalet, vilket är en ökning med 20 procent på bara ett års tid.

-Efterfrågan är urstark och det ökar behovet av personal. Nu rör det sig inte längre om enstaka nyckelpersoner och spetstalanger, utan tusentals högkvalificerade anställda som företagen helt enkelt inte kan hitta på arbetsmarknaden, säger Lena Hagman.

Läs Tjänsteindikatorn Q2 2017

För mer information

Almegas pressjour
08-551 140 65

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Almega vill stoppa nya extratjänster – satsa på åtgärder som leder till jobb5.9.2018 17:04Pressmeddelande

Almegas rapport ”Vägval matchning” visar tydligt att de statliga extratjänsterna inte leder till riktiga jobb för de arbetssökanden. Att låsa in arbetslösa i extratjänster förvärrar bristen på arbetskraft och gör det ännu svårare för arbetsgivarna att hitta rätt arbetskraft. Samtidigt som enskilda personer som kan och vill jobba kommer allt längre från ett riktigt jobb.

Positiva till Moderaternas förslag att se över diskrimineringslagen3.9.2018 16:29Pressmeddelande

Kommentar till Moderaternas förslag om att se över diskrimineringslagen mot bakgrund av den dom Arbetsdomstolen som gav en muslimsk kvinna skadestånd därför det företag där hon sökte jobb hade avbrutit anställningsförfarandet när kvinnan vägrade ta en manlig chef, just därför att han är man. - Vi är positiva till Moderaterna förslag. Vi ser att det skulle vara möjligt med ett tillägg i diskrimineringslagen som innebär att en arbetsgivare inte behöver finna sig i att en anställd diskriminerar andra på grund av till exempel kön även om den anställde åberopar sin religionsfrihet, menar Lars Bäckström, arbetsrättsjurist på Almega

Tjänsteindikatorn Q2: Uppåtgående trenden för sysselsättningstillväxten bruten20.6.2018 06:57Pressmeddelande

För första gången sedan 2014 visar Almegas Tjänsteindikator att den uppåtgående trenden för sysselsättningstillväxten i den privata tjänstesektorn är bruten. Detta trots en fortsatt stark konjunktur. Indikationen är att företagen inom särskilt kunskapsintensiva tjänstebranscher anpassar sig efter den akuta kompetensbristen. Något som drabbar tillväxten i stort då den privata tjänstesektorn står för 66 procent av näringslivets förädlingsvärde.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum