Almega

Almegas tjänsteindikator visar att toppen för sysselsättningstillväxten i tjänstesektorn sannolikt är nådd

Dela

Almegas tjänsteindikator visar att den privata tjänstesektorns tillväxt växlar ned något under årets sista kvartal. Arbetsmarknadsindikatorn är nu uppe på i stort sett samma nivå som strax innan finanskrisen 2008 vilket indikerar att toppen för sysselsättningstillväxten i privat tjänstesektor sannolikt är nådd

Lena Hagman, chefekonom på Almega
Lena Hagman, chefekonom på Almega

Almegas tjänsteindikator visar att den privata tjänstesektorns produktionstillväxt växlar ned något under årets sista kvartal. Detta trots att efterfrågan är fortsatt stark för flertalet tjänstebranscher. Avmattningen tyder snarare på flaskhalsar i produktionen än på vikande efterfrågan. Dessutom drar fallande produktion inom vård- och omsorg samt utbildning ned takten för hela tjänstesektorn. Detta trots att behoven av vård-, omsorg- och utbildningstjänster växer. Mycket talar för att osäkerheten om vinstbegränsningar för företagen inom dessa branscher nu håller tillbaka deras investeringar.

-Att företagen inom välfärden håller tillbaka sina investeringar visar på vikten av långsiktiga regler för välfärdssektorn. Sverige är idag beroende av privata investeringar för att klara av den utbyggnad av välfärden som krävs de kommande åren. Utan långsiktiga förutsättningar kommer välfärden gå miste om betydande privata investeringar inom skolan och vården säger Almegas näringspolitiske chef Andreas Åström.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på en ytterligare uppväxling av sysselsättningstillväxten. Indikatorn är nu är uppe på i stort sett samma höga nivå som strax innan finanskrisen 2008. Det indikerar att en topp för sysselsättningstillväxten i privat tjänstesektor sannolikt är nådd.

-Mycket tyder på att en långsammare ökning av sysselsättningen är att vänta nästa år. Tillgången på den kompetens de kunskapsintensiva företagen eftersöker tycks nu så gott som uttömd, säger Almegas chefsekonom Lena Hagman

För mer information kontakta:

Almegas presstjänst
08-551 140 65

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Bilder

Lena Hagman, chefekonom på Almega
Lena Hagman, chefekonom på Almega
Ladda ned bild

Dokument

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Kommentar till AF:s månadsstatistik: Almega kräver stopp för nya extratjänster12.10.2018 12:01Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens månadsstatik för september 2018 visar att antalet deltagare i stöd och matchning och arbetsmarknadsutbildning fortsätter att minska. Antalet deltagare i stöd och matchning och arbetsmarknadsutbildning är 12212 respektive 6406. - Stöd- och matchning och arbetsmarknadsutbildningar är effektiva insatser som ofta leder till jobb. Men insatserna har aldrig tidigare haft så få deltagare. Personalbristen är ett av företagens största tillväxthinder. Därför måste arbetslösa tvärtom matchas och utbildas mycket mera aktivt än vad som sker idag, säger Andreas Åström chef för Påverkan och Kommunikation på Almega För ett år sedan var antalet arbetssökande som gick på dessa insatser 20635 respektive 7733. Arbetsförmedlingens månadsstatistik samtidigt visar på stark efterfrågan på arbetskraft och många lediga jobb. Personalbristen är fortsatt ett av företagens största tillväxthinder. - Ytterligare minst 15000 arbetslösa bör matchas eller påbörja arbetsmarknadsutbildning redan under

Ny regering måste riva hinder för tjänstetillväxt26.9.2018 07:30Pressmeddelande

Takten i produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn ligger kvar på en lägre nivå än 2017, när konjunkturen tycks ha toppat i tjänstesektorn. Inbromsningen beror framför allt på den utbredda bristen på personal, som hindrar tjänsteföretagen från att expandera. Efterfrågan ligger dock fortsatt på en hög nivå, även om det finns en förväntan om att efterfrågan kommer minska något de närmsta månaderna. En ny regering måste på allvar ta tag i de strukturella hinder som finns för att åtgärda kompetensförsörjningsproblemen, i god tid innan lågkonjunktur kommer. Den bedömningen gör Almega i samband med tredje kvartalets Tjänsteindikator.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum