Lantbrukarnas Riksförbund

Ambitiös plan för återhämtning men stram jordbruksbudget för EU

Dela

Trots att Covid19-krisen visat livsmedelsproduktionens vikt för samhället drar EU ned på jordbruksbudgeten. Under onsdagseftermiddagen kom EU-kommissionens reviderade förslag till EU:s långtidsbudget, inklusive en tillfällig återhämtningsfond i och med den rådande Covid19-krisen. Förslaget hotar både livsmedelsförsörjningen och klimat- och miljöambitioner.

EU-kommissionen föreslår en långtidsbudget med en tillhörande återhämtningsplan. Jordbruksbudgeten får en ökning jämfört med tidigare förslag från 2018, men det är fortfarande inte i nivå med dagens budget utan kommer innebära en sänkning med nästan 10 procent jämfört med nuvarande budget. 

– Det är bra att EU-kommissionen prioriterar mer medel till CAP i det nya budgetförslaget jämfört med sitt tidigare förslag, men vi är tyvärr inte ens uppe i dagens nivåer. Det underlag som hittills presenterats ger oss inte information om hur fördelningen ser ut för Sverige, men vi förutsätter att det tillskott EU-kommissionen har aviserat också kommer det svenska lantbruket till del, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF.  

Ett starkt EU är viktigt  

EU:s långtidsbudget presenteras mitt under Covid19-krisen där många medlemsländer kräver ett gemensamt arbete i EU för att en snabb återhämtning.  

– Om EU ska lyckas återhämta sig från den ekonomiska krisen Covid19 skapat och samtidigt ställa om till en grön och klimatneutral ekonomi krävs att livsmedelsproduktionen ges tillräckligt med utrymme i hela EU. En stark gemensam jordbrukspolitik är grundstommen i detta. I Sverige har vi i och med krisen klassat jordbruk och livsmedelsproduktion som samhällsviktig verksamhet, och då borde den stärkas i tider av kris, säger Palle Borgström. 

Höga ambitioner blir ett slag i luften 

I EU har man högt ställda politiska ambitioner med livsmedelsproduktionen. Förslag inom såväl The Green Deal och Farm to Fork, innehåller förslag på gemensamma åtaganden på klimat-, miljö- och kvalitéområdet. Men utan finansiering genom CAP riskerar ambitionerna bli ett slag i luften. 

– Jordbruket är en nyckelsektor ifall EU ska nå sina klimatmål till 2050 och det är viktigt att jordbruket ges tillräckliga instrument för detta. Samtidigt behöver vi öka vår förmåga att producera mat, öppna landskap, energi och många andra produkter som kommer att krävas i den klimatneutrala cirkulära bioekonomin, säger Palle Borgström. 

Sveriges regering bland de snåla 

Kommissionens förslag ska förhandlas vidare bland medlemsländerna. Den svenska regeringens linje är dessvärre att ytterligare minska EU:s jordbruksbudget vilket leder till omfattande försämringar för jordbrukets möjligheter att utvecklas. Resultatet är en minskad livsmedelsproduktion inom Sverige och minskade möjligheter att jobba med ökad hållbarhet inom jordbruket, något som går stick i stäv med den svenska nationella livsmedelsstrategin.  

LRF uppmanar regeringen att istället ta en aktiv och konstruktiv roll i de kommande förhandlingarna om långtidsbudgeten och inte måla in sig i ett hörn med en ensidig besparingspolitik. Det behövs även konkurrenskraftig nationell medfinansiering så att svenska lantbrukare inte missgynnas med sämre EU-ersättningar än andra länder och för att kunna fortsätta arbetet med att ytterligare öka hållbarheten inom jordbruksproduktionen. 

– Vi företagare inom det gröna näringslivet önskar att regeringen istället bidrar till de rimliga förutsättningar som krävs för att vi ska kunna producera högkvalitativ mat och klimatsmarta råvaror. Och en stark CAP-budget ger bättre förutsättningar för våra jordbrukskollegor i andra EU-länder att jobba åt samma håll som vi, säger Palle Borgström.  

Nyckelord

Kontakter

Kontakta oss via mail: press@lrf.se eller på pressnummer 010-184 40 70

Länkar

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

LRFs gröna näringslivsindex: Positiv syn på ökad efterfrågan men oro för ökande importpriser31.5.2021 10:35:33 CEST | Pressmeddelande

LRFs gröna näringslivsindex visar på de högsta siffrorna hittills. Det är speciellt delindexen för företag med skogsbruk, trädgård och animalier som är positiva. Däremot är växtodlare och företag inom förädling och tjänster mindre optimistiska kring konjunkturen. - Det är den högsta indexsiffran för skogen sedan vi började mäta. Framför allt har företagen här en mycket positiv syn på prisutvecklingen efter de senaste månadernas kraftiga prisuppgångar på bland annat timmer och massaved, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

Chockhöjda kontrollavgifter drabbar livsmedelsbranschen12.5.2021 07:44:00 CEST | Pressmeddelande

Livsmedelsverket föreslår kraftigt ökade avgifter för livsmedelskontroller från 2022. Det handlar över tre år om mer än 50-procentiga höjningar som gäller kontroller i samband med slakt men även en rad andra anläggningar från mejerier till småskalig livsmedelstillverkning. – Det är orimligt att belasta branschen med dessa kostnadsökningar. De motverkar hela livsmedelsstrategin som kräver att konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen blir bättre – inte sämre. Regeringen har gett alla livsmedelsmyndigheter tydliga skrivningar om att skapa goda förutsättningar för företagande. Det som nu föreslås är det motsatta och gör mig väldigt besviken säger Åsa Odell, ordförande för LRF Kött.

Hampa från svenska åkrar är årets produkt20.4.2021 16:27:23 CEST | Pressmeddelande

Företaget Ekolution presenterade en isoleringsskiva av hampafibrer som kan ersätta glasull och stenull i all byggnation, på årets "Pitch & Match goes Bio", LRF:s svar på Draknästet, Hampan, som odlas på svenska åkrar, förädlas till isolering med hög värmelagringskapacitet samtidigt som de är brandbeständiga, ljudisolerande, röt- och mögelresistenta. Biprodukterna återgår till kretsloppet. – Vi ser vinster rakt igenom. Hampan är energieffektiv och kan vi bidra till att kapa energiåtgången i samhället är mycket vunnet. Vårt material är dessutom koldioxidnegativt eftersom vi binder in mer CO2 än vad som avges vid framställning av produkten. En riktig kolsänka, säger Remi Loren på Ekolution. – Det är ni som får oss att se möjligheterna att kunna fasa ut material och lösningar som är skadliga. Här har vi en lokalproducerad, biobaserad produkt som är på väg att hitta en marknad, säger LRF:s vd Anna-Karin Hatt.

Vägunderhåll glöms i infrastrukturpropositionen16.4.2021 13:48:50 CEST | Pressmeddelande

Regeringen har idag presenterat en infrastrukturproposition som innehåller förslag prioriteringar kring Sveriges infrastruktur de kommande tolv åren. Satsningen på omkring 800 miljarder är rekordstor, men lämnar fortfarande en del att önska när det kommer till vägunderhåll. – Underhållet på det statliga vägnätet är eftersatt, inte minst när det kommer till det lågtrafikerade vägnätet på landsbygden. Även om regeringen nu höjer anslaget till vägunderhåll, så är det fortfarande för lite i förhållande till behoven. Det finns en risk att Trafikverket kommer att tvingas prioritera vägarna kring storstäderna. Vi kommer heller inte kunna ta igen eftersatt underhåll på vägnätet. Detta vägval kommer förstärka klyftan mellan stad och land, vilket LRF är kritiska till, säger Mikael Bäckström, LRFs talesperson i infrastrukturfrågor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum