Svenska institutet

Amerikaner mer positiva till Sverige under det senaste året

Dela

En ny studie från Svenska institutet visar att mer än var fjärde amerikan uppger att de har fått en mer positiv bild av Sverige det senaste året. Detta trots en ökning av missvisande och ibland direkt felaktig information om Sverige i nordamerikanska nyhetsmedier och sociala medier. Många associerar Sverige med frågor som innovation, hållbarhet, utbildning och respekt för mänskliga rättigheter.

Rapporten grundar sig på en enkätundersökning som har genomförts i Kanada och USA. Studien visar att bilden av Sverige är stark i båda länderna och det är små regionala skillnader. Det är framför allt unga i storstäder som har fått en mer positiv bild av Sverige under det senaste året.

Resultatet är mycket spännande och tyder på att banden mellan amerikaner och svenskar fortfarande är starka. Det är uppenbart att många i Nordamerika värdesätter områden som är viktiga för Sverige som innovation, hållbarhet, utbildning och respekt för mänskliga rättigheter. Det ger bra förutsättningar för fortsatt utbyte och nya samarbeten, säger Annika Rembe, generaldirektör för Svenska institutet.

- Självklart är den ökade negativa rapporteringen om Sverige med missvisande och överdriven information oroande och något vi måste fortsätta att följa. Men vi kan konstatera att detta för närvarande inte tycks ha fått något brett genomslag, säger Annika Rembe.

Studien visar att:

  • 51 procent av respondenterna i USA och 56 procent i Kanada är mycket positiva till Sverige.
  • Vid en jämförelse mellan Nederländerna, Tyskland och de övriga Nordiska länderna rankas Sverige högst när det gäller hur positivt man ser på landet.
  • 29 procent av respondenterna i USA och 15 procent av respondenterna i Kanada svarar att de fått en mer positiv bild av Sverige under det senaste året. Orsaken uppges vara frågor som rör Sveriges ekonomi, den svenska modellen, innovation, hållbarhet och utbildning. I båda länderna uppger ca 6 procent att de fått en mer negativ bild, varav en majoritet hänvisar till våld och oroligheter kopplat till migrationsfrågor.
  • 7 procent av befolkningen i USA och 5 procent i Kanada är mycket kritiska till Sverige.
  • De som anger att de konsumerar mycket media om Sverige är också mest positiva till Sverige. Det indikerar att den ökade andelen överdrivna och ibland felaktiga uppgifter om Sverige inte fått genomslag bland den breda allmänheten.
  • De regionala skillnaderna är små. Däremot finns en tydlig skillnad mellan stora och små städer samt utbildningsnivå. Högutbildade och storstadsbor tenderar att vara mer positiva till Sverige.
  • Unga har ändrat sin bild mest, framförallt till det positiva men även till det negativta. Hälften av unga i storstäder uppger att de har ändrat sin bild av Sverige till det positiva medan åtta procent av unga storstadsbor blivit mer negativa.

Undersökningen och analysarbetet genomfördes i maj–oktober 2017. Undersökningsföretaget Netigate/CINT har bistått med webbpaneler i länderna. Antalet respondenter som besvarat enkäterna är 3278 i USA och 2709 i Kanada. Urvalet är representativt vad gäller kön, ålder och region. Bortfallet (andelen respondenter som påbörjar men inte avslutar hela enkäten) var ca 12–15 procent och felmarginalen är 1,7 procent.

Studien finns bifogad i pressmeddelandet.

Nyckelord

Kontakter

Sergio Guimaraes
Tf. enhetschef Enheten för Sverigekommunikation
070 883 62 44
sergio.guimaraes@si.se

Dokument

Om

Svenska institutet
Svenska institutet
Slottsbacken 10
111 30 Stockholm

08-4537800https://si.se/

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.

Följ Svenska institutet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum