Volkswagen Group Sverige AB

Andelen förnybara energikällor för kraftförsörjning till anläggningarna ökar avsevärt

Dela

Volkswagen-koncernen gjorde betydande framsteg med att förse sina anläggningar med el från förnybara källor under 2020. Andelen inköpt förnybar el ökade från 80 till 95 procent på produktionsanläggningar i EU på ett år.

  • Extern kraftförsörjning med förnybar energi ökade från 80 till 95 procent i Volkswagen-koncernens europeiska anläggningar 2020
  • Totalt tio produktionsanläggningar över hela världen ställde om till 100 procent förnybar energi i extern kraftförsörjning under 2020
  • Oliver Blume, produktionsansvarig i koncernledningen: ”Klimatskydd är vårt ansvar och vår grundläggande strategi. Vi gör bra framsteg och har en tydlig plan för att ytterligare minska vår miljöpåverkan.”

Volkswagen-koncernen gjorde betydande framsteg med att förse sina anläggningar med el från förnybara källor under 2020. Andelen inköpt förnybar el ökade från 80 till 95 procent på produktionsanläggningar i EU på ett år. På övriga globala anläggningar utanför Kina var det en lika stark ökning från 76 till 91 procent. År 2023 ska alla EU-anläggningar förses med 100 procent el från förnybara källor. År 2030 planeras samma mål för alla globala anläggningar utanför Kina.

Totalt var det åtta produktionsanläggningar inom EU och ytterligare två anläggningar utanför EU som ställde om till extern försörjning med el från förnybar energi under 2020. De tre största anläggningarna var Audi-anläggningarna i Győr, Ungern och Neckarsulm, Tyskland samt Volkswagen-anläggningen i Palmela, Portugal. Anläggningar som drivs av Bugatti, SKODA, SITECH, MAN Truck & Bus och MAN Energy Solutions ställde också om till 100 procent förnybar el 2020.

De aktuella produktionsanläggningarna finns i sju länder: Tyskland, Polen, Tjeckien, Portugal, Österrike, Mexiko och USA. I år kommer ytterligare anläggningar att ställa om, inklusive SITECH-anläggningen i Tyskland och MAN-anläggningen i Oberhausen.

Oliver Blume, produktionsansvarig i koncernledningen:

– Omställningen av Volkswagen-koncernen till ett koldioxidneutralt företag har tagit fart. Att förse våra anläggningar med förnybar el är en viktig del av den övergripande strategin för minskade koldioxidutsläpp. Vi genomför konsekvent våra planer tillsammans med alla varumärken och regioner och 2020 har vi redan kommit mycket nära de mål vi faktiskt satt för 2023 och 2030. Det är en uppmuntrande milstolpe, men vi lutar oss inte tillbaka. Energiövergången i produktionen inkluderar också en ambitiös omställning av kraftförsörjningen på de kinesiska produktionsanläggningarna. Vi vill dessutom ytterligare minska utsläpp av växthusgaser i vår egen elproduktion.

Under 2020 täcktes 46 procent av koncernens totala globala energiförbrukning i produktion av förnybar el – en ökning med fem procentenheter jämfört med föregående år. Volkswagen-koncernen arbetar för närvarande med sina kinesiska partners för att utveckla målen för de kinesiska produktionsanläggningarna. Den höga andelen koleldad kraft i den kinesiska elmixen och den mycket reglerade elmarknaden gör detta projekt särskilt utmanande.

Volkswagen ägnar också särskild uppmärksamhet åt att ställa om den egna elproduktionen. Till exempel kommer de två koleldade kraftverksenheterna på produktionsanläggningen i Wolfsburg att helt ställas om till naturgas 2022. Från 2023 minskar detta koldioxidutsläppen med 60 procent.

Den ökade andelen förnybar energi som används för produktionen bidrog till att avsevärt minska koncernens utsläpp av växthusgaser 2020 jämfört med 2019: med 14 procent och 1,1 miljoner ton koldioxid.

– Klimatskydd är vårt ansvar och vår grundläggande inställning. Vi gör goda framsteg och har en tydlig plan för att ytterligare minska vår miljöpåverkan, avslutar Oliver Blume.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige AB (VGS) är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2020 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 85 844 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 29,4 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde VGS 10 133 lätta transportbilar vilket är 32,7 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,3 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2020.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Europeisk VD-allians för en ambitiös klimatstrategi22.3.2021 11:43:27 CET | Pressmeddelande

10 europeiska företagsledare investerar 100 miljarder euro för att minska koldioxidutsläppen från sina företag och produkter, som en del av företagsstrategin, och efterlyser långtgående klimatskyddsåtgärder. "CEO Alliance for Europe's Recovery, Reform and Resilience" bildades 2020 som ett sektorövergripande klimatskyddsprojekt, för att samarbeta kring praktiska lösningar. Alliansen strävar efter en kontinuerlig konstruktiv dialog med EU-kommissionen.

Volkswagen-koncernen använder plattformar för framtidens fordon och tjänster16.3.2021 18:47:44 CET | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen ökar takten i sin omställning till att bli en ledande leverantör av individuell mobilitet för en elektrifierad och fullt uppkopplad tid. För detta ändamål kommer koncernen att systematiskt förbättra sin framgångsrika plattformsstrategi. I framtiden ska fordon och tjänster från koncernens varumärken baseras på i stort sett standardiserade tekniska plattformar.

Volkswagen-koncernen samarbetar med Microsoft för att påskynda utvecklingen av automatiserad körning15.2.2021 11:00:49 CET | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen stärker sina möjligheter i utvecklingen av automatiserade körfunktioner (AD). Koncernens mjukvaruföretag Car.Software Organization ska samarbeta med Microsoft för att bygga en molnbaserad Automated Driving Platform (ADP) på Microsoft Azure och använda dess beräknings- och datafunktioner för att leverera automatiserade körupplevelser ännu snabbare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum