Försäkringskassan

Andelen försäkrad arbetsinkomst minskar

Dela

Den del av arbetsinkomsten som är försäkrad i socialförsäkringen har minskat över tid. Det visar en ny analys från Försäkringskassan. Två tredjedelar av kvinnorna och knappt hälften av männen har hela inkomsten sjukpenningförsäkrad. Inkomster motsvarande en månadslön på 31 530 kronor är idag försäkrade genom sjukpenningförsäkringen.

Andelen kvinnor och män i befolkningen 20–64 år med
arbetsinkomst över inkomsttaken åren 1991–2017
Andelen kvinnor och män i befolkningen 20–64 år med arbetsinkomst över inkomsttaken åren 1991–2017

Försäkringskassans avdelning för Analys och prognos har analyserat hur ersättningsnivåerna från socialförsäkringen har förändrats över tid. Rapporten visar att kompensationsnivåerna blir lägre för allt fler eftersom löneutvecklingen är starkare än inflationstakten som styr prisbasbeloppet och inkomsttaken.

– Att det finns ett tak för hur mycket man kan få i kompensation från socialförsäkringen känner säkert många till. Över tid har antalet personer som slår i taket ökat. Vi ser också en tydlig genusaspekt där fler män än kvinnor har arbetsinkomster som är oförsäkrade i den allmänna sjukförsäkringen, i och med att män i genomsnitt tjänar mer än kvinnor. Det säger Ulrik Lidwall, utredare vid Försäkringskassans avdelning för Analys och prognos som författat rapporten.

Utöver inkomsttrygghet genom den allmänna socialförsäkringen finns avtalsförsäkringar i kollektivavtal samt privata individuella försäkringar eller gruppförsäkringar. Omkring 9 av 10 anställda på den svenska arbetsmarknaden omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna och får genom dem en högre kompensationsgrad.

– Den svenska socialförsäkringen grundar sig på den så kallade inkomstbortfallsprincipen, en grundläggande ekonomisk trygghet för den som blir sjuk eller föräldraledig. Om skillnaden blir för stor mellan förväntningen på socialförsäkringen, och hur den faktiska kompensationsgraden ser ut så kan det naturligtvis leda till ett missnöje bland de försäkrade och på sikt utmana tilliten till systemet, säger Ulrik Lidwall.

Rapportens resultat i korthet:

• Sedan början av 2000-talet har andelen personer med arbetsinkomst över inkomsttaket för sjukpenning och tillfällig föräldrapenning ökat från 30 till över 50 procent bland män och 10 till över 30 procent bland kvinnor.

• Högre inkomsttak för föräldrapenning gör att andelen personer med arbetsinkomst över detta är lägre, 29 procent bland män och 16 procent bland kvinnor.

• Den faktiska kompensationsnivån för sjukpenning och tillfällig föräldrapenning är omkring 50 procent för den med månadslön på 45 000 kronor, att jämföra med 80 procent för inkomster under taket.

Du hittar analysen i sin helhet här: Inkomstbortfallsprincipen försvagas över tid

Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.

Bilder

Andelen kvinnor och män i befolkningen 20–64 år med
arbetsinkomst över inkomsttaken åren 1991–2017
Andelen kvinnor och män i befolkningen 20–64 år med arbetsinkomst över inkomsttaken åren 1991–2017
Ladda ned bild

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Statens utgifter för socialförsäkringen ökar kraftigt med covid-1927.7.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Statens utgifter för socialförsäkringen väntas öka under 2020 enligt Försäkringskassans senaste prognos. Kostnaderna drivs bland annat av regeländringar som ersättning för höga sjuklönekostnader samt ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning och tillfällig föräldrapenning. År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor. Under 2020 beräknas utgifterna att öka med cirka 30 miljarder på grund av coronapandemin. Detta är 19 miljarder kronor mer än tidigare beräknat.

Kraftig ökning av uttaget av tillfällig föräldrapenning7.5.2020 09:11:01 CESTPressmeddelande

Utbetalningen av tillfällig föräldrapenning (VAB) har ökat kraftigt under årets första månader. Under april i år fick föräldrar och närstående ersättning för vård av barn för 1,3 miljarder kronor. För samma period året innan låg siffran på 683 miljoner kronor. Ungefär 100 000 fler föräldrar och barn var hemma med ersättning i april 2020 än som var fallet i april 2019. Det visar Försäkringskassans statistik som publiceras idag.

Statens kostnader för socialförsäkringen ökar kraftigt med covid-194.5.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Statens kostnader för socialförsäkringen väntas öka under 2020 till följd av ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning samt ersättning för höga sjuklönekostnader. År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor. Under 2020 beräknas utgifterna att öka med cirka 10 miljarder på grund av utbrottet av covid-19. Samtidigt väntas utgifterna för det statliga tandvårdsstödet sjunka under 2020 – även det en direkt konsekvens av virusutbrottet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum