Försäkringskassan

Andelen försäkrad arbetsinkomst minskar

Dela

Den del av arbetsinkomsten som är försäkrad i socialförsäkringen har minskat över tid. Det visar en ny analys från Försäkringskassan. Två tredjedelar av kvinnorna och knappt hälften av männen har hela inkomsten sjukpenningförsäkrad. Inkomster motsvarande en månadslön på 31 530 kronor är idag försäkrade genom sjukpenningförsäkringen.

Andelen kvinnor och män i befolkningen 20–64 år med
arbetsinkomst över inkomsttaken åren 1991–2017
Andelen kvinnor och män i befolkningen 20–64 år med arbetsinkomst över inkomsttaken åren 1991–2017

Försäkringskassans avdelning för Analys och prognos har analyserat hur ersättningsnivåerna från socialförsäkringen har förändrats över tid. Rapporten visar att kompensationsnivåerna blir lägre för allt fler eftersom löneutvecklingen är starkare än inflationstakten som styr prisbasbeloppet och inkomsttaken.

– Att det finns ett tak för hur mycket man kan få i kompensation från socialförsäkringen känner säkert många till. Över tid har antalet personer som slår i taket ökat. Vi ser också en tydlig genusaspekt där fler män än kvinnor har arbetsinkomster som är oförsäkrade i den allmänna sjukförsäkringen, i och med att män i genomsnitt tjänar mer än kvinnor. Det säger Ulrik Lidwall, utredare vid Försäkringskassans avdelning för Analys och prognos som författat rapporten.

Utöver inkomsttrygghet genom den allmänna socialförsäkringen finns avtalsförsäkringar i kollektivavtal samt privata individuella försäkringar eller gruppförsäkringar. Omkring 9 av 10 anställda på den svenska arbetsmarknaden omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna och får genom dem en högre kompensationsgrad.

– Den svenska socialförsäkringen grundar sig på den så kallade inkomstbortfallsprincipen, en grundläggande ekonomisk trygghet för den som blir sjuk eller föräldraledig. Om skillnaden blir för stor mellan förväntningen på socialförsäkringen, och hur den faktiska kompensationsgraden ser ut så kan det naturligtvis leda till ett missnöje bland de försäkrade och på sikt utmana tilliten till systemet, säger Ulrik Lidwall.

Rapportens resultat i korthet:

• Sedan början av 2000-talet har andelen personer med arbetsinkomst över inkomsttaket för sjukpenning och tillfällig föräldrapenning ökat från 30 till över 50 procent bland män och 10 till över 30 procent bland kvinnor.

• Högre inkomsttak för föräldrapenning gör att andelen personer med arbetsinkomst över detta är lägre, 29 procent bland män och 16 procent bland kvinnor.

• Den faktiska kompensationsnivån för sjukpenning och tillfällig föräldrapenning är omkring 50 procent för den med månadslön på 45 000 kronor, att jämföra med 80 procent för inkomster under taket.

Du hittar analysen i sin helhet här: Inkomstbortfallsprincipen försvagas över tid

Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.

Bilder

Andelen kvinnor och män i befolkningen 20–64 år med
arbetsinkomst över inkomsttaken åren 1991–2017
Andelen kvinnor och män i befolkningen 20–64 år med arbetsinkomst över inkomsttaken åren 1991–2017
Ladda ned bild

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Höga kostnader för covid-19 – men lägre än tidigare beräknat23.10.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Statens utgifter för socialförsäkringen väntas öka under 2020 i spåren av covid-19-pandemin. Dels till följd av regeländringar, dels på grund av ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning och ersättning för höga sjuklönekostnader. Däremot förväntas utgifterna bli mycket lägre än tidigare prognostiserat för viss förebyggande sjukpenning till personer i riskgrupp för att utveckla allvarlig covid-19.

Återgång till tidigare tidsgränser för läkarintyg20.10.2020 14:00:00 CESTPressmeddelande

Under våren fattade Försäkringskassan beslut om att tillfälligt ändra hanteringen av tidsgränserna för läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och ersättning för vab. Syftet var att avlasta sjukvården som hade ett mycket högt tryck under pandemin. Efter dialog med andra aktörer bedömer Försäkringskassan nu att vården har kapacitet att hantera utfärdandet av läkarintyg och återgår därför till ordinarie hantering av ansökningar och tidsgränser. Återgången gäller från och med den 1 november 2020.

Personlig assistans måltavla för organiserad brottslighet24.9.2020 10:04:50 CESTPressmeddelande

Marknaden för personlig assistans är brottsutsatt. En relativt låg upptäcktsrisk i kombination med möjlighet till stor ekonomisk vinning skapar en attraktiv måltavla för organiserad brottslighet. Brottsupplägg som illegalt arbete, skenanställningar, arbetskraftsexploatering och upplägg med pappersassistenter förekommer. Det är några av slutsatserna som presenteras i en myndighetsgemensam strategisk rapport.

Stressrelaterad psykisk ohälsa: 41 procent högre risk för kvinnor8.9.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid. Den stressrelaterade psykiska ohälsan står för en allt större del av sjukskrivningarna i psykiatrisk diagnos, till exempel utmattningssyndrom, vilket ofta innebär halvårslånga sjukskrivningar. Dessutom drabbas yngre kvinnor oftare än andra, och vissa yrkesgrupper, både bland hög- och lågutbildade, löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa – det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum