Skolverket

Andelen obehöriga lärare ökar

Dela

Över hälften av lärarna som har nyanställts det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Det innebär att andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka. Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17 som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

– Bristen på behöriga lärare är fortsatt allvarlig. Det går fler elever än tidigare i både grundskolan och gymnasiet men det finns helt enkelt inte tillräckligt många behöriga lärare att få tag på, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket.

Andelen lärare med pedagogisk examen minskar

Läsåret 2016/17 har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen minskat inom nästan alla skolformer, jämfört med läsåret före. Den största minskningen har skett inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Av de drygt 16 500 lärare, räknat i heltidstjänster, som har nyanställts det senaste läsåret saknar 57 procent pedagogisk högskoleexamen.

– Mer än var tredje lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen har anställts det senaste läsåret. Jag hoppas att de får en extra bra introduktion och stöd i arbetet och att de så småningom väljer att utbilda sig till lärare, säger Niclas Westin.

Antalet behöriga lärare ökar

Antalet behöriga lärare, med legitimation i minst ett undervisningsämne, har ökat från totalt knappt 71 500 heltidstjänster föregående läsår, till drygt 73 400 heltidstjänster. Men den ökningen har inte lett till att andelen behöriga lärare har ökat. Det beror på att det har nyanställts många utan pedagogisk högskoleexamen som varken har eller kan få lärarlegitimation.

Inom grundskolan och utbildning i svenska för invandrare har andelen behöriga lärare med legitimation i minst ett undervisningsämne minskat. I grundskolan har andelen minskat med 1,3 procentenheter och inom utbildning i svenska för invandrare med 3,6 procentenheter.  

Fler lärare inom skolväsendet

Totalt inom skolväsendet har antalet lärare ökat från knappt 125 100 heltidstjänster läsåret 2015/16 till drygt 132 300 läsåret 2016/17. Det är en ökning med knappt sex procent. Den största ökningen har skett inom utbildningen i svenska för invandrare. Mellan läsåren 2014/15 och 2015/16 ökade antalet lärare räknat i heltidstjänster med drygt två procent.  

Kontaktuppgifter

Niclas Westin, enhetschef, 08 - 527 333 80

För frågor om statistiken kontakta

José Luis Berrospi, undervisningsråd, 08 - 527 333 56

Nina Beer, undervisningsråd, 08 - 527 332 92

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Pressinbjudan: Hur bra är svenska elevers kunskap om demokrati och samhälle?6.11.2017 10:05Pressmeddelande

Hur står sig svenska åttondeklassares kunskaper om demokrati och samhälle i jämförelse med elever från andra länder? Hur har kunskaperna förändrats sedan den förra undersökningen? Hur starkt är de svenska elevernas stöd för jämställdhet och hur stort är deras intresse för att delta i framtida val? Svaren ges i den internationella undersökningen ICCS. Rapporten presenteras på en presskonferens på Skolverket 7 november 10.00. Presskonferensen sänds också direkt på skolverket.se.

Hur bra är svenska elevers kunskap om demokrati och samhälle?1.11.2017 10:30Pressmeddelande

Hur står sig svenska åttondeklassares kunskaper om demokrati och samhälle i jämförelse med elever från andra länder? Hur har kunskaperna förändrats sedan den förra undersökningen? Hur starkt är de svenska elevernas stöd för jämställdhet och hur stort är deras intresse för att delta i framtida val? Svaren ges i den internationella undersökningen ICCS. Rapporten presenteras på en presskonferens på Skolverket 7 november 10.00. Presskonferensen sänds också direkt på skolverket.se.

Stora skillnader i gymnasiebehörighet mellan elevgrupper28.9.2017 09:00Pressmeddelande

18 663 elever, motsvarande 17,5 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 i våras, blev inte behöriga till gymnasieskolan. Behörigheten har sjunkit med 0,6 procentenheter sedan föregående läsår. Skolverkets nya statistik visar också att det är stora skillnader mellan elevgrupper. Behörigheten bland elever med högutbildade föräldrar är 17 procentenheter högre än bland elever vars föräldrar har kortare utbildning. Behörigheten bland flickor är 7,2 procentenheter högre än bland pojkar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum