Region Örebro län

Andelen positiva svar på antikroppstester i regionen varierar mellan olika grupper

Dela

Sammanlagt 30 000 personer i Örebro län har gjort ett antikroppstest som analyserats via Region Örebro län. Andelen positiva svar varierar mellan olika grupper och ligger på 5-14 procent. ”Störst värde har antikroppstesten när de används på gruppnivå, men det kan också vara värdefullt för personer som tillhör en riskgrupp att veta om de haft covid-19”, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Antikroppstest som visar om en person har haft SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19, har erbjudits i Örebro län sedan början av sommaren. Inledningsvis var det patienter som kom till vårdcentralen för att ta prover av annan anledning som erbjöds antikroppstestning. Av dessa, sammanlagt cirka 1 350 prover, var 7 procent positiva.

En annan grupp som provtagits är blodgivare. De har erbjudits antikroppsprovtagning från och med vecka 24. Sammanlagt har hittills cirka 2 750 prover tagits inom denna grupp. De positiva provsvaren ligger kring 5 procent med en relativt jämn könsfördelning.

Samtliga personer som jobbar inom hälso- och sjukvården och omsorgen (ej barnomsorg) är ännu en grupp som erbjudits provtagning av antikroppar. Av cirka 15 700 analyserade prover i den här gruppen hade knappt 10 procent ett positivt resultat.

- Resultaten från provtagningen i dessa tre grupper där antikroppspositiviteten ligger mellan 5-10 procent ger en relativt god uppfattning om hur det ser ut i befolkningen i stort i vårt län, säger Gunlög Rasmussen.

14 procent positiva bland dem som beställt test

En fjärde grupp som erbjudits antikroppstester är personer som kunnat beställa provtagning via 1177.se, samt de personer som sökt vård och där provtagning varit nödvändig. Sammanlagt rör det sig om fler än 10 000 prover till och med vecka 34. Av dessa var cirka 14 procent positiva.

- Att andelen med positivt testresultat generellt ligger högre för dem som beställt sitt prov via 1177.se jämfört med till exempel blodgivare tolkas som att det främst är personer som haft misstanke om sjukdom som beställt provtagning via 1177.se, säger Gunlög Rasmussen.

I alla provtagna grupper har andelen med positivt antikroppstest varit högre bland yngre jämfört med äldre.

Skyddet mot covid-19 räcker upp till ett halvår

Utifrån den kunskap som finns i dag bedöms man ha skydd mot covid-19 upp till ett halvår efter att man fått sitt positiva testresultat. Ett negativt antikroppsresultat utesluter inte att man haft covid-19 eftersom inte alla bildar antikroppar efter att de varit sjuka. Känsligheten i den analys som används i Region Örebro län ligger kring 85 procent. En person som haft påvisad infektion med PCR-test bedöms också ha skydd mot att bli sjuk upp till ett halvår, och behöver inte också ta prov för antikroppar.

- Antikroppstesterna har störst värde när de utförs på gruppnivå för att till exempel ta reda på hur många som haft sjukdomen i ett visst geografiskt område eller inom en viss yrkesgrupp. Testning kan också ha ett värde för enskilda personer, framför allt personer som tillhör riskgrupper, säger Gunlög Rasmussen.

Fakta / Grupper som erbjudits antikroppstest i Örebro län

  • Patienter vid länets vårdcentraler som tagit blodprov av annan anledning – 7 procent positiva svar av cirka 1 350 prover.
  • Blodgivare i länet – 5 procent positiva svar av cirka 2 750 prover.
  • Personal som jobbar inom hälso- och sjukvården och omsorgen (ej barnomsorg) – 10 procent positiva svar av cirka 15 700 prover.
  • Allmänhet som beställt provtagning via 1177.se samt personer som sökt vård – 14 procent av drygt 10 000 prover.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län. Foto: Region Örebro län
Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län. Foto: Region Örebro län
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum