Andra AP-fonden

Andra AP-fonden redovisar det bästa resultatet någonsin

Dela

Andra AP-fondens (AP2) resultat på 62,3 mdkr för 2021 är det bästa fonden någonsin redovisat. För 2021 uppgick fondens totala avkastning till 16,3 procent, vilket efter avdrag för nettoutflödet till pensionssystemet på –7,5 mdkr ökade fondkapitalet till 441 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,5 procent.

– AP2:s resultat på 62,3 miljarder är det bästa som fonden någonsin redovisat. Vi har haft en positiv utveckling inom i princip alla tillgångsslag. Främst är det svenska och globala aktier som bidragit till resultatet. Dessutom kan vi redovisa en fantastisk avkastning på hela 66,1 procent från våra riskkapitalinvesteringar, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

AP2 har de senaste tio åren avkastat 148,5 procent, vilket innebär en genomsnittlig avkastning på 9,5 procent per år. Efter avdrag för inflation motsvarar det en årlig real avkastning på 8,3 procent. 2021 var den reala avkastningen 12,0 procent, säger Eva Halvarsson.

– Under 2021 sänkte fonden kostnadsandelen av förvaltat kapital till historiskt låga nivåer och den totala förvaltningskostnadsandelen uppgår nu till 0,11 procent, säger Eva Halvarsson.

–AP2 firade 20-årsjubileum 2021. Sedan starten 2001 har vi inte bara ökat fondkapitalet med 307 miljarder, vi har också utvecklat vårt hållbarhetsarbete till att idag vara bland de främsta i världen. Det är inget som skett över en natt, utan har varit ett ständigt arbete som krävt alla medarbetares engagemang och kompetens. Fonden fortsätter att utveckla och förbättra detta arbete, i syfte att både bidra till en hållbar utveckling och till ett starkare pensionssystem, säger Eva Halvarsson.

Nyckeltal

2021-12-31

2020-12-31

Utgående fondkapital, mdkr

441,0

386,2

Årets resultat, mdkr

62,3

12,8

Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr

-7,5

-7,9

Ingående fondkapital, mdkr

386,2

381,3

     

Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %

0,06

0,06

Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %

0,05

0,08

Total förvaltningskostnadsandel, %

0,11

0,14

     

Avkastning efter kostnader, %

16,3

3,5

Real avkastning efter kostnader, %

12,0

3,0

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %

8,5

7,3

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

9,5

7,7

Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

8,3

6,6

Läs hela Andra AP-fondens årsredovisning 2021 samt Hållbarhets- och TCFD-rapporter på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, Chef kommunikation och ägarstyrning, tel. 0709 50 16 13.

Kontakter

Bilder

Om

Andra AP-fonden
Andra AP-fonden
Östra Hamngatan 26
404 24 Göteborg

http://ap2.se

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare.

Följ Andra AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Andra AP-fonden

Andra AP-fonden har publicerat Kvinnoindex i 20 år – För 2022 fortsätter andelen kvinnor i styrelser att öka, uppgår nu till 35,4 procent1.7.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andra AP-fonden har i 20 år mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och publicerat Kvinnoindex. För 2022 fortsätter andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm att öka och uppgår nu till 35,4 (34,5) procent. Detta är den högsta uppmätta nivån sedan undersökningen startade 2002. Jämfört med de relativt små förändringarna som varit de senaste åren är ökningen förhållandevis stor, då andelen kvinnor ökat med nästan en procentenhet.

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 202111.2.2022 09:35:00 CET | Pressmeddelande

Under 2021 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Fonden började arbeta med hållbarhetsfrågor redan vid starten för drygt 20 år sedan, och var bland annat en av PRI:s grundsignatärer. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och UNGPRF och genom att anpassa portföljen till Parisavtalet.

Andra AP-fonden rekryterar Erik Kleväng Callert till ny CIO21.12.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Andra AP-fonden (AP2) har rekryterat Erik Kleväng Callert till ny CIO (Chief Investment Officer). Erik är idag CIO och hållbarhetsansvarig på PRI Pensionsgaranti och har tidigare varit CIO på både SPP Pension & Försäkring samt på Nordea Life & Pensions. Han har, förutom gedigen och bred erfarenhet av att leda och utveckla kapitalförvaltning i stora och internationella organisationer, också stor erfarenhet och kunskap inom hållbarhetsfrågor, och har bland annat varit styrelseledamot i Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum