Andra AP-fonden

Andra AP-fondens breda portfölj mildrade effekten av de turbulenta marknaderna

Dela

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på -6,2 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2022. Resultatet uppgick till -27,3 mdkr och fondkapitalet uppgick till 411,7 mdkr vid halvårsskiftet 2022. Under perioden har 2 mdkr överförts till pensionssystemet.

Första halvåret 2022 går till historien som mycket turbulent avseende de finansiella marknaderna men även den reala ekonomin. Rysslands invasion av Ukraina innebär främst en humanitär katastrof men har också påverkat energi-, mat- och råvarupriser. Inflationen har stigit till nivåer som inte setts på decennier och centralbankerna har stramat åt mycket kraftigare än vad som tidigare förväntats. Det har resulterat i att både aktier och obligationer haft en kraftigt negativ avkastning under halvåret.

”Främst är det noterade tillgångsslag som under perioden påverkats negativt. Fondens breda portfölj har dock mildrat effekten av de turbulenta marknaderna. Fondens totala avkastning uppgick till -6,2 procent att jämföra med OMX Stockholm som under samma period gick ner med cirka 28 procent och globala index som MSCI World (exkl. valutaeffekter) gick ner med cirka 18 procent”, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Det är positivt att våra alternativa investeringar som bland annat omfattar onoterade fastigheter, riskkapitalfonder och hållbar infrastruktur avkastade hela 10 procent i dessa turbulenta tider”, säger Eva Halvarsson.

”Andra AP-fondens avkastning har sedan starten överträffat fondens långsiktiga avkastningsantagande. De senaste tio åren har fondens genomsnittliga avkastning varit 8,2 procent”, säger Eva Halvarsson.

 

Nyckeltal

Jan-juni 2022

Jan-juni 2021

Jan-dec 2021

Utgående fondkapital, mdkr

411,7

421,2

441,0

Periodens resultat, mdkr

-27,3

39,2

62,3

Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr

-2,0

-4,2

-7,5

Ingående fondkapital, mdkr

441,0

386,2

386,2

       

Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %

0,06

0,06

0,06

Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %

0,05

0,05

0,05

Total förvaltningskostnadsandel, %

0,11

0,11

0,11

       

Avkastning efter kostnader, %

-6,2

10,2

16,3

Real avkastning efter kostnader, %

-9,7

9,6

12,0

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %

6,1

8,7

8,5

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

8,2

8,5

9,5

Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

6,5

7,5

8,3Läs hela halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

Andra AP-fondens hållbarhetsarbete under första halvåret 2022 finns publicerad i en separat rapport på www.ap2.se          

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller

Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Kontakter

Om

Andra AP-fonden
Andra AP-fonden
Östra Hamngatan 26
404 24 Göteborg

http://ap2.se

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare.

Följ Andra AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Andra AP-fonden

Andra AP-fonden har publicerat Kvinnoindex i 20 år – För 2022 fortsätter andelen kvinnor i styrelser att öka, uppgår nu till 35,4 procent1.7.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andra AP-fonden har i 20 år mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och publicerat Kvinnoindex. För 2022 fortsätter andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm att öka och uppgår nu till 35,4 (34,5) procent. Detta är den högsta uppmätta nivån sedan undersökningen startade 2002. Jämfört med de relativt små förändringarna som varit de senaste åren är ökningen förhållandevis stor, då andelen kvinnor ökat med nästan en procentenhet.

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 202111.2.2022 09:35:00 CET | Pressmeddelande

Under 2021 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Fonden började arbeta med hållbarhetsfrågor redan vid starten för drygt 20 år sedan, och var bland annat en av PRI:s grundsignatärer. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och UNGPRF och genom att anpassa portföljen till Parisavtalet.

Andra AP-fonden rekryterar Erik Kleväng Callert till ny CIO21.12.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Andra AP-fonden (AP2) har rekryterat Erik Kleväng Callert till ny CIO (Chief Investment Officer). Erik är idag CIO och hållbarhetsansvarig på PRI Pensionsgaranti och har tidigare varit CIO på både SPP Pension & Försäkring samt på Nordea Life & Pensions. Han har, förutom gedigen och bred erfarenhet av att leda och utveckla kapitalförvaltning i stora och internationella organisationer, också stor erfarenhet och kunskap inom hållbarhetsfrågor, och har bland annat varit styrelseledamot i Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum