Alecta

Ändrade premier för förmånsbestämda pensioner

Dela

Alecta har beslutat att höja premierna för förmånsbestämd ålderspension. Höjningen är en anpassning till längre förväntad livslängd och fallande marknadsräntor det senaste året. Förändringarna träder i kraft den 1 mars 2020.

– Att de långa marknadsräntorna fallit det senaste året påverkar vår förväntan om framtida avkastning negativt. Samtidigt förväntar vi oss att livslängden fortsätter öka. För att säkerställa att premierna långsiktigt räcker till att fullfölja våra försäkringsåtaganden genomför vi nu en ändring av våra premier, säger Fredrik Palm, Chef Produkt på Alecta.

Så påverkas ålderspensionspremien
För löpande betald ITP 2 Ålderspension höjs premien med i genomsnitt 16 procent, varav ränteändringen står för 9 procent och ändrade livslängdsantaganden för 7 procent. Premieräntan som idag är 1,25 procent kommer efter ändringen vara 0,8 procent.

Premiehöjningen gäller vid nyteckning och förmånsökningar, och omfattar även förmånsbestämda avgångspensioner. Premienivån för befintliga försäkringsförmåner i Alecta är garanterad och påverkas därför inte av beslutet.

Även PRI-inlösen påverkas
Premieändringen påverkar arbetsgivarnas premier vid frivillig och tvingande inlösen av pensionsåtaganden samt vid beståndsövertaganden. Eftersom den premieränta som tillämpas vid inlösen sänktes den 1 oktober 2019 blir dock påverkan betydligt mindre än för löpande betald försäkring. En genomsnittlig inlösen förväntas bli cirka 2 procent dyrare till följd av den ändrade premien.

Familjepensionspremien ändras
ITP 2 Familjepension är en förmån som betalas ut vid dödsfall till efterlevande make, maka, registrerad partner och barn under 20 år. Premien för familjepensionen sänks med i genomsnitt 2 procent. Det beror på att längre förväntad livslängd ger minskade utbetalningar.

– För försäkrade upp till 45 år väger dock effekten av att vi sänker räntan tyngre än längre livslängd. För dessa försäkrade stiger familjepensionspremien med upp till 3 procent, säger Fredrik Palm.

För mer information, se https://www.alecta.se/nyheter/nya-premier-2020/ 

Nyckelord

Kontakter

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 76 16 43 959http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 900 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

Alecta commits to invest USD 100 Million in new blended finance bond16.6.2021 06:00:00 CEST | Press release

Alecta, Sweden’s largest private pension fund, has invested approximately USD 100 million in a new social bond – Financing For Healthier Lives. The bond is emitted by a non-profit company facilitated by responsAbility, one of the leading asset managers in the field with more than USD 10 Billion invested in emerging markets. Sida, Sweden’s government agency for development cooperation, enables private funding of aid projects by issuing a guarantee.

Ny studie av långa sjukskrivningar bland privatanställda tjänstemän inom ITP 2009–202026.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Alecta har analyserat sjukskrivningar längre än 90 dagar för perioden 2009–2020 bland de cirka en miljon privatanställda tjänstemän som har sjukförsäkring hos Alecta via ITP. Analysen visar på stora skillnader i andelen sjukfall inom gruppen. Andelen sjukfall är högre bland kvinnor än män, bland äldre än yngre, och bland de med lägre lön än högre lön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum