Alecta

Ändrade premier för förmånsbestämda pensioner

Dela

Alecta har beslutat att höja premierna för förmånsbestämd ålderspension. Höjningen är en anpassning till längre förväntad livslängd och fallande marknadsräntor det senaste året. Förändringarna träder i kraft den 1 mars 2020.

– Att de långa marknadsräntorna fallit det senaste året påverkar vår förväntan om framtida avkastning negativt. Samtidigt förväntar vi oss att livslängden fortsätter öka. För att säkerställa att premierna långsiktigt räcker till att fullfölja våra försäkringsåtaganden genomför vi nu en ändring av våra premier, säger Fredrik Palm, Chef Produkt på Alecta.

Så påverkas ålderspensionspremien
För löpande betald ITP 2 Ålderspension höjs premien med i genomsnitt 16 procent, varav ränteändringen står för 9 procent och ändrade livslängdsantaganden för 7 procent. Premieräntan som idag är 1,25 procent kommer efter ändringen vara 0,8 procent.

Premiehöjningen gäller vid nyteckning och förmånsökningar, och omfattar även förmånsbestämda avgångspensioner. Premienivån för befintliga försäkringsförmåner i Alecta är garanterad och påverkas därför inte av beslutet.

Även PRI-inlösen påverkas
Premieändringen påverkar arbetsgivarnas premier vid frivillig och tvingande inlösen av pensionsåtaganden samt vid beståndsövertaganden. Eftersom den premieränta som tillämpas vid inlösen sänktes den 1 oktober 2019 blir dock påverkan betydligt mindre än för löpande betald försäkring. En genomsnittlig inlösen förväntas bli cirka 2 procent dyrare till följd av den ändrade premien.

Familjepensionspremien ändras
ITP 2 Familjepension är en förmån som betalas ut vid dödsfall till efterlevande make, maka, registrerad partner och barn under 20 år. Premien för familjepensionen sänks med i genomsnitt 2 procent. Det beror på att längre förväntad livslängd ger minskade utbetalningar.

– För försäkrade upp till 45 år väger dock effekten av att vi sänker räntan tyngre än längre livslängd. För dessa försäkrade stiger familjepensionspremien med upp till 3 procent, säger Fredrik Palm.

För mer information, se https://www.alecta.se/nyheter/nya-premier-2020/ 

Nyckelord

Kontakter

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 76 16 43 959http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 900 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum