Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Anna Hedh (S) till FN:s kvinnokonferens

Dela

Europaparlamentariker Anna Hedh (S) deltar denna vecka vid FN:s Kvinnokonferens i New York, USA. På programmet står bland annat möten med FN:s nye generalsekreterare António Guterres och med representanter för FN:s höge kommissarie för mänskliga rättigheter.

Anna Hedh ingår i Europaparlamentets delegation till FN:s Kvinnokommissions 61:a möte. Hon medverkar även vid ett särskilt seminarium om kvinnors ekonomiska självbestämmande, som arrangeras i anslutning till konferensen.

- Ekonomisk utsatthet låser fast människor i förutbestämda roller. Därför är frågan om ekonomiskt självbestämmande så central i allt jämställdhetsarbete, säger Anna Hedh.

Anna Hedh är ordinarie ledamot i Europaparlamentets jämställdhetsutskott och utsågs nyligen till ansvarig för utskottets kommande betänkande om just kvinnors ekonomiska självbestämmande.

Nyckelord

Kontakter

Om

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
ASP 14 G 315/Rue Wiertz 60
1047 Bryssel/Belgien

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet har sedan valet 2014 fem ledamöter - Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.

Ledamöterna jobbar främst i Bryssel, men spenderar också mycket tid på hemmaplan, där de deltar i diverse event och möten. 12 gånger per år åker stor del av Europaparlamentet till Strasbourg, för de s.k. plenarsessionerna.

Ledamöterna har till sin hjälp ett kansli, baserat i Bryssel, som består av 15 personer.

Följ Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet