Huddinge Kommun

Annerstaskolan i Flemingsberg får positivt besked av Skolinspektionen

Dela

Den riktade tillsynen av Annerstaskolan i Flemingsberg i Huddinge avslutas. Skolinspektionen ser tydliga resultat på förbättringar och godkänner de åtgärder som satts in för att motverka bristerna.

Skolinspektionen godkänner de åtgärder som satts in på Annerstaskolan, avslutar den riktade tillsynen och drar tillbaka hotet om vite. Genrebild från en kommunal grundskola i Huddinge. Foto: Maja Brand
Skolinspektionen godkänner de åtgärder som satts in på Annerstaskolan, avslutar den riktade tillsynen och drar tillbaka hotet om vite. Genrebild från en kommunal grundskola i Huddinge. Foto: Maja Brand

Skolinspektionens riktade tillsyn av förskoleklass och grundskola vid Annerstaskolan i Flemingsberg i Huddinge kommun har pågått sedan våren 2017. Då såg man allvarliga brister inom flera områden som extra anpassningar, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero, arbete för att motverka kränkande behandling samt förutsättningar för lärande och trygghet.

Huvudmannen, Huddinge kommun, hotades med vite om man inte lyckades rätta till bristerna. 

Systematiskt arbete

Sedan de allvarliga bristerna påtalades 2017 har Huddinge kommun arbetat systematiskt för att komma tillrätta med problemen på Annerstaskolan. Man har bland annat anställt fler speciallärare och specialpedagoger, infört strukturerade rastaktiviteter och tagit fram tydligare rutiner kring hur lärarna och elevhälsan snabbare fångar upp elever som riskerar att inte nå kunskapskraven och utreder elevernas eventuella behov av särskilt stöd.

När Skolinspektionen följde upp ärendet hösten 2018 konstaterade man att skolan var på rätt väg, men att vissa brister fortfarande fanns kvar.

Vid tillsynen 2020 återstod brister vad gällde de tre områdena extra anpassningar, särskilt stöd och trygghet och studiero. Kommunen fick fram till våren 2021 på sig att rätta till bristerna, annars skulle kravet på vite fullföljas.

Positiva besked 

Vid tillsynen i juni 2021 kunde Skolinspektionen konstatera att bristerna vad gäller extra anpassningar och särskilt stöd helt och hållet har åtgärdats. 

Vad gäller de insatser som görs för att öka trygghet och studiero är Skolinspektionen nöjd med den skriftliga redovisning som skolan har skickat in – men eftersom Skolinspektionen inte har kunnat kontrollera utfallet på plats på grund av pandemin, kommer man att göra en ny tillsyn längre fram för att kontrollera om åtgärderna kring trygghet och studiero har haft önskad effekt.

Skolinspektionen är ändå så tillfreds med det man såg att man väljer att avsluta den riktade tillsynen och dra tillbaka hotet om vite.

– Vi är mycket glada över Skolinspektionens beslut. Skolledningen har tillsammans med medarbetare på Annerstaskolan jobbat metodiskt för att få till en långsiktig förbättring för eleverna vilket vi nu ser resultatet av, säger Anna-Karin Mäntylä, verksamhetschef för grundskolan i Huddinge kommun.

Hon fortsätter:
– Det här är ett exempel på hur viktigt det är att jobba målinriktat samt att hålla i och hålla ut när det gäller skolutveckling. Och arbetet med utveckling av området trygghet och studiero fortlöper, vi är inte klara än men en god bit på väg.

Även grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin (M) är mycket glad över beskedet:
– Alla elever förtjänar en bra skola. Jag är mycket stolt över det hårda arbete som skolans rektor och medarbetare har lagt ner de senaste åren, och som lett fram till att man har lyckats vända trenden. Självklart finns det mer arbete att göra, men idag är vi ändå glada att vi har kommit så här långt, säger hon.


Fakta om Annerstaskolan och den riktade tillsynen

  • Annestaskolan är en kommunal grundskola i Flemingsberg i Huddinge med elever från förskoleklass till år 9.
  • Skolinspektionens riktade tillsyn av skolan har pågått sedan våren 2017 då det fanns allvarliga brister inom flera områden. Huvudmannen, Huddinge kommun, hotades med vite.
  • Sedan 2017 har Huddinge kommun systematiskt arbetat med en mängd åtgärder för att komma tillrätta med bristerna, bland annat har man anställt fler speciallärare och specialpedagoger, förstärkt elevhälsoteamet, satsat på kompetensutveckling för lärare – både på både grupp- och individnivå –  inom exempelvis positiv beteendeförändring och utbildningar med fokus på ledarskapet i klassrummet, man har arbetat med ett strukturerat värdegrundsarbete i samtliga årskurser och infört strukturerade rastaktiviteter.
  • När Skolinspektionen följde upp ärendet hösten 2018 och våren 2020 konstaterade man att skolan var på rätt väg men att brister fanns kvar.
  • I juni 2021 gjordes en ny uppföljning och Skolinspektionen anser nu att bristerna till största delen är åtgärdade. Beslut fattades om att avsluta den riktade tillsynen. Kravet på kommunen att betala vite avskrevs i och med detta.
  • Skolinspektionen kommer att göra en extra tillsyn med fokus på effekterna av skolans arbete med trygghet och studiero under läsåret 2021/22. Detta eftersom tillsyn på plats inte kunde göras på grund av pandemin.

För mer information kontakta
Anna-Karin Mäntylä, verksamhetschef grundskola, 070-975 01 71
Jelena Drenjanin (M) ordförande grundskolenämnden, 070-879 04 66
Hanna Modigh, presskommunikatör, 070-198 28 43

Nyckelord

Bilder

Skolinspektionen godkänner de åtgärder som satts in på Annerstaskolan, avslutar den riktade tillsynen och drar tillbaka hotet om vite. Genrebild från en kommunal grundskola i Huddinge. Foto: Maja Brand
Skolinspektionen godkänner de åtgärder som satts in på Annerstaskolan, avslutar den riktade tillsynen och drar tillbaka hotet om vite. Genrebild från en kommunal grundskola i Huddinge. Foto: Maja Brand
Ladda ned bild

Om

Huddinge Kommun
Huddinge Kommun
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge

08-535 300 00http://www.huddinge.se

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med över 112 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum