AF Gruppen Sverige

Ännu ett bra resultat från AF Gruppen

Dela

Antalet uppdrag ökar för AF Gruppen och företaget levererar ett bra resultat för första kvartalet. Orderstocken är rekordstor och den finansiella ställningen stark.

Omsättningen under första kvartalet var 2 662 (2 707) MNOK. Resultatet före skatt under första kvartalet var 142 (186) MNOK, vilket motsvarar en vinstmarginal för kvartalet på 5,4 % (6,9 %).

AF Gruppens orderstock uppgick till 15 984 (10 623) MNOK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 415 (152) MNOK för första kvartalet.

AF ställer samma stränga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Därför ingår siffror från underleverantörerna i skadestatistiken. Skadefrekvensen för första kvartalet var 1,1 (2,1). Den totala sjukfrånvaron för första kvartalet var 3,5 % (4,3 %).

AF Gruppen har en stark finansiell ställning och koncernen hade per 2017-03-31 netto räntebärande fordringar på 1 063 (705) MNOK.

Avtalet om köp av 70 procent av aktierna i Kanonaden Entreprenad AB genomfördes den 9 februari 2017. Kanonaden Entreprenad AB och dess dotterbolag omsatte 708 MSEK i 2016 och har 188 anställda.

– AF Gruppen levererar ett bra resultat för första kvartalet. Det ökande antalet uppdrag med många spännande avtal med befintliga och nya kunder ger en rekordstor orderstock.

En milstolpe under kvartalet har varit starten för Norges största anläggningsprojekt, E18 Tvedestrand-Arendal. Det här är det första projektet i regi av Nye Veier och det får stor uppmärksamhet, inte minst lokalt. Efter en snabb och storstilad mobilisering av både projektorganisation och utrustning pågår nu anläggningsarbetet för fullt.

Vid AF Miljøbase Vats utanför Haugesund är aktiviteten större än någonsin. Anläggningen är specialutformad för källsortering av gamla offshoreinstallationer och är ett exempel på att miljövänlig och säker sanering av gamla installationer kan genomföras industriellt och effektivt.

Vår starka finansiella ställning gör att vi kan leverera utdelning till våra aktieägare samtidigt som vi stärker vår position genom förvärv. Med förvärvet av Kanonaden Entreprenad förverkligar AF sin strategi för tillväxt i Sverige. Förvärvet visar att vår modell med lokalt medägande är attraktivt för välskötta och lönsamma företag.

Vårt team består av duktiga projektgrupper och medarbetare som vill nå framgång tillsammans med kunderna, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

 

Nyckelord

Kontakter

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Theres Svenssons gata 9
417 55 Göteborg

031-762 40 00http://www.afgruppen.se

AF Gruppen i Sverige bygger bostäder, lokaler och anläggningar samt utvecklar egna projekt. Vi bygger för att påverka framtiden och skapa hållbara lösningar för människor, miljö och samhälle.

Vi är en del av AF Gruppen, en av Norges största entreprenör- och industrikoncerner med 3100 medarbetare i Norge, Sverige, Storbritannien och Kina. Vår vision är: Vi röjer upp från gårdagen och bygger för framtiden.

Verksamheten i AF Gruppen omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning, Miljö, Energi och Offshore. Bolaget omsätter 12 miljarder NKR (2016) och är noterat på Oslo Børs.

www.afgruppen.se

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum