Tekniska verken i Linköping

Ännu ett starkt år för Tekniska verken trots en tuff inledning på 2020

Dela

Idag, onsdagen den 3 mars, presenterar Tekniska verken i Linköping sin bokslutskommuniké för 2020. Året blev likt 2019 resultatmässigt starkt för koncernen, trots utmaningar med vädret och låga elpriser.

Tekniska verken-koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 650 miljoner kronor, jämfört med 723 miljoner kronor året innan. Skillnaden mellan åren beror främst på varmare väder och betydligt lägre elpriser, 46 procent lägre än föregående års genomsnittliga elpris (prisområde 3), vilket påverkat resultatet negativt.

Under året har investeringar bland annat gjorts i vindkraft, fortsatt fiberutbyggnad framför allt på Linköpings landsbygd, fortsatt omställning till helt kol- och fossiloljefri produktion samt arbete med utbyte av elmätare. Totalt uppgår koncernens nettoinvesteringar under 2020 till 1 360 miljoner kronor.

- Förra året präglades förstås av pandemin, som Tekniska verkens verksamheter snabbt fick anpassa sig till. Vi påverkades också negativt av vädret, framför allt i början av 2020 och med låga elpriser. Men det är glädjande att vi, trots en relativt tuff start på året nu redovisar ett riktigt bra resultat. Det är jätteviktigt att lyfta att det goda resultatet till stor del beror på att vi har oerhört engagerade och kompetenta medarbetare, men också en tydlig strategi och en verksamhetsbredd, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping.

Under 2020 har Tekniska verken fortsatt att investera i förnybara hållbara energikällor som exempelvis en vindkraftspark i Sunne, som ett led i att nå målsättningen att få Linköpings kommun koldioxidneutralt till 2025. Tekniska verken har också blivit delägare i en solcellspark vid Gärstadsverket.

Läs hela bokslutskommunikén här

För mer information kontakta gärna:
Niclas Petersen, ekonomi- och finansdirektör, Tekniska verken i Linköping AB (publ)
013-20 92 71
Niclas.Petersen@tekniskaverken.se

Charlotta Sund, vd och koncernchef, Tekniska verken i Linköping AB (publ)
013-30 86 50
Charlotta.sund@tekniskaverken.se


Fakta

Miljoner kronor om ej annat anges

2020

2019

Förändring

Intäkter

5 155

5 580

- 425

Resultat efter finansiella poster

650

723

-73

Investeringar, netto

1 360

1 407

- 47

Operativt kassaflöde

-57

147

-204

Avkastning på totalt kapital, %

5,9

7,0

-1,1

Soliditet, %

49

51

-2

Medelantal anställda

980

972

+8

Nyckelord

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra
215 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 
 
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum