E.ON Sverige AB

Ännu ett stort vindkraftsprojekt i E.ONs elnät

Dela

Eolus har beställt elanslutningar till vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen bestående av 61 vindkraftverk med en total installerad effekt om 232 MW. - Det är mycket glädjande att vi nu ser att investeringar i vindkraftparker åter kommit igång, säger Martin Nystedt, projektledare på E.ON.

Kråktorpet kommer att bestå av 43 vindkraftverk med en effekt om 163,4 MW. Vindpark Nylandsbergen kommer att bestå av 18 vindkraftverk med en effekt om 68,4 MW. Båda vindparkerna kommer att driftsättas under 2019.

Totalt beräknas arbetet med elnätanslutningen att uppgå till cirka 220 miljoner kronor.

- Det är ett komplicerat arbete att få igenom alla tillstånd och få fram transformatorer och annan utrustning som krävs. Samtidigt är vi nu väl förberedda när det gäller exempelvis upphandling av utrustning och entreprenader, berättar Martin Nystedt, som är affärschef för E.ONs arbete.

- För E.ON är det viktigt att dra sitt strå till stacken i energiomställningen. Därför är projekt som dessa mycket viktiga för oss, fortsätter Martin Nystedt.

Eolus har sålt anläggningarna till företaget Aquilla Capital, men kommer att ansvara för att uppföra anläggningarna och även att leverera tekniska och administrativa tjänster under en sjuårperiod.

Kråktorpen och Nylandsbergen ligger i den nordvästra delen av Sundsvalls kommun, inte långt från Jenåsen, en vindkraftpark som Eolus samtidigt uppför och som E.ON ansluter till elnätet.

Kontakter

Bilder

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum