WhistleB, Whistleblowing centre

Anonymity essential to trust in whistleblowing, according to new WhistleB customer survey

Share

Organisations say that good communication about the whistleblowing procedure as well as anonymous reporting and dialogue are key factors for building trust in their whistleblowing systems. Also, more than half of all reports received led to further action. These are some of the key findings from WhistleB’s fifth annual customer survey on whistleblowing, released today.

“Once again our customers are saying loud and clear that letting people blow the whistle anonymously is crucial. There are many reasons for people to want to stay anonymous; they are afraid of retaliation, they are not 100% certain that something untoward is going on, or they know the person(s) that they suspect is involved in wrongdoing. Given that the EU whistleblower protection directive falls short of mandating anonymous reporting, it’s down to organisations and companies to lead the way here,” says Karin Henriksson Senior Adviser at WhistleB, Whistleblowing Centre.

In its fifth annual customer survey on organisational whistleblowing, WhistleB, part of the Navex Global group, asks customers about how they use their whistleblower system and the nature of the reports that are received. Once again this year, financial irregularities topped the list of the kind of misconduct that was reported at some 30% of reports, joined by workplace and health & safety issues. Up to 60% of reports received led to further case handling.

“The fact that more than half of the reports led to further action and investigation shows us that business leaders get valuable information from their whistleblowing systems. But systems must have the most robust IT and data security possible to safeguard both the whistleblower and the data throughout the reporting, follow-up and investigation process,” says Gunilla Hadders, Senior Adviser at WhistleB, Whistleblowing Centre.

Organisations responded that the main benefits of their web-based whistleblowing systems were building credibility in the organisation and detecting misconduct at an early stage.

Welcome to download a copy of WhistleB's fifth annual customer survey on organisational whistleblowing. 

Keywords

Contacts

Documents

Links

About WhistleB, Whistleblowing centre

WhistleB, Whistleblowing centre
WhistleB, Whistleblowing centre
Klarabergsviadukten 70
10724 Stockholm

+46 70 214 88 73http://www.whistleb.com

About WhistleB

WhistleB is a European whistleblower service provider, part of the Navex Global group. Headquarter in Stockholm, Sweden.  

WhistleB provides a secure whistleblowing service for companies, public authorities and organisations. The WhistleB solution is used in more than 150 countries, and is compliant to national data protection laws, including the EU GDPR.

We are committed to helping customers minimise their risks and strengthen their performance through highly ethical procedures and a secure, leading-edge whistleblowing service.

Subscribe to releases from WhistleB, Whistleblowing centre

Subscribe to all the latest releases from WhistleB, Whistleblowing centre by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from WhistleB, Whistleblowing centre

Anonymitet är en förutsättning för att uppmuntra visselblåsare visar ny undersökning från WhistleB26.3.2020 10:06:01 CETPressmeddelande

I sin femte årliga kundundersökning kring visselblåsande inom organisationer har WhistleB frågat sina kunder om hur de använder sina visselblåsarsystem och hur rapporterna har sett ut. Finansiella oegentligheter toppar återigen listan över typer av misskötsel och återfanns i drygt 30 procent av rapporterna tillsammans med arbetsplats-, hälso- och säkerhetsproblem. Upp till 60 procent av rapporterna ledde till vidare åtgärder.

WhistleBs tjänst: ett litet steg för ert företag, men ett stort steg för näringslivet21.1.2020 16:18:14 CETPressmeddelande

2019. Året då världen firade 50-årsdagen av mänsklighetens första steg på en annan planet. Det var också året då en ung svensk tonåring startade en global rörelse för att bekämpa klimatförändringarna. Inom visselblåsning antog EU ett nytt, avgörande direktiv för skydd av visselblåsare som i princip gör det till ett lagkrav för företag att vara etiska.

Hur visselblåsning inom idrotten stöder rättvist, säkert och lagligt spel9.8.2019 13:46:07 CESTPressmeddelande

Oavsett om vi är utövare, ledare, åskådare, sponsorer eller supportrar, så berör idrottsvärlden många människors liv på ett eller annat sätt. På idrottsarenan bygger barn självkänsla, lag skapar band som leder till långvariga vänskapsförhållanden och ärligt spel lärs ut, som kan övergå till nytta för samhället. Och ändå är idrotten en sektor som inte är fri från oetiskt beteende. Vi har läst om skandaler i samband med uppgjorda matcher, korruption, sexuella trakasserier, dopning och ojämlikhet, från mutor vid tilldelning av värdskap för högprofilerade internationella evenemang till barn som farit illa i en lokal klubb. I den här bloggen tittar vi på hur visselblåsning verkligen behövs för att hålla idrotten fläckfri och säker.

How whistleblowing in sports supports fair, safe and legal play9.8.2019 13:42:16 CESTPress release

Whether we play, lead, spectate, sponsor or support, the world of sports touches many people’s lives in one way or another. In the sports arena, children establish self-esteem, teams build bonds that lead to long-lasting friendships and a sense of fair play is learnt that can spill over to societal good. And yet, sport is a sector that is not free of unethical behaviour. We have read about scandals related to match-fixing, corruption, sexual harassment, doping and inequality, from bribery in the awarding of high-profile international event hosting to a child being abused in a local club. In this blog we look at how whistleblowing is invaluable to keeping sports clean and safe.