Trafikverket

Anpassade hastighetsgränser i Småland, Skåne och Blekinge

Dela

För att anpassa hastigheten till vägarnas säkerhetsstandard har nu Trafikverket fattat beslut om sänkta hastighetsgränser på flera håll i södra Sverige. 1 december börjar de nya hastighetsgränserna gälla.

Under 2019 höjde Trafikverket hastighetsgränsen till 100 km/tim på 90 kilometer statlig väg i Sverige, och sänkte från 90 till 80 km/tim på 1 110 kilometer statlig väg. Även under 2020 planeras ändringar på vägsträckor i hela Sverige.

Under 2020 har Trafikverket utrett en anpassning av hastighetsgränsen på flera sträckor i södra Sverige. Förslagen gick ut på remiss i maj till berörda kommuner, regioner, Polisen och till flera andra aktörer. Nu har Trafikverket tagit beslut och de nya hastigheterna börjar gälla 1 december 2020.

Sträckor vars hastighetsgränser anpassas 1 december

Väg 26 i västra Småland:

 • Väg 26 Gislaved – Skogslid (till och med väg 40) (65 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 26 cirkulationsplats Mullsjö- Västra Götalands länsgräns (16 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.

Väg 15 genom Småland, Skåne och Blekinge:

 • Väg 15 Markaryd- Osby (26 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 15 Skälmershult- Olofström (11 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 15 Olofström – Pukavik (14 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.

Väg 13 i Skåne:

 • Väg 13 Ystad – Sjöbo (12 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 13 Hörby-Höör (9 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 13 Klippan – Östra Ljungby (8 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 13 Munka Ljungby – Rebbelberga (3 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.

Väg 109 och 110 i Skåne

 • Väg 109 Bårslöv – Billesholm (15,9 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
 • Väg 110 Lundåkra – Hyllinge (13 km)
  Sänkning 90 till 80 km/tim.
   

Högst 50 sekunder per mil

Restiden påverkas marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/tim istället för 90 förlängs restiden med maximalt 50 sekunder per mil. Däremot har hastigheten stor påverkan på trafiksäkerheten. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Om du kolliderar i 80 km/tim istället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent.

Hastighetsgränserna sätts efter vägens utformning

Trafikverket genomför åtgärder där de ger bäst effekt. Många vägar byggs om för att vara säkrare för högre hastigheter, och det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor är att mittseparera vägen med mitträcke. Då kan vi normalt höja hastighetsgränsen från 90 till 100 km/tim, och i vissa fall till 120 km/tim.

Vi utför mittseparering där det är möjligt på det nationella stamvägnätet och har även fått en miljard kronor av regeringen till att under 2019-2022 samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. På övriga delen av det statliga vägnätet behöver vi anpassa hastighetsgränsen till vägens trafiksäkerhetsstandard.

Rätt hastighet räddar liv

På vägar utan mittseparering behövs andra insatser för att skapa det säkra mötet. Därför sänker vi hastighetsgränsen till 80 km/tim. Det gäller för vägar med relativt mycket trafik, dvs.  2 000 fordon per dygn eller mer år 2025.

Det handlar om att rädda liv. Genom att anpassa hastighetsgränserna, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2014-2025, kan ungefär 16 liv räddas per år. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Dessutom: när vi lättar på gasen sparar vi på bränslet och minskar utsläppen.

Bakgrund

Sedan 2014 har Trafikverket arbetat med att anpassa hastigheterna på statliga vägar efter vägens standard.

Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer cirka 120 mil väg få höjd hastighetsgräns eftersom vi bygger och höjer säkerhetsstandarden.

För vägar utan mitträcke kommer hastighetsgränsen att sänkas till 80 km/tim - med undantag för vägar med lite trafik, det vill säga under 2 000 fordon per årsmedeldygn.

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2014-2025, kan ungefär 16 liv räddas per år (varav sju liv till följd av omskyltning av befintliga vägsträckor och nio liv till följd av om- och nybyggnad).  
 

Tidigare anpassade hastighetsgränser i Småland 2020

I oktober 2020 anpassades hastighetsgränsen på E4 genom Småland.

Läs mer om hastighetsanpassningarna på E4 genom Småland: https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Lansvisa-nyheter/Jonkoping/2020/beslut-om-nya-hastighetsgranser-pa-e4-genom-smaland/ 

Nyckelord

Kontakter

Kontakt
Kristina Johansson, Trafikverket.
Telefon: 010-123 80 67
E-post: kristina.a.johansson@trafikverket.se

Dokument

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum