Trafikverket

Anpassade hastighetsgränser räddar liv

Dela

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas utformning. Hastighetsöversynen pågår över landet, och är en del av nollvisionen – ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken!

Hastighetsskylt. Foto: Trafikverket
Hastighetsskylt. Foto: Trafikverket

- Vi vill ha effektiva resor och transporter. Men samtidigt kan vi inte tumma på säkerheten. När vägens utformning tillåter det sätter vi en högre hastighetsgräns, men säkerheten måste alltid komma först, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.

­­Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att lämpa sig för högre hastighet än 80 km/tim. På en mötesfri väg riskerar man inte att kollidera med ett mötande fordon. Därför kan hastighetsgränsen vara 100 km/tim eller högre.

Rätt hastighet räddar liv

Genom en anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas utformning kan ungefär sju liv räddas per år.

- Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Vid en kollision i 80 km/tim i stället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.

På vägar som inte är mötesfria sänks hastigheten till 80 km/tim, med undantag för vägar med lite trafik (under 2 000 fordon per årsmedeldygn). Trafikverkets uppdrag att anpassa hastigheterna fortsätter fram till 2025. På lång sikt kan säkra vägar byggas, och på kort sikt anpassas hastighetsgränserna till vägarnas utformning. Sänkt hastighet är en av flera åtgärder för att skapa säkrare vägar.

- Sänkta hastigheter är en effektiv och tillfällig åtgärd för att minska olycksrisken tills vi har möjlighet att bygga mitträcken där de behövs. Det finns inte medel för att bygga om alla vägar på en gång, och vi behöver agera nu för att inte fler ska skadas allvarligt eller dö i trafiken, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.

Positivt för miljön

Förutom att sänkta hastigheter räddar liv så innebär det även en minskning av buller (i och utanför billen), partikelutsläpp, koldioxidutsläpp och kostnader i form av bränsle och slitage på bilen.

Förslag till hastighetsförändringar i Norrbotten 2020:  

· E10, Leipojärvi (korsning E10/v 394) – Stenbron. Sänkning 100 km/tim blir 80 km/tim.

· E10, Stenbron - Gällivare (Nuolajärvikorsningen). Sänkning 100 km/tim blir 80 km/tim.

Nu skickas remissen med förslag till ändrade hastigheter för väg 90 ut till kommuner, Region Västernorrland, Polisen samt andra aktörer. Remisstiden sträcker sig till mitten av september. Trafikverkets generaldirektör tar beslut i november om ändrade hastigheter. Trafikverket har som ambition att införa de nya hastigheterna i början av december.

Fakta

Antalet dödade i vägtrafiken har länge minskat. Men utvecklingen har planat ut de senaste åren. Under 2019 omkom 223 personer (preliminära siffror) på vägarna i Sverige.

Sedan 2008 har Trafikverket arbetat med att justera hastigheterna på statliga vägar efter vägens standard. Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer cirka 120 mil väg att få höjd hastighetsgräns eftersom Trafikverket bygger och höjer säkerhetsstandarden. Alla delsträckor som sänks är på väg 90. Det behöver framgå – att det är väg 90 som avses.

Kontakter

Helena Eriksson, regional direktör, Trafikverket, 010-123 93 74
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Hastighetsskylt. Foto: Trafikverket
Hastighetsskylt. Foto: Trafikverket
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum