Umeå kommun

Anpassade insatser och ekonomisk påverkan under coronapandemin

Dela

Tillfälligt stängda verksamheter, statlig ersättning för sjukfrånvaro, uppföljning av insatser på individnivå samt kostnader för försörjningsstöd och barn- och ungdomsvård gör ett resultat på 23,3 miljoner kronor för individ- och familjenämnden för perioden januari–augusti.

Förutom påverkan av pandemin beror resultatet på förändrade arbetssätt och större fokus på uppföljning, bemanningsplanering och samplanering inom funktionshinderomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen beror resultatet på ökade kostnader för barn- och ungdomsvård och stort behov av konsultstödda familjehem och extern institutionsvård. Det beror också på att kostnaderna för extern öppenvård och boende inom missbruksvården ökat som en effekt av pandemin och restriktionerna.

Nya verksamheter har startats upp

Inför sommaren inkom många ärenden till myndighetsutövningen. Med hjälp av nämndens prioriteringsordning vid tillfällig arbetsanhopning, åtgärdsplan och ett gediget samarbete mellan verksamheter kunde situationen lösas på ett bra sätt. Flera nya verksamheter och insatser har startats upp under de senaste månaderna, bland annat kring föräldrastöd, social insatsgrupp och säkerhetsteam.

–         Vi fortsätter att satsa på tidiga insatser för barn och familjer, dessa nya verksamheter är viktiga delar i det arbetet, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

Anpassning av insatser fortsatta restriktioner

Pågående pandemi har inneburit en del nya arbetssätt och anpassning av rutiner för att kunna tillgodose Umeåbornas behov av insatser. Inga lättnader i restriktioner har skett, oavsett om personal och/eller den enskilde är vaccinerad mot covid-19 eller inte. Daglig verksamhet som helt eller delvis varit stängd under pandemin öppnas nu succesivt upp med arbetssätt som är anpassade efter att förebygga minska smittspridning.

–         I alla verksamheter fortsätter chefer och medarbetare att följa Vårdhygiens rekommendationer för att förebygga smittspridning och skydda brukare, säger Björn Kjellsson (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden.

Coronapandemins påverkan på nämndens ekonomi

Nämndens verksamheter redovisar ca 17,3 mnkr i merkostnader för inköp av skyddsutrustning och ökade personalkostnader till följd av coronapandemin till och med augusti. Ökade personalkostnader handlar främst om överanställningar för att säkra bemanningen. Den statliga ersättningen är cirka 13,8 mnkr vilket innebär att kostnaderna påverkat nämndens ekonomi negativt med cirka 3,5 mnkr. Minskad efterfrågan på bland annat hemtjänst, ledsagare och kontaktperson samt att uppstart av nya verksamheter inte skett som planerat innebär sammantaget att pandemin bedöms medfört en positiv ekonomisk effekt på +23,4 mnkr. Årsprognosen är förbättrad från 13,5 mnkr (tom juli) till 19,5 mnkr med anledning av att förväntad ökning inom försörjningsstödet uteblivit samt på grund av funktionshinderomsorgen och fortsatt lägre beviljade timmar hemtjänst.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Björn Kjellsson (L)
vice ordförande
individ-och familjenämnden
Umeå kommun
070-618 73 30
bjorn.kjellsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum