Jusek

Anslag till rättsväsendet måste tillgodose alla myndigheters behov

Dela

Riksdagens beslut om ökade anslag till rättsväsendet välkomnas av Jusek. Förbundet har länge betonat att nödvändiga satsningar på Polismyndigheten också kräver förstärkningar inom övriga myndigheter i rättsväsendet. Jusek vill nu se en fördelning av anslagen som ger samtliga myndigheter förutsättningar att klara sina uppdrag.

– Rättsväsendet är en helhet där satsningar på en del måste balanseras med resurser även till de övriga. Myndigheterna står idag inför stora utmaningar. Vi välkomnar beslutet om ökade resurser till rättsväsendet och vill nu se att det återspeglas i den kommande fördelningen av anslagen vid behandlingen i justitieutskottet och riksdagen, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

Jusek har länge framhållit behovet av ökade resurser till alla myndigheterna inom rättsväsendet. Förbundet menar att satsningen på polisen de senaste åren har varit nödvändig, men konstaterar att motsvarande satsningar inte har gjorts på Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården. Detta trots att myndigheterna, i budgetunderlag och i media har beskrivit sina behov och stora utmaningar. Dessa består bland annat av ett förväntat ökat inflöde, en mer komplex kriminalitet men också i behovet att behålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare.

– Vi välkomnar beslutet om ökade resurser till rättsväsendet. Det finns ett brett parlamentariskt stöd för att se politikområdet som en helhet. Justitieutskottet måste i sin kommande fördelning av anslagen se till att stärka samtliga myndigheter så att de kan trygga förmågan för och tilliten till rättsväsendet. Det är en avgörande grundbult i ett rättssamhälle, säger Sofia Larsen.

Jusek representerar många medlemmar inom rättsväsendet. Bland annat åklagare, domare och jurister men också civilanställda akademiker inom polisen.
 

För mer information, kontakta:
Anna Nitzelius, opinionsbildare rättspolitik
070-665 29 40
Anna.Nitzelius@jusek.se

Jusek är det ledande akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar närmare 90 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer påjusek.se.

Kontakter

Om

Jusek
Jusek
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.jusek.se

Jusek är det ledande akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar närmare 90 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Följ Jusek

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Jusek

Lärande i arbetet förbättrar systemvetares arbetsmiljö15.1.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

Systemvetarna är den av Juseks utbildningsgrupper som är mest nöjd med sitt arbete. Samtidigt får endast hälften utlopp för sin kreativitet och endast två av tre upplever att de lär sig nytt i arbetet. Det gör systemvetarna mindre nöjda med jobbet. Jusek offentliggör idag en omfattande kartläggning av systemvetarnas arbetsmiljö och visar vilka faktorer som är viktigast för att förbättra deras välbefinnande i arbetet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum