Linköpings kommun – Politik

Ansvar för Linköping i en osäker tid - Allians för Linköpings budget för 2021

Dela

Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner och regioner och många kommuner har tvingats stoppa både planerade investeringar och satsningar. Även Linköping har påverkats av krisen och det osäkra läge som råder kring skatteintäkter, utbetalning av försörjningsstöd framkallat av en förändrad arbetslöshet samt bristen på tydliga besked från staten om stöd till Sveriges kommuner.

I Allians för Linköpings fullt finansierade budget för 2021 – Ansvar för Linköping i en osäker tid – prioriteras välfärdens kärna och trygghetsskapande åtgärder med fokus på ansvar för Linköpingsbornas gemensamma resurser, en trygg skola och äldreomsorg samt dämpning av pandemins negativa effekter på arbetsmarknaden och lokala näringslivet.

– Jag är stolt över att Allians för Linköping kan presentera en budget som både är ekonomiskt ansvarstagande i en osäker tid samtidigt som vi gör nödvändiga satsningar inom bland annat trygghet, äldreomsorg och skola, säger Niklas Borg (M).

Allians för Linköping vill återupprätta det samhällskontrakt där medborgarna känner tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. I Allians för Linköpings budget avsätts resurser för trygghetsskapande åtgärder för att fortsätta bygget av en kommun där människor känner sig trygga.

– Ansvar för Linköping i en osäker tid handlar om att man i Linköping skall känna sig trygg. Man skall känna sig trygg överallt i kommunen, oavsett om man är ung eller gammal och man skall veta att man alltid ska få det stöd man har rätt till. Ingen skall behöva känna sig utsatt eller oroa sig för att bli gammal, säger Muharrem Demirok (C).

– Samtidigt som vi tar ansvar för Linköping i en ekonomiskt osäker tid säkerställer vi en trygg välfärd för kommunens invånare. I det arbetet värnar vi om skolan så att vi även i fortsättningen kan erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Varje elev ska ha möjligheten till att få uppnå sin fulla potential, säger Åsa Wennergren (L).

– Äldreomsorgen i Linköpings kommun ska präglas av kvalité och medmänsklighet. Coronapandemin har resulterat i att digitalisering accelererat. Utvecklingen ska vi ta fasta på och fortsätta. Allians för Linköpings budget sätter människovärdet främst och tar ansvar för äldreomsorgen, avslutar Denisé Cassel (KD).

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Nya områdesteam fokuserar på brottsprevention15.12.2020 09:34:24 CETPressmeddelande

I Berga, Ryd och Skäggetorp finns det platser som upplevs som otrygga. Orsakerna är bland annat regelbundna samlingar av ungdomar vilket skapar oro, främst kring centrumen, cykelstölder, skadegörelse och narkotikaförsäljning. I områdena riskerar också barn och unga att dras in i kriminella miljöer. Därför sätter Allians för Linköping nu in nya områdesteam som ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande på dessa platser.

Fokus på ökad trygghet och stöd till näringslivet i Allians för Linköpings budget för kommunstyrelsen 202125.11.2020 11:18:59 CETPressmeddelande

Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner. Aldrig har osäkerheterna varit så stora, och förutsättningarna varit så dåliga, som nu i pandemins spår. I kommunstyrelsens internbudget för 2021 avsätter därför Allians för Linköping extra reserver för att just kunna möta dessa stora osäkerheter. Budgetförslaget innehåller även satsningar på ökad trygghet och stöd till det lokala näringslivet under denna svåra tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum