Umeå kommun

Antagen detaljplan för 40 nya lägenheter längs Bryggargatan på Teg

Dela

En ny detaljplan har antagits för en del av kvarteret där Tegsbiblioteket tidigare låg, mellan Boställsgatan, Bryggargatan och Egnahemsvägen. Befintliga hus planeras att rivas för att ge plats åt nya flerbostadshus med cirka 40 nya lägenheter.

Längs Bryggargatan på Teg, inom markerat område, planeras för cirka 40 lägenheter.
Längs Bryggargatan på Teg, inom markerat område, planeras för cirka 40 lägenheter.

– Positivt med fler lägenheter i ett bra läge på Teg. Hur många lägenheter det blir beror på hur fastighetsägaren väljer att lösa parkering, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Den nya detaljplanen är flexibel och beroende på vilken parkeringslösning som väljs kan olika många bostäder byggas. Om parkeringen byggs i ett underjordiskt garage finns utrymme för fler bostäder men om det blir markparkering minskar byggrätten och antalet bostäder.

Med ett underjordiskt garage är det möjligt att bygga cirka 40 lägenheter. Husen blir 4,5 våningar mot Bryggargatan medan 3,5 våningar är möjligt utmed Egnahemsvägen och Boställsvägen. Att bygga högre i anslutning till huvudgatan, där även huvudstråk för cykel finns, är förenligt med översiktsplanen och gör det möjligt med en tätare kvarterstruktur.

Kulturmiljö

Inom området finns idag tre mindre flerfamiljshus från mitten av 1900-talet. Dessa hus är inte utpekade som särskilt värdefulla. Däremot kan en rivning av husen innebära en viss förlust av kulturvärden vad gäller den sammanhållna miljön i området. I detaljplanen säkerställs de för området viktigaste karaktärsdragen för att skapa en ny sammanhållen miljö. Exempel på sådana bestämmelser är att byggnader ska placeras med långsidan mot Bryggargatan. De ska ha en variation i material och färg. Endast indragna balkonger mot Bryggargatan för att bibehålla den gestaltningsidé som finns idag. Alla byggnader inom planområdet ska förses med sadeltak för att överensstämma med befintlig karaktär i omgivningen.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Längs Bryggargatan på Teg, inom markerat område, planeras för cirka 40 lägenheter.
Längs Bryggargatan på Teg, inom markerat område, planeras för cirka 40 lägenheter.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum