Umeå kommun

Antagen detaljplan för 60–70 bostäder vid Backenvägen

Dela

En ny detaljplan ger förutsättningar för 60–70 nya bostäder vid Backenvägen norr om Klockarvägen. På området finns idag en före detta församlingsgård som kommer att rivas för att ge plats för tre nya hus.

Illustration, sett från söder, Arkinova
Illustration, sett från söder, Arkinova

– Den här detaljplanen innebär ett bra tillskott av bostäder på Backen helt i linje med översiktsplanens intentioner, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Det som planeras är tre parallellt ställda hus som får uppföras med högst fyra våningar. De nya husen förutsätter rivning av Umeå landsförsamlings före detta församlingsgård. Kommunen bedömer dock att värdet av att bygga fler bostäder och fortsätta utveckla en attraktiv stadsdel väger tyngre än att bevara den befintliga bebyggelsen. Delar av den före detta församlingsgårdens utemiljö, bestående av en allé med gång- och cykelstråk, kommer att bevaras som en del av den nya bebyggelsemiljön.

Stråken genom området kommer att fortsätta fungera som länk mellan Backenvägen och Umedalens idrottsplats. Läget för gång- och cykelvägen flyttas norr om befintligt bostadshus. Parkering inom planområdet ska ske i det underjordiska parkeringsgaraget.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration, sett från söder, Arkinova
Illustration, sett från söder, Arkinova
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum