Umeå kommun

Antagen detaljplan för tre nya punkthus på Mariehem

Dela

Byggnadsnämnden har antagit en detaljplan för tre nya punkthus vid Morkullevägen på Mariehem. De nya husen blir sex, sju och åtta våningar höga. Husen byggs på mark som idag främst används för parkering.

 En bra plats att komplettera med ytterligare bebyggelse på. Det ligger bra till i förhållande till offentlig och kommersiell service med bland annat förskola, skola och hälsovårdscentral i direkt anslutning. Totalt blir det cirka 70 nya lägenheter, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet avgränsas av Morkullevägen i norr, ett grönstråk med gång‐ och cykelväg samt anslutande bostadsbebyggelse i öster, Mariehemsskolan i söder samt bostadsbebyggelse i väst. De tre punkthusen placeras mot Morkullevägen i norra delen av planområdet där det idag finns parkeringsplatser. Nya parkeringsplatser kan byggas i ett underjordiskt garage.

De nya byggnaderna kan få en utformning som skiljer sig från den befintliga bebyggelsen. Marieområdet planerades och utfördes under sextio‐ och sjuttiotalet. Stadsdelen planerades bli ”den vita stadsdelen”, det vill säga utföras med vita fasader. De nya byggnaderna kan få en högre byggnadshöjd än närliggande byggnader samtidigt som också fasadkulörer och material kan avvika. Syftet är att låta de planerade byggnaderna bilda en egen årsring.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Två antagna planer för kvartersförtätningar på Teg och Haga19.6.2019 17:08:14 CESTPressmeddelande

Byggnadsnämnden har antagit två detaljplaner som gäller förtätningar av kvarter på Teg och på Haga. Ena planen gör det möjligt med fem nya flerbostadshus längs Åkervägen på Teg. Den andra planen gäller ett kvarter längs Östra Kyrkogatan, i närheten av Hagaparken, där det blir möjligt att bygga ut befintliga hus eller bygga nya större hus. På en av fastigheterna blir det även möjligt att bygga gårdshus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum