Umeå kommun

Antagen detaljplan för utbyggnad av SCA i Obbola

Dela

SCA ska utöka sin verksamhet i Obbola genom att bland annat anlägga en ny pappersmaskin för förpackningspapper. En ny detaljplan har tagits fram för att skapa planmässiga förutsättningar för den nya maskinen samt för en flytt av Färjevägen.

Aktuellt planområde markerat ungefärligt med rött.
Aktuellt planområde markerat ungefärligt med rött.
– Det här är en stor satsning av SCA där produktionen ökar från 500 000 ton till 850 000 ton per år. Det känns bra att vi hittat en lösning där vi kan flytta vägen och skapa förutsättningar för det här projektet, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.
 
Planområdet ligger söder om SCAs fabrik i Obbola och angränsar i väster till Linjevägen i öster av Långhalsvägen. För att möjliggöra för utbyggnad av verksamheten behöver Färjvägen flyttas. Avsikten är att den istället förläggs i den södra delen av planområdet och ansluter vid Linjevägen cirka 100 meter söder om befintlig anslutning.
 
Den nya detaljplanen gör det möjligt med en tillkommande byggnad på cirka 12 700m2. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 37 meter vilket är lägre än många av de byggnader som redan finns inom industriområdet.
 
En utökning av industriområdet kommer att innebära ökade transporter till verksamheten. En fördubbling av dagens transporter förutspås, från cirka 54 000 lastbilar/år till 107 000 lastbilar/år. Dessa transporter kommer att ske vid den norra infarten, på Färjvägen väntas ingen ökning av trafiken. 
 
 
Mer information:
 

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Aktuellt planområde markerat ungefärligt med rött.
Aktuellt planområde markerat ungefärligt med rött.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Vi vill veta vad umeborna tycker om sina stadsdelar!9.10.2019 07:00:00 CESTPressmeddelande

Onsdag 9 oktober startar Umeå kommun en serie stadsdelsdialoger med Umeåborna. Vilka platser trivs man på och inte samt vad önskar man för sin stadsdel i framtiden? Det är vad kommunen bland annat vill veta. En ”dialogcykel” besöker de flesta av Umeås stadsdelar och det finns också möjlighet att tycka till digitalt. Resultatet blir en del av de stadsdelsbeskrivningar som kommer ligga till grund för den kommande planeringen när Umeå fortsätter att växa.

Idéer för landsbygdens utveckling blir verklighet7.10.2019 13:30:46 CESTPressmeddelande

Sedan 2018 har Umeå kommun tillsammans med Bygderådet i Umeå bjudit in till lokala utvecklingsträffar runt om Umeås landsbygd. Syftet har varit att skapa engagemang i byarna och erbjuda möjlighet att diskutera lokala idéer och utvecklingsprojekt. Totalt har 14 informationsträffar hållits dit 88 olika byar har varit inbjudna. Resultatet från träffarna är 203 olika idéer och förslag. Nu inleds nästa fas i landsbygdsutvecklingen när idéerna från träffarna ska förverkligas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum