Umeå kommun

Antagen plan för förtätning längs Västra Norrlandsgatan i närheten av Norrlandsoperan

Dela

En ny detaljplan har antagits för kvarteret Rind. Kvarteret ligger mellan Nygatan och Västra Norrlandsgatan i direkt anslutning till Rådhusesplanaden. Inom området planeras två nya byggnader, tre och sex våningar höga, med plats för cirka 60 lägenheter. Förutom bostäder planeras lokaler för butiker eller annan verksamhet samt parkering under mark.

– Andelen bostäder i centrum ska öka och här finns en bra lucka att fylla. Vi får ett tillskott med cirka 60 lägenheter i ett centralt läge, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen medger en totalt sex våningar hög byggnad mot Västra Norrlandsgatan. För att reducera gatufasadens höjd ska den översta våningen vara indragen från fasadlivet. I markplanet mot gatan medges bostäder men även verksamheter kopplade till ändamålet Centrum, det innebär butiker eller andra utåtriktade verksamheter. På gården medger planen en byggrätt i tre våningar uteslutande med ändamålet Bostäder.

– Den högre byggnaden placeras i fastighetsgräns och kommer att sluta till det idag öppna kvarteret, det blir en viktig pusselbit i stadsbilden, säger Ulrik Berg (M), byggnadsnämndens vice ordförande.

Friytor

Eftersom möjlighet att skapa friyta på egentlig mark kan komma att saknas, måste friyta med mycket god kvalitet ordnas på gårdsbjälklaget. Stora delar av gården/bjälklaget ska vara planteringsbara.

Parkering och utfarter

Parkeringsplatser kommer att byggas i garage i källaren. Av trafiksäkerhetsskäl ska den nya byggnadens bottenvåning utföras på ett sådant sätt att utfarterna blir säkra. Det kan till exempel ske med avfasning av byggnaden så att sikten blir bättre. Idag finns ett antal p-platser på fastigheternas gårdar, platser som delvis är upplåtna till befintliga och externa hyresgäster. Detaljplanens genomförande innebär att de flesta av dessa p-platser utgår.


Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Två antagna planer för kvartersförtätningar på Teg och Haga19.6.2019 17:08:14 CESTPressmeddelande

Byggnadsnämnden har antagit två detaljplaner som gäller förtätningar av kvarter på Teg och på Haga. Ena planen gör det möjligt med fem nya flerbostadshus längs Åkervägen på Teg. Den andra planen gäller ett kvarter längs Östra Kyrkogatan, i närheten av Hagaparken, där det blir möjligt att bygga ut befintliga hus eller bygga nya större hus. På en av fastigheterna blir det även möjligt att bygga gårdshus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum