Försäkringskassan

Antalet assistanstimmar har slutat öka

Dela

Idag lämnar Försäkringskassan in svar på två regeringsuppdrag som handlar om assistansersättningens utveckling. I svaren tittar myndigheten på ett antal indikatorer över utvecklingen samt analyserar varför antalet mottagare av ersättningen minskar. Resultaten visar bland annat att antalet assistanstimmar per mottagare slutat öka, något som inte hänt sedan lagstiftningen infördes 1994.

Orsakerna till detta är enligt rapporten sannolikt flera. Färre personer har ansökt om fler timmar de senaste åren, vilket innebär att färre kan få beslut om fler beviljade timmar. Det kan i sin tur delvis bero på att det är färre personer som beviljas rätt till assistansersättning och historiskt har det varit vanligt att just nya mottagare ansöker om fler timmar.

Att färre personer ansöker om fler timmar kan också tyda på att det har börjat uppstå en viss mättnad i assistansersättningen, alltså att mottagarna ofta redan beviljats så många timmar som de behöver eller kan styrka att de behöver. Det skulle kunna vara förklaringen till att antalet ansökningar om fler timmar har mer än halverats sedan 2015.

– En annan intressant faktor är att borttagandet av de så kallade tvåårsomprövningarna 2018 också kan ha haft en påverkan. Detta eftersom dessa ofta ledde till en ansökan om fler timmar, vilket i sin tur ofta ledde till att personen beviljades fler timmar, säger Lena Birkelöf, rapportförfattare på Försäkringskassans avdelning för analys och prognos.

Assistansersättningens utveckling i stort följer i princip samma mönster som tidigare – ett minskat inflöde av mottagare innebär att det totala antalet mottagare minskar över tid – under 2019 var det cirka 350 personer färre som fick ersättning jämfört med året innan. På lite längre sikt har antalet minskat från drygt 16 000 personer 2015 till drygt 14 000 personer 2019.

Anledningen till detta är framförallt att förändringar i lagstiftning och rättspraxis har påverkat antalet personer som har rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. De största förändringarna är dessa:

  • Domar från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avseende annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade samt egenvård som grundläggande behov.

  • Förändringar i lagstiftningen och tillämpningen gällande omprövning av rätten till assistansersättning.

  • Tolkningen av vad ”hjälp med personlig hygien” innebär.

Det blir också tydligt av rapporten att många som söker assistansersättning gör det utan att tillhöra gruppen som stödet är till för, det som i lagen kallas personkrets. Under perioden som rapporten avser var det orsak till avslag i cirka en tredjedel av alla ansökningar

– I viss mån kan detta handla om en okunskap om vad assistansersättning från Försäkringskassan är och vem som har rätt till det. Det kan i sin tur ha att göra med att lagstiftningen är väldigt komplicerad. Självklart finns det även anledning för oss, kommunerna och andra aktörer att fundera över vad vi kan göra för att förklara detta på ett bättre sätt, säger Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning.

Kontakt:
Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Kraftig ökning av uttaget av tillfällig föräldrapenning7.5.2020 09:11:01 CESTPressmeddelande

Utbetalningen av tillfällig föräldrapenning (VAB) har ökat kraftigt under årets första månader. Under april i år fick föräldrar och närstående ersättning för vård av barn för 1,3 miljarder kronor. För samma period året innan låg siffran på 683 miljoner kronor. Ungefär 100 000 fler föräldrar och barn var hemma med ersättning i april 2020 än som var fallet i april 2019. Det visar Försäkringskassans statistik som publiceras idag.

Statens kostnader för socialförsäkringen ökar kraftigt med covid-194.5.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Statens kostnader för socialförsäkringen väntas öka under 2020 till följd av ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning samt ersättning för höga sjuklönekostnader. År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor. Under 2020 beräknas utgifterna att öka med cirka 10 miljarder på grund av utbrottet av covid-19. Samtidigt väntas utgifterna för det statliga tandvårdsstödet sjunka under 2020 – även det en direkt konsekvens av virusutbrottet.

Färre ansökte om sjukpenning under 201922.4.2020 15:00:00 CESTPressmeddelande

Det totala antalet pågående sjukfall i Sverige minskade något under 2019, och även startade sjukfall på grund av psykisk ohälsa minskade under året. Antalet nybeviljade ansökningar om aktivitetsersättning ökade under 2019 medan antalet personer som nybeviljades sjukersättning fortsätter ligga stabilt på en historiskt sett låg nivå. Detta visar den årliga rapporten Sjukfrånvarons utveckling som Försäkringskassan lämnade till regeringen den 22 april 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum