Jönköpings kommun

Antalet kommunalråd föreslås öka i Jönköpings kommun

Dela

Dela upp de politiska ansvarsområdena och utöka antalet kommunalråd från fem till sju, och höj arvoden i stadsbyggnadsnämnden och äldrenämnden. Det är några av förslagen i parlamentariska kommitténs slutrapport.

- Jönköpings kommun växer och då krävs det också en politisk organisation som matchar en större kommunal förvaltning och allt mer komplexa frågor. Jönköpings kommun har inte förändrat antalet kommunalråd sedan kommunsammanslagningen 1971, säger Mikael Rydberg (S), ordförande i parlamentariska kommittén.

Antalet styrande kommunalråd ska enligt förslaget öka till fyra och från två till tre oppositionsråd. Genom ökningen kan då även utbildningsområdet och socialområdet delas upp mellan två kommunalråd i stället för att som i dag ligga under en och samma förtroendevald.

- Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är de två största förvaltningarna i kommunen och hanterar också många komplexa frågor. Det här frigör mer tid för våra politiker att mer noggrant sätta sig in i frågorna. När vi jämför Jönköping med jämnstora städer så har vi klart färre kommunalråd, säger Mikael Rydberg.

Ses över varje mandatperiod

Inför varje politisk mandatperiod tillsätter Jönköpings kommunfullmäktige en parlamentarisk kommitté. Kommittén består av politiker som företräder de partier som finns i kommunfullmäktige.

Kommitténs uppgift är att se över den politiska organisationen som utövas i Jönköpings kommun och, inför en ny mandatperiod, föreslå förändringar i organisationen. Även övergripande frågor kring förvaltningsorganisationen ingår i kommitténs uppgifter. Frågor som diskuteras i kommittén väcks av ledamöterna i kommittén eller är överlämnade från kommunfullmäktige.

-  Arbetet med att se över den politiska organisationen började kort efter valet 2018 och har pågått sedan dess. Vi har tittat på strukturer men också på förutsättningarna för förtroendevalda, hur de ser på kombinationen i det politiska uppdraget kontra privatlivet, men även frågor kring arbetsmiljö, säger Thomas Bäuml (M), vice ordförande i parlamentariska kommittén.

Förtroendevaldas villkor

En enkätundersökning har genomförts där förtroendevalda fått svara på frågor om hur de upplever sitt uppdrag. Svaren visar att fler fått en mer positiv syn på hur förtroendeuppdraget kan skötas med respekt för jobb och privatliv. En delförklaring kan vara att kommunfullmäktiges sammanträden numera hålls under dagtid i stället för sena kvällar.

- Det är viktigt för återväxten i demokratin att människor som vill in i politiken får en bra balans för att kunna sköta uppdraget som förtroendevald. Det är en fråga om engagemang, men också om tid och pengar bland annat, säger Thomas Bäuml (M).

Kommittén har gjort en översyn av nämnderna där arvoden för äldrenämnden och stadsbyggnadsnämnden föreslås höjas något. Även grundstödet i partistödet föreslås få en höjning.

Förändringar som parlamentariska kommittén föreslår redovisas i en rapport som finns bifogat med pressmeddelandet.

Rapporten i sin helhet behandlas i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige fattas sedan slutgiltigt beslut om kommitténs förslag i juni.

Nyckelord

Kontakter

Mikael Rydberg (S), ordförande parlamentariska kommittén

072-2545005

Thomas Bäuml (M), vice ordförande parlamentariska kommittén

070-5508927

Bilder

Dokument

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 13 000 medarbetare för att ge våra 143 579 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

Pressinbjudan: Presskonferens angående föroreningarna i kvarteret Obygden13.5.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetet med att komma till rätta med föroreningarna i kvarteret Obygden går vidare in i ett viktigt skede. Sedan flera år tillbaka har Jönköpings kommun, SGU och Länsstyrelsen, i nära dialog med de boende i området, arbetat med projektet. Syftet är att hitta ett åtgärdsalternativ för de föroreningar som en gammal kemtvättsverksamhet lämnat efter sig i ett bostadsområde i centrala Jönköping. Media hälsas välkomna till en presskonferens där företrädare för Jönköpings kommun, SGU och Länsstyrelsen kommer att berätta mer vad som händer i projektet på kort och lång sikt. Tid: Måndag 16 maj klockan 12.30 Plats: Rådhuset, Galleriet (plan 2) i Jönköping Presslegitimation kan krävas. Presskonferensen kommer att sändas live på www.jonkoping.se

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum