Skolverket

Antiken blir kvar i grundskolan

Dela

I det förslag till förändrad kursplan i historia som Skolverket gick ut med på remiss den 25 september är antiken borttagen. Skolverket kan konstatera att det saknas stöd för vårt förslag och därför kan vi redan nu, innan remisstiden gått ut, slå fast att antiken kommer att finnas kvar i grundskolans kursplan i historia.

– Alla har varit överens om att timmarna inte räcker till för historieämnet. Vi valde som en av flera tänkbara lösningar att ta bort antiken. Reaktionerna har varit många, men dem vi lyssnar på är främst lärare i historia och vi ser redan nu att vi behöver hitta en annan lösning. Vi vill därför gå ut med det här beskedet direkt så att lärare kan fokusera på att lämna synpunkter på annat än antikens vara eller inte vara i kursplanen, säger Anna Westerholm chef för Skolverkets läroplansavdelning.

Grundproblem måste lösas

Orsaken till att Skolverket föreslog att ta bort antiken ur kursplanen är att historieämnet i grundskolan är överlastat. Alldeles för mycket innehåll ska hinnas med i relation till hur många timmar som är avsatt för ämnet i den timplan som regeringen ansvarar för. Under högstadiets tre år handlar det om 25 timmar per årskurs. Obalansen mellan det omfattande innehållet och antalet timmar i ämnet är ett stort problem som många lärare vittnar om.

– Att låta nuvarande kursplan bli kvar som idag, med för mycket innehåll i relation till undervisningstiden, är inte ett alternativ. Vi måste hitta en lösning som innebär att historielärare får en kursplan med bättre balans mellan innehållet och undervisningstiden utan att viktiga delar tas bort. Det blir en svår nöt att knäcka och vi vill gärna ha lärares synpunkter om det, säger Anna Westerholm.

Transparent arbete

Skolverkets förslag till förändrade kursplaner har tagits fram efter samråd med många lärare och ämnesexperter. Vi har hela tiden haft som mål att vara öppna och transparanta. Nuvarande remiss är en del i det arbetet – alla har möjlighet att lämna synpunkter via skolverket.se. När remisstiden går ut 23 oktober kommer vi att gå igenom alla synpunkter och göra förändringar. Sedan kommer de slutgiltiga förslagen att överlämnas till regeringen i december. Det är regeringen som sedan fattar beslut om kursplanernas slutgiltiga utformning.

Mer om arbetet med att förändra kurs- och ämnesplaner

Skolverket arbetar nu med förslag på förändringar i totalt 25 kursplaner i grundskolan, sameskolans kursplan i samiska och fem kursplaner i specialskolan. Vi kommer också att lämna förslag på förändringar i ämnesplanerna i gymnasieskolan och vuxenutbildning på gymnasial nivå i engelska, matematik och moderna språk.

Läs förslagen och lämna synpunkter här

För frågor kontakta

För frågor till avdelningschef Anna Westerholm, kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00

Nyckelord

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Skolverket kräver tillbaka 1,1 miljoner efter kontroll av Al-Azhar30.9.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Skolverket beslutade i vintras att genomföra en fördjupad kontroll av Al-Azhar Stiftelsen i Örebro, Al-Azhar Stiftelsen i Vällingby samt Edinit AB som är ett dotterbolag till Al-Azhar Stiftelsen i Vällingby. Kontrollen har visat på brister i den interna dokumentationen vilket får till följd att Skolverket har beslutat att kräva tillbaka totalt 1,1 miljoner kronor i utbetalda statsbidrag för de tre skolhuvudmännen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum