Fastighetsägarna

Äntligen utreder regeringen den sociala bostadspolitiken

Dela

Fastighetsägarna välkomnar att regeringen har beslutat tillsätta en utredning om en social bostadspolitik som ska hjälpa fler in på bostadsmarknaden. Hålen i dagens skyddsnät har blivit både fler och större. Den sociala bostadspolitiken behöver bli mer träffsäker och med dagens besked finns förutsättningar att skapa en bättre modell som ger de mest utsatta större möjlighet att finna ett tryggt boende.

Regeringen har givit riksdagsledamoten Karolina Skog (MP) i uppdrag att utreda villkoren för den sociala bostadspolitiken, med särskilt fokus på tillgängliga verktyg och uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun. Utredningen ska redovisas senast den 8 november 2021.

– Fastighetsägarna har under flera år efterlyst politiska initiativ för att möta bristerna i den sociala bostadspolitiken. Att regeringen tar detta initiativ är därför oerhört välkommet, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige. Men samtidigt är det ofrånkomligt att inte beklaga att det skulle ta så lång tid. Det pågår en utslagning av människor som inte hade behövt hinna bli så omfattande.

– Bostadspolitiken har alltid haft en nyckelroll i den svenska välfärdsmodellen. När antalet hemlösa, trångbodda och andra som på olika sätt marginaliseras på bostadsmarknaden ökar behöver dagens politik förändras. Bostadspolitiken behöver fler verktyg, som både når de mest utsatta och motverkar en tilltagande boendesegregation, säger Martin Lindvall

Genom sin koppling till den generella välfärdspolitiken har det bostadspolitiska handlingsutrymmet i praktiken länge begränsats av ideologiska överväganden och enskilda tabun. Den fördjupade analysen har uteblivet av rädsla för att krocka med bilden av hur det borde vara och nödvändiga åtgärder har valts bort om de upplevts komma i konflikt med historiska principer för svensk bostadspolitik.

– Jag hade hoppats att utredaren skulle ges utrymme att både göra en gedigen probleminventering och utan pekpinnar få föreslå åtgärder som långsiktigt förbättrar samhällets stöd för de mest utsatta på bostadsmarknaden. Tyvärr antyder direktiven att det är i dagens och gårdagens lösningar Karolina Skog förväntas finna svaren. Det räcker inte, säger Martin Lindvall.

– Principerna för en uppdaterad social bostadspolitisk modell borde vara lätta att enas kring. Den enskildes behov måste stå i centrum, inte systemet. Modellen bör omfatta både offentliga och privata aktörer och syfta till att främja social rörlighet och motverka boendesegregation, säger Martin Lindvall.

– Åtgärder som främjar investeringar på bostadsmarknaden kommer att vara oerhört värdefulla i coronakrisens kölvatten. Men de grupper som var mycket utsatta redan innan kommer sannolikt ha vuxit ytterligare, och med dem behovet av en uppdaterad social bostadspolitik. Att ensidigt satsa på byggande räcker inte när det handlar om familjer och enskilda som ofta inte ens har råd med bostäder i det äldre beståndet, säger Martin Lindvall.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Så konsumerade vi i våra stadskärnor – före och under coronakrisen23.9.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Det gick bra för våra svenska stadskärnor under 2019 och den totala omsättningen ökade med 2 procent. Bäst gick det för stadskärnornas caféer, restauranger och hotell som gynnades av att svenskar lägger allt mer pengar på upplevelser. Det var också dessa branscher som drabbades hårdast när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Positivt med åtgärder för mer solenergi men investeringsstödet behöver bli mer träffsäkert21.9.2020 12:00:00 CESTPressmeddelande

Fastighetsägarna ger både ris och ros till regeringens budgetproposition för 2021. Dubbleringen av effektgränsen för solceller är ett bra första steg för mer förnybar energi. Den förstärkning av investeringsstödet för hyreslägenheter och studentbostäder som lanserats behöver kompletteras med fler åtgärder för att bli mer träffsäker anser Fastighetsägarna.

Ekonomin ljusnar och hyrorna måste följa med17.9.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Pandemin drabbade Sverige hårt under våren och orsakade utbredd oro i samhället. Men nu har smittspridningen minskat och ekonomin har inlett en tydlig återhämtning. I förhandlingarna om 2021 års hyresjustering är det centralt att bruksvärdeshyrornas justering får följa med den samhällsekonomiska utvecklingen. För att möjliggöra en bra och långsiktig förvaltning, stärka hyresrättens ställning och dessutom motverka den växande bostadsbristen bör den allmänna hyresnivån i huvudstadsregionen justeras med 2,9 procent under 2021, anser Fastighetsägarna Stockholm.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum