AP-fonderna utvecklar Etikrådets uppdrag

Dela

Pressrelease den 2021-10-15 I takt med att föredömlig förvaltning integreras i AP-fondernas förvaltningsstrategier och målsättningar har Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden gemensamt beslutat att se över Etikrådets uppdrag. I samband med detta meddelar John Howchin, Etikrådets generalsekreterare sedan 2009, att han lämnar sin roll.

AP-fondernas etikråd bildades 2007 som ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, med uppdraget att genom dialog och engagemang påverka globala portföljbolag att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. Sedan bildandet har Etikrådet fört dialoger med några tusen börsnoterade utländska företag. Parallellt har hållbarhet integrerats i allt större utsträckning och fått ett stort fokus i AP-fondernas förvaltningsstrategier och processer. Det är mot den bakgrunden som AP-fonderna nu gemensamt beslutat att se över Etikrådets uppdrag och strategi med syfte att Etikrådet ytterligare ska stärkas för att även framöver vara en väsentlig del av AP-fondernas gemensamma hållbarhetsarbete.

Kristin Magnusson Bernard, vd AP1, Eva Halvarsson, vd AP2, Kerstin Hessius, vd AP3, och Niklas Ekvall, vd AP4, uttalar sig gemensamt:

”Etikrådet spelar en oerhört viktig roll för att genom dialog och engagemang driva positiv förändring hos utländska bolag där de svenska AP-fonderna är ägare. Det målmedvetna arbetet har lyft fram dialogen som ett effektivt verktyg för ett förbättrat hållbarhetsarbete och långsiktigt bättre avkastning – ett arbete som kommer fortsätta att utvecklas. John Howchin har med stort engagemang och gott ledarskap varit avgörande för att ta Etikrådet dit det är idag. Vi vill tacka honom för hans mycket goda insatser och önska honom varmt lycka till i framtiden.

Generalsekreterare John Howchin kommenterar:

”AP-fonderna och Etikrådet har idag en stark ställning, både nationellt och internationellt och ses som ett föredöme när det kommer till ansvarsfulla och hållbara investeringar. Det har varit en lärorik och intressant tid där jag både haft möjlighet att bidra till en hållbar utveckling och på nära håll fått följa den snabba positiva utveckling inom hållbarhet som skett inom förvaltning och ägarstyrning. Den översyn som nu initieras är ett naturligt tillfälle för mig att lämna rollen som generalsekreterare efter 12 år. Jag vill tacka för förtroendet jag fått under den här tiden och det är med stolthet jag avslutar mitt uppdrag.”

En tillförordnad generalsekreterare med ansvar för den löpande verksamheten kommer att utses inom kort.

För mer information kontakta:
Peter Lundkvist, Styrelseordförande i Etikrådet, peter.lundkvist@ap3.se 0709 517 244

 


AP-fonderna etikråd (Etikrådet)

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) bildades 2007 och arbetar på uppdrag av AP-fonderna (AP1 - AP4) med den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt med globala bolag i AP-fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet. www.etikradet.se

AP-fonderna

AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdragav Sveriges Riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna (AP1 - AP4) har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Den 30 juni 2021 uppgick totala fondkapitalet till ca 1 810 miljarder kronor. AP-fonderna balanserar in- och utbetalningar till pensionssystemet och har sedan starten betalat in netto 220 miljarder kronor till pensionssystemet. Tillgångarna utgör ca 16 procent av tillgångssidan i pensionssystemet.
www.ap1.se www.ap2.sewww.ap3.sewww.ap4.se

 Nyckelord

Bilder

Om

AP3 Tredje AP-fonden
AP3 Tredje AP-fonden
Box 1176
111 91 Stockholm, SWEDEN

+46 (0)8 555 17 100http://www.ap3.se

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2021 förvaltade fonden 466,9 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på ap3.se

 

Följ AP3 Tredje AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AP3 Tredje AP-fonden

Med anledning av inslag i Sveriges radio P1 idag den 18/11 202118.11.2021 15:22:32 CET | Pressmeddelande

Det riktas anklagelser mot AP3 rörande att fonden bryter mot AP-fondslagen och FNs konvention som rör icke-spridningsavtalet, NPT (Non-Proliferation Treaty). AP3 ser mycket allvarligt på detta och tillbakavisar anklagelserna. AP3 har inga investeringar i bolag som AP-fondernas etikråd har kommit fram till bryter mot FNs konvention rörande icke-spridningsavtalet. Enligt den nya lagens förarbete bör AP-fonderna samverka genom att ta fram gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som inte bör placeras i. Första-Fjärde AP-fonden har gemensamt givit Etikrådet i uppgift att bedöma vilka bolag som bryter mot FNs konventioner där det föreligger tydliga förbud som Sveriges riksdag har undertecknat och rekommenderat AP-fonderna att utesluta dessa bolag. AP3 liksom de andra fonderna har alltid följt Etikrådets rekommendationer sedan Etikrådet inrättades 2006. Det kan också vara värt att notera att det finns en FN-konvention som tydligt förbjuder kärnvapen som Riksdagen har valt att inte undertec

Three Tree invests for $500 million in Texas timberlands2.9.2021 13:33:22 CEST | Press release

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) invests $500 million through Three Tree Holding LLC (Three Tree) in eastern Texas timberland. In total approximately 300 000 acers of timberland have been acquired from TexMark Timber Treasury Inc. (“Triple T”), a joint venture managed by Catchmark Timber Trust (NYSE:CTT). ”This investment is part of AP3s strategy to build a sustainable and robust portfolio – a portfolio that can deliver good returns also under negative climate scenarios. We see great potential in our strategic collaboration with Hancock Natural Resource Group (HNRG) – it will enable us to contribute more to the long-term supply of sustainable forestry products.”, says AP3s Head of ILS & Timberland Investments, Dan Bergman.

Three Tree köper skog för 500 miljoner USD i Texas2.9.2021 13:31:34 CEST | Pressmeddelande

Tredje AP-fonden (AP3) har genom Three Tree Holding LLC (Three Tree) köpt skogstillgångar i östra Texas till ett värde om 500 miljoner USD. Cirka 300 000 acers har förvärvats från TexMark Timber Treasury L.P. (“Triple T”), ett dotterbolag till CatchMark Timber Trust (NYSE:CTT). ”Den här investeringen är en del i AP3s strategi för att bygga en hållbar och robust portfölj – en portfölj som kan avkasta väl även under en negativ klimatutveckling. Vi ser en stor potential i vårt strategiska samarbete med Hancock Natural Resource Group (HNRG) – genom det kommer vi bidra mer till den långsiktiga försörjningen av hållbar skogsråvara.”, säger AP3s Chef ILS & Skogsinvesteringar, Dan Bergman.

AP3 presenterar starkt halvårsresultat27.8.2021 08:07:40 CEST | Pressmeddelande

AP3s resultat första halvåret 2021 uppgick till 48 133 (-3 090) miljoner kronor. AP3s totalavkastning uppgick till 11,4 (-0,8) procent efter kostnader. Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,09 (0,09) procent, varav rörelsekostnader 0,05 (0,06) procent. AP3s fondkapital uppgick till 466 887 (422 974 per 31/12 2020) miljoner kronor, vilket var en ökning med 43 913 miljoner kronor. Från fondkapitalet har 4 220 (4 200) miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner samt kostnader för inkomstpensionssystemet under första halvåret 2021. Fonden har avkastat 11,2 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 9,7 procent under den senaste 10-årsperioden. Under första halvåret var avkastningen på AP3s portfölj 2,7 procentenheter högre än utvärderingsportföljen LSP. - Det var främst aktieportföljen och alternativa tillgångar som bidrog till vårt starka resultat. Fondkapitalet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum