AP3 Tredje AP-fonden

AP-fondernas etikråds samverkan ger resultat

Dela

AP-fondernas etikråds årsrapport 2020: Etikrådet ser tydliga resultat av samverkan för påverkansprocesser. Under 2020 har teknikbolagens integritetsfrågor och påverkan på klimatomställningen stått högt på agendan. Det visar sig tydligt att samverkan är avgörande för att uppnå effekt i viktiga frågor som kräver utveckling och förändring.

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har sedan 2007 påverkat globala portföljbolag att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. En nyckelfaktor för framgång i dialog­­arbete är samverkan mellan olika aktörer. ­­­­

Förväntansdokument påverkar techbolagen

Under 2020 har Etikrådets drivit ett projekt kring mänskliga rättigheter och teknikbolag. Skälet är brister kring hur plattformarna kan användas ur ett integritetsperspektiv.

Starten för projektet var att ta fram ett förväntansdokument, vilket Etikrådet gjort tillsammans med Danish Institute for Human Rights (DIHR). Förväntansdokumentet ger vägledning, som Etikrådet och andra investerares kan använda vid påverkan på Facebook, Google och Twitter, för att de ska ta fram policyer och arbeta med mänskliga rättigheter och specifikt frågor kring integritet.

”Etikrådets mål med förväntansdokumentet var att skapa en plattform för dialog om policyer och ökad transparens kring integritetsfrågor. Det är förhoppningsvis inte enbart en plattform för oss och andra investerare utan även för andra intressenter som är engagerade i frågorna. Facebook har tagit fram nya policys och riktlinjer i linje med våra förväntningar”, säger John Howchin Generalsekreterare i Etikrådet.

Prestigefyllt pris för framgångsrikt gruvprojekt

Gruvprojektet eller Investor Mining and Tailings Safety Inititative som Etikrådet och Church of England Pensions Board leder, tilldelades i september 2020 PRI:s prestigefulla pris Stewardship Project of the Year Award som årligen delas ut till det mest framgångsrika påverkansprojektet drivet av investerare. Projektets syfte är att kartlägga och öka transparensen av säkerheten vid alla avfallsdammar i världen. Bakgrunden är den tragiska gruvdammsolyckan 2019 i Brasilien. Samverkan är i fokus även i detta projekt där en bra samarbetsmodell etablerats mellan globala bolag, investerare och FN-organisationer.

Klimatfrågan ständigt central 

Samverkan mellan olika aktörer är även avgörande för att klara klimatomställningen. Etikrådet är aktiv i Climate Action 100+ projektet där projektet i sin tur tar fram planer för omställningen av sektorer som har stora utsläpp som till exempel tunga transporter, stål, flyg och cement.

”Planerna bygger på de tekniska alternativ som finns tillgängliga idag, som är skalbara och där det finns synergier mellan de olika sektorerna. Omställningen har tagit fart och det är hårt tryck på de här sektorerna”, säger Christina Olivecrona ordförande Etikrådet 2020.

Läs mer om Etikrådets företagsdialoger och andra engagemang i Etikrådets årsrapport för 2020

För eventuell ytterligare information kontakta:

John Howchin, Generalsekreterare AP-fondernas etikråd,
telefon: 08 – 555 17 176 john.howchin@etikradet.se

Christina Olivecrona, Ordförande AP-fondernas etikråd, ordförande i Etikrådet 2020
telefon: 031 – 704 29 00 christina.olivecrona@ap2.se

Etikrådet arbetar utifrån AP-fondernas uppdrag att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer och den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt med globala bolag i AP-fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

AP3 Tredje AP-fonden
AP3 Tredje AP-fonden
Box 1176
111 91 Stockholm, SWEDEN

+46 (0)8 555 17 100http://www.ap3.se

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2021 förvaltade fonden 466,9 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på ap3.se

 

Följ AP3 Tredje AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AP3 Tredje AP-fonden

Three Tree invests for $500 million in Texas timberlands2.9.2021 13:33:22 CEST | Press release

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) invests $500 million through Three Tree Holding LLC (Three Tree) in eastern Texas timberland. In total approximately 300 000 acers of timberland have been acquired from TexMark Timber Treasury Inc. (“Triple T”), a joint venture managed by Catchmark Timber Trust (NYSE:CTT). ”This investment is part of AP3s strategy to build a sustainable and robust portfolio – a portfolio that can deliver good returns also under negative climate scenarios. We see great potential in our strategic collaboration with Hancock Natural Resource Group (HNRG) – it will enable us to contribute more to the long-term supply of sustainable forestry products.”, says AP3s Head of ILS & Timberland Investments, Dan Bergman.

Three Tree köper skog för 500 miljoner USD i Texas2.9.2021 13:31:34 CEST | Pressmeddelande

Tredje AP-fonden (AP3) har genom Three Tree Holding LLC (Three Tree) köpt skogstillgångar i östra Texas till ett värde om 500 miljoner USD. Cirka 300 000 acers har förvärvats från TexMark Timber Treasury L.P. (“Triple T”), ett dotterbolag till CatchMark Timber Trust (NYSE:CTT). ”Den här investeringen är en del i AP3s strategi för att bygga en hållbar och robust portfölj – en portfölj som kan avkasta väl även under en negativ klimatutveckling. Vi ser en stor potential i vårt strategiska samarbete med Hancock Natural Resource Group (HNRG) – genom det kommer vi bidra mer till den långsiktiga försörjningen av hållbar skogsråvara.”, säger AP3s Chef ILS & Skogsinvesteringar, Dan Bergman.

AP3 presenterar starkt halvårsresultat27.8.2021 08:07:40 CEST | Pressmeddelande

AP3s resultat första halvåret 2021 uppgick till 48 133 (-3 090) miljoner kronor. AP3s totalavkastning uppgick till 11,4 (-0,8) procent efter kostnader. Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,09 (0,09) procent, varav rörelsekostnader 0,05 (0,06) procent. AP3s fondkapital uppgick till 466 887 (422 974 per 31/12 2020) miljoner kronor, vilket var en ökning med 43 913 miljoner kronor. Från fondkapitalet har 4 220 (4 200) miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner samt kostnader för inkomstpensionssystemet under första halvåret 2021. Fonden har avkastat 11,2 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 9,7 procent under den senaste 10-årsperioden. Under första halvåret var avkastningen på AP3s portfölj 2,7 procentenheter högre än utvärderingsportföljen LSP. - Det var främst aktieportföljen och alternativa tillgångar som bidrog till vårt starka resultat. Fondkapitalet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum