AP3 Tredje AP-fonden

AP3 presenterar starkt halvårsresultat

Dela
  • AP3s resultat första halvåret 2021 uppgick till 48 133 (-3 090) miljoner kronor.
  • AP3s totalavkastning uppgick till 11,4 (-0,8) procent efter kostnader.
  • Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,09 (0,09) procent, varav rörelsekostnader 0,05 (0,06) procent.
  • AP3s fondkapital uppgick till 466 887 (422 974 per 31/12 2020) miljoner kronor, vilket var en ökning med 43 913 miljoner kronor.
  • Från fondkapitalet har 4 220 (4 200) miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner samt kostnader för inkomstpensionssystemet under första halvåret 2021.
  • Fonden har avkastat 11,2 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 9,7 procent under den senaste 10-årsperioden.
  • Under första halvåret var avkastningen på AP3s portfölj 2,7 procentenheter högre än utvärderingsportföljen LSP.

   - Det var främst aktieportföljen och alternativa tillgångar som bidrog till vårt starka resultat. Fondkapitalet har ökat med 80 miljarder kronor under de senaste 12 månaderna och AP3 har netto betalat omkring 8 miljarder för att täcka underskottet i det statliga inkomstpensionssystemet under samma period, säger AP3s vd Kerstin Hessius.

Sammandrag av AP3s resultat per 30 juni, 2021

 

30 juni 2021

30 juni 2020

31 dec 2020

Utgående fondkapital, mdkr

466,9

386,4

423,0

Periodens/årets resultat, mdkr

48,1

-3,1

37,2

Nettoflöden mot pensionssystemet, mdkr

-4,2

-4,2

-7,9

Ingående fondkapital, mdkr

423,0

393,7

393,7

       

Avkastning efter kostnader, procent

11,4

-0,8

9,7

Real avkastning efter kostnader, procent

10,8

-0,5

9,1

Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent av förvaltat kapital *

0,05

0,06

0,06

Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent av förvaltat kapital *

0,03

0,03

0,03

Total förvaltningskostnadsandel, procent av förvaltat kapital *

0,09

0,09

0,09

Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år, procent **

11,2

6,9

9,1

Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, procent **

9,7

8,4

8,7

Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år procent **

8,7

7,2

7,7

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt
**Även vid halvårsrapporter beräknas den annualiserade avkastningen för 10,0 resp. 5,0 år

Ladda ned AP3s Halvårsrapport för 2021 här>>
Ladda ned AP3s Ägarstyrningsrapport för stämmosäsongen 2020 - 2021 här>>

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

AP3 Tredje AP-fonden
AP3 Tredje AP-fonden
Box 1176
111 91 Stockholm, SWEDEN

+46 (0)8 555 17 100http://www.ap3.se

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2021 förvaltade fonden 466,9 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på ap3.se

 

Följ AP3 Tredje AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AP3 Tredje AP-fonden

Three Tree invests for $500 million in Texas timberlands2.9.2021 13:33:22 CEST | Press release

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) invests $500 million through Three Tree Holding LLC (Three Tree) in eastern Texas timberland. In total approximately 300 000 acers of timberland have been acquired from TexMark Timber Treasury Inc. (“Triple T”), a joint venture managed by Catchmark Timber Trust (NYSE:CTT). ”This investment is part of AP3s strategy to build a sustainable and robust portfolio – a portfolio that can deliver good returns also under negative climate scenarios. We see great potential in our strategic collaboration with Hancock Natural Resource Group (HNRG) – it will enable us to contribute more to the long-term supply of sustainable forestry products.”, says AP3s Head of ILS & Timberland Investments, Dan Bergman.

Three Tree köper skog för 500 miljoner USD i Texas2.9.2021 13:31:34 CEST | Pressmeddelande

Tredje AP-fonden (AP3) har genom Three Tree Holding LLC (Three Tree) köpt skogstillgångar i östra Texas till ett värde om 500 miljoner USD. Cirka 300 000 acers har förvärvats från TexMark Timber Treasury L.P. (“Triple T”), ett dotterbolag till CatchMark Timber Trust (NYSE:CTT). ”Den här investeringen är en del i AP3s strategi för att bygga en hållbar och robust portfölj – en portfölj som kan avkasta väl även under en negativ klimatutveckling. Vi ser en stor potential i vårt strategiska samarbete med Hancock Natural Resource Group (HNRG) – genom det kommer vi bidra mer till den långsiktiga försörjningen av hållbar skogsråvara.”, säger AP3s Chef ILS & Skogsinvesteringar, Dan Bergman.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum